Uprawniona i prawdziwa modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego

W wielu okazjach lub sytuacjach zwracamy się do różnych świętych istot o wielką duchową moc, aby uzdrowić nasze rany, naprawić błędy, uwolnić nas od ciężarów i zapewnić sprawiedliwość, ochronę i zbawienie dla członków naszej rodziny, krewnych, bliskich i oczywiście dla nas samych. Jezusowi Chrystusowi, który pełni rolę mesjasza, Syna Bożego i Sprawiedliwego Sędziego nieba i ziemi, przypisuje się ta władza nadana mu przez Jego Ojca, Boga Wszechmogącego, który czuwa nad obliczem ziemi jako dystrybutor wiary i ochrony. Dlatego przedstawiamy tę piękną, prawowitą i prawdziwą modlitwę do Sprawiedliwego Sędziego.

Wiedza o tej wielkiej charakterystyce sięga daleko poza historię, przez różne wieki i epoki ludzkości, a także obejmuje niewyobrażalną ilość wydarzeń, przewyższając obecność każdego innego dobroczyńcy wiary i nadziei.

Wielka modlitwa o uzdrowienie i spełnienie pragnień duszy przez Sprawiedliwego Sędziego

Z wielką energią, ogromną miłością i mocnym głosem odmawiamy tę właściwą i prawdziwą modlitwę do Sprawiedliwego Sędziego, aby uwolnić więzy, które mogą przytłaczać dobre energie, jakich Bóg dostarcza nam każdego dnia. Wznosząc nasze ręce, otwieramy swoje serca i wierzymy w rozwój. Poczujesz spokój i pewność, odprawiając tę modlitwę w dowolnym miejscu, w dowolnym dniu i o dowolnej porze, zapewniając wspaniałą ochronę swojej rodzinie, przyjaciołom i sobie.

Sprawiedliwy Sędzio nieba i ziemi,

zostałeś posłany na ten świat, aby chodzić

między mężczyznami i kobietami.

 

Zaszczepiłeś słowo swojego Ojca

swym głosem i postacią.

Który przyjął cię jako znak wiary i miłości,

żeby nauczyć nas prawdziwej miłości.

 

Chodziłeś po twardych drogach,

wyrażając swoje myśli i idee,

jako odtwórca i uzdrowiciel ran.

 

Twoje ciało jest zbawieniem od naszych grzechów,

A twoja krew oczyszcza nasze błędy,

 i twoja dusza daje nam most do nieba.

 

Kładę moje ręce na sercu,

 z nogami mocno stojącymi na ziemi i głową uniesioną wysoko, błagam,

 o wolność duszy i spokój umysłu.

Otwórz swoją obecność na światło i chron mnie,

a także moje ciało, duszę zmylenia i niepewności.

Twoje stopy umieszczone w piasku wykazują pokorę nadaną przez niebiosa.

 

Twoja śmierć ustanowiła bezpieczeństwo Słowa Bożego,

Wszechmocny Ojcze,

biegłeś po ziemi boso,

do piekła i nieba.

 

A po trzech dniach powróciłeś do nas,

 jako akt cierpliwości i zaufania do swych nauk.

Przywróciłeś nadzieję ludzkości,

 przez swój powrót i dobroć.

 

 Podziel swoją obecność również między nami.

Sprawiedliwy Sędzio, naprawiający pęknięcia,

 marzenia i życie, nie odrzucaj mojej próśby.

 Słuchaj najskrytszych pragnień mego serca!

 

Z ufnością w Twoją moc, towarzysz mi na każdym kroku,

 dla mojej najbliższej rodziny, moich dzieci i przyjaciół.

Zapewnij zdrowie i pokój zarówno na niebie, jak i na ziemi,

 dla wszystkich Twoich sług, którzy podziwiają Twoją obecność.

 

 Błagamy Cię o miłosierdzie i sławimy Twoje istnienie,

abyś był postrzegany jako osoba, która pragnie żyć w sposób niewidzialny,

która słyszy, ale nie słucha Twoich nauk,

 aby stać się mądrością dla tych, którzy ignorują Twoje wielkie dzieło.

 

Synu Stwórcy nieba i wszechświata,

 przekazuj swoją wiedzę każdemu mieszkańcowi,

ziemi, jednocząc serca i dusze w Twoim imieniu.

 

Zaufaj mojej pracy jako przesłaniu miłości i nadziei,

Jestem kanałem Twojego głosu i odbiciem Twoich oczu,

uwalniaj mnie od walki, odpędzaj moich wrogów.

 

Również złym myślom

 tym, którzy nadal nie są posłuszni Twojemu Słowu i Bożemu.

Amen

Po co modlić się do Sprawiedliwego Sędziego?

Odmawiając tę modlitwę, pokładamy naszą wiarę w Jezusie Chrystusie jako Mistrzu uczynków, które leczą nasze rany. On jest naszym przewodnikiem na każdej ścieżce, którą wybieramy, i naszym żołnierzem w każdej bitwie. Przez modlitwę dedykowaną innym osobom, takim jak rodzina i przyjaciele, okazujemy pokorę i miłość. Ta odpowiednia i prawdziwa modlitwa do Sprawiedliwego Sędziego wypełnia nas wartością odwagi i ochroną przed wszelkimi negatywnymi pragnieniami, które zostaną zdecydowanie i natychmiast wykorzenione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *