Uprawniona i prawdziwa modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego

Przy wielu okazjach lub przypadkach zwracamy się do różnych świętych istot o wielkiej duchowej mocy, aby uleczyć nasze rany, naprawić lub naprawić błędy, uwolnić nas od nacisków i w zamian zapewnić sprawiedliwość, ochronę i zbawienie członkom rodziny, krewnym, bliskim i oczywiście do siebie. Jezusowi Chrystusowi, który pełni rolę mesjasza, syna Bożego, a zarazem Sprawiedliwego Sędziego nieba i ziemi, przypisuje się tę władzę nadaną mu przez swego Ojca Boga Wszechmogącego, który czuwa nad obliczem ziemi jako dystrybutor wiary i ochrony. Dlatego stworzenie tej pięknej, prawowitej i prawdziwej modlitwy do Sędziego Sprawiedliwego.

Wiedza o tym ogromnym charakterze przekracza historię poprzez różne wieki i epoki ludzkości, jak również niezliczone wydarzenia i przewyższa obecność jakiegokolwiek innego dobroczyńcy wiary i nadziei .

Wielka modlitwa o uzdrowienie i spełnienie pragnień duszy przez Sędziego Sprawiedliwego

Z wielką energią, ogromną miłością oraz niezachwianym i konkretnym głosem odmówicie tę słuszną i prawdziwą modlitwę do Sędziego Sprawiedliwego , aby uwolnić więzy, które mogą przytłaczać dobre energie, które Bóg daje nam każdego nowego dnia, ręce razem, otwarte serce i wiara we wzrost. Poczujesz spokój przepełniony skutecznością Odprawiaj tę modlitwę w dowolnym miejscu, w dzień tygodnia io każdej porze, zapewniając wspaniałą ochronę swojej rodzinie, przyjaciołom i sobie.

Sprawiedliwy Sędzio nieba i ziemi,

zostałeś wysłany na ten świat, aby chodzić,

między mężczyznami i kobietami.

 

Zaszczepiłeś słowo swojego ojca,

poprzez twój głos i figurę.

 Który wziął cię za znak wiary i miłości,

 aby nauczyć nas prawdziwej miłości.

 

Chodziłeś twardymi ścieżkami,

wyrażać swoje myśli i pomysły,

 jako odnowiciel i uzdrowiciel ran.

 

Swoim ciałem jesteś zbawieniem od naszych grzechów,

Podobnie swoją krwią oczyściłeś nasze błędy,

 podobnie twoją duszą tworzysz most do niebios.

 

Kładę ręce na sercu

 stopy utwierdzone na ziemi i wysoko podniesioną głowę błagam,

 wolność duszy i pokój myślom.

Obróć swoją obecność w światło i chroń moje ciało,

także duch pomyłek i niepewności.

Twoje stopy umieszczone w piasku zademonstrowały,

pokora natchniona przez niebiosa.

 

Twoja śmierć ustanowiła bezpieczeństwo słowa Bożego,

Wszechmogący Ojcze,

chodziłeś po ziemi bosymi stopami,

piekło i niebo.

 

podobnie po trzech dniach wróciłeś do nas,

 jako akt cierpliwości i zaufania do swoich nauk.

Przywróciłeś nadzieję ludzkości,

 z twoją reanimacją i dobrocią.

 

 Podziel się również ponownie swoim istnieniem między nami.

Fair Judge naprawiający pęknięcia równie pojednawczo,

 snów i żyć, nie porzucaj moich błagań.

 Usłysz najskrytsze pragnienia mego serca!

 

Pokładając wiarę w Twoją moc, towarzysz mi na każdym kroku,

 mojej najdroższej rodzinie, dzieciom i przyjaciołom.

Przynieś zdrowie i pokój zarówno w niebie, jak i na ziemi,

 do każdego z Twoich sług podziwiamy Twoją obecność.

 

 Błagamy Twoje miłosierdzie i wysławiamy Twoje istnienie,

być postrzeganym jako ktoś, kto chce żyć niewidomy,

słyszałem, kto nie słucha twoich nauk,

  stać się mądrością kogo,

zignoruj ​​swój wielki czyn.

 

Syn stwórcy nieba i wszechświata,

 przekaż swoją wiedzę każdemu mieszkańcowi,

ziemi, zjednocz serca i dusze w swoim imieniu.

 

Zaufaj mojej pracy jako przesłaniu miłości i nadziei,

Jestem kanałem twojego głosu i odbiciem twoich oczu,

uwolnij moje bitwy, odpędź moich wrogów.

 

 Również złe myśli

 tych, którzy nadal nie są posłuszni słowu Twojemu i Bożemu.

Amen

Po co modlić się do Sędziego Sprawiedliwego?

Odmawiając tę ​​modlitwę, pokładamy całą naszą wiarę w Jezusie Chrystusie jako sprawcy uczynków, które leczą nasze rany. Być przewodnikiem na każdej ścieżce, którą wybieramy i żołnierzem każdej z naszych bitew. Wcielając w życie modlitwę dedykowaną osobom trzecim, jako rodzinie i przyjaciołom, okazujemy pokorę i miłość innym . Ta słuszna i prawdziwa modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego wypełnia wartość odwagi i ochrony przed wszelkimi negatywnymi pragnieniami, które zostaną stanowczo i natychmiast wykorzenione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *