Tą modlitwą dziękuj Bogu za ten miesiąc kwiecień

Wiemy, że istnieje Bóg, cudowny i miłosierny, który stworzył niebo i ziemię oraz wszystko, co je zamieszkuje, a także stworzył ludzi i zostawił nam Biblię z przykazaniami i prawami, którymi musimy kierować się w naszym codziennym życiu. Biblia jest bardzo ważna, ponieważ to właśnie z niej możemy się uczyć. Dlatego tym modlitwą będziemy dziękować Bogu za ten miesiąc kwiecień.

Modlitwa dziękczynna za miesiąc kwiecień

Panie Jehowo, Ty stworzyłeś niebiosa i ziemię swoją potężną mocą i siłą swojego ramienia. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych! Zachowujesz swoją dobroć z pokolenia na pokolenie. Jesteś wielki i potężny. Patrzysz na nasze czyny i odpłacasz każdemu według jego uczynków. Dlatego odmawiam tę modlitwę, aby podziękować Ci Bogu za ten miesiąc kwiecień.

Pan, Ty czynisz cuda dla tych, którzy Cię kochają,

oni dotrzymują Twoich przykazań. Królujesz w chwale i jesteś wywyższony na wieki.

Twoje miłosierdzie jest niezmierne. Dziękuję Ci, Panie, za ten miesiąc kwiecień.

Tobie, Panie, oddaję cześć, będę Cię błogosławił, mój Zbawicielu.

Dziękuję Ci, Panie, że jesteś moim obrońcą w każdy dzień kwietnia. Jesteś moim wsparciem i pomocą. Nawet gdy przechodzę przez ciemną dolinę śmierci, nie lękam się, bo jesteś ze mną. Twoje miłosierdzie jest wielkie, Twoje imię jest wielkie. Prowadzisz mnie ścieżką swojej sprawiedliwości. Błogosławiona jest skala mojej nadziei.

Błogosławiony Bóg wszechświata, który czyni wielkie rzeczy, tak jak w tym miesiącu kwietniu, gdy ożywiłeś mnie. Już od mojego narodzenia okazujesz mi miłosierdzie i napełniasz moje życie radością.

Dziękuję Ci, Panie, za spokój, który każdego dnia mi dajesz. Twoja życzliwość uwalnia mnie od ludzi, którzy przynoszą zgorszenie do mojego życia. Dziękuję Ci, Boże, że nakłaniasz ucho do moich modlitw, wysłuchujesz mnie każdego dnia i trzymasz mnie w swoich ramionach, aby mnie uwolnić od cierpienia.

Błogosławię Cię, Panie, błogosławiony jest ten, kto Ci ufa.

Bo dajesz nam prawdziwą wiarę, abyśmy byli posłuszni Twojej woli.

Chwała temu człowiekowi, który się ubiera w Twoją ufność, Panie, bo w Twojej prawdzie jest tylko pełnia radości.

Wysławiam Cię, Jehowo, bo jesteś piękny, a Twoja łaska wylewa się na sprawiedliwych.

Dziękuję Ci, Boże, za wysłuchanie moich modlitw w tym miesiącu kwietniu. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi ujrzeć słońce. Niech będzie pochwalone imię Twoje z pokolenia na pokolenie, bo Twoja łaska jest wielka i odnawia się każdego ranka.

Pan zawsze jest z nami w naszym codziennym życiu, kieruje naszymi krokami i cieszy się, gdy w modlitwie oddajemy Mu cześć. I tą modlitwą dziękujemy Bogu za ten miesiąc kwiecień.

Król wszystkich naszych dni

Zawsze musimy być wdzięczni Bogu, bo jest blisko sprawiedliwych, towarzyszy im z miesiąca na miesiąc i z dnia na dzień. Chcemy pokazać światu, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi, nawet w naszym sposobie mówienia, działania i prowadzenia życia. Służymy Mu z czystym sumieniem, modlimy się nieustannie, kroczymy w posłuszeństwie, sprawiedliwości i świętości, kochając Jego imię.

Ponieważ Jego słowo mówi w 1 Piotra 3:10, że chce, abyśmy kochali życie i doświadczali dobrych dni, musimy powstrzymać nasz język od złych słów i unikać zła. Szukajmy pokoju i podążajmy za nim. Bo Pan przekierowuje swój wzrok na sprawiedliwych i wyciąga uszy na ich modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *