Wielka powszechna modlitwa wiernych na Wielki Piątek

Bardzo często modlimy się w Wielki Piątek, ponieważ jest to upamiętnienie ofiary, którą złożył Jezus, umierając na drzewie krzyża dla odkupienia grzechów. Według historii Chrystusa ukrzyżowano właśnie w piątek. Dlatego tak ważne jest, aby każdego roku pamiętać o śmierci naszego Odkupiciela.

Modlitwa na pamiątkę Wielkiego Piątku

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa mają ogromne znaczenie dla wszystkich nas, którzy wierzymy w naszego Pana Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu możemy cieszyć się wolnością, którą nam daje. Jego ofiara odkupiła nasze grzechy i stała się drogą do Ojca.

Potężny Boże Izraela, w ten święty poranek!

Przychodzę przed Tobą, aby Cię nieustannie dziękować za wszystko, co mi dajesz każdego dnia. Kochasz nas głęboką miłością.

Jestem wdzięczny, ponieważ chociaż jesteśmy niewiernymi ludźmi, Ty pozostajesz wierny. Obdarzasz nas swoim błogosławieństwem i dbasz o nasze dobre samopoczucie.

Proszę, wybacz mi moje błędy, które Cię obrażają. Za złe myśli, czyny, uczucia i mój egoizm. Często dbam tylko o swoje dobre samopoczucie i zapominam o potrzebach bliźnich.

Uczyń mnie wrażliwą osobą o otwartym sercu, gotową pomagać każdemu, kto tego potrzebuje. Chcę naśladować Twoje kroki i zawsze być gotowy, aby pomóc mojemu sąsiadowi.

Panie Jezu, chwalę Cię i błogosławię, ponieważ jesteś wspaniały, majestatyczny, potężny i pełen miłosierdzia. Kochasz nas tak bardzo, że byłeś gotów ponieść wszelkie cierpienie na krzyżu dla sprawy ludzkości.

Dziękuję, ponieważ to dla Ciebie jesteśmy częścią Twojego wielkiego planu zbawienia. Twoja krew umożliwia nam odpuszczenie grzechów i dostęp do Wszechmocnego. Jak mówisz w swoim Słowie, nikt nie może dotrzeć do Ojca bez Ciebie.

Dziękuję Tobie za to, że od samego początku kochałeś nas tak bardzo, że byłeś gotów opuścić swoją chwałę i majestat. Nie wahając się umarłeś na krzyżu z miłości do tego ludu.

Pozwól tym, którzy Cię jeszcze nie znają, spotkać Cię i oddać Tobie swoje życie. Niech staną się częścią Twojego Kościoła.

Wierzymy, że mimo to, że umarłeś, zmartwychwstałeś i teraz siedzisz po prawicy Stwórcy. Zawsze nas chronisz i wstawiasz się za nami.

Niech ludzie ci, którzy wciąż nie wierzą w Ciebie, żałują i odwracają się od swoich grzechów, aby otrzymać nasze zbawienie.

Zmiłuj się nad tymi wszystkimi, którzy wciąż zaprzeczają Twojemu istnieniu. Pomóż im wyjść z błędu i zrozumieć, że Ty jesteś światłem i zbawieniem.

Dziękujemy Ci za cuda i zaślubiny oddane dla naszej sprawy. Bez Ciebie bylibyśmy zagubieni jak owce bez pastwiska i pasterza.

Chcemy być tego godni, że zrobiłeś dla tego świata. Chcemy być wiernymi ludźmi, którzy patrzą tylko na Ciebie.

Niech będzie błogosławione Twoje imię, Wszechmogący Boże. Dziękujemy, ponieważ wiemy, że wysłuchałeś naszej modlitwy. Ty sam powiedziałeś, że to, o co prosimy w wierze, zostanie nam udzielone. Więc ufamy, że działasz w naszym życiu.

Błogosławiony niech będzie Bóg Izraela za Twoje błogosławieństwa i za wszystko, co jeszcze dla nas zrobisz w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.

Amen.

Ważne jest pamiętać o ofierze Jezusa

Wielki Piątek jest największym aktm pamięci ofiary Jezusa. To ważne, aby pamiętać o tym, że Jezus nie musiał cierpieć, ale z miłości zdecydował się na to. Jego przelana krew oczyszcza nas z wszelkich grzechów. To jest tematem wielkiej wagi dla całej ludzkości. And jeszcze, warto również zauważyć, że można znaleźć wersetów biblijnych, które odnoszą się do Wielkiego Piątku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *