Ta modlitwa do Ducha Świętego może zmienić twoje życie

Umiłowany bracie, człowiek wędruje po świecie bez rozeznania, czy to naprawdę pasuje do jego życia i otaczających go osób. Może już osiągnął punkt, w którym nie potrafi znaleźć właściwej drogi, nie wie, czy to, co robi, jest słuszne, lub nieumyślnie zranił innych. Może też czuje, że czegoś brakuje w jego życiu, nawet jeśli osiągnął to, czego chciał, lub nie był w stanie osiągnąć żadnego celu.

Ta modlitwa do Ducha Świętego może zmienić jego życie, gdyż jest niezbędnym elementem tej układanki, którą jest człowieczym życiem. Może pomóc, gdy czujemy się zagubieni lub nie widzimy właściwej ścieżki życia.

Modlitwa do Ducha Świętego może zmienić twoje życie

„Duchu Święty, zostałeś posłany na ziemię przez Boga, aby wypełnić obietnicę zostawioną przez Pana Jezusa. Jesteś drugim Pocieszycielem, który towarzyszy nam i prowadzi nas do prawdziwego nawrócenia, obdarowując nas darami. W tej modlitwie oddaję Ci stery mojego życia, ponieważ nie chcę błądzić po tym świecie z tak wielkim brakiem Twoich wskazówek.

Pocieszycielu, uzdrawiaj każdą ranę, która mnie dotknęła, nawet jeśli pochodzi od osób, których się najmniej spodziewałem. Te rany bolą jeszcze bardziej. Uzdrawiaj również rany z przeszłości, spowodowane przez rodzinę i przyjaciół, które ciągle sprawiają mi ból. Bądź dla mnie Pocieszycielem na zawsze i pomóż mi przezwyciężyć każdy bolesny etap życia.

Duchu Prawdy, pragnę cię zrozumieć. Kiedy ostrzegasz mnie przed złym kierunkiem, zawsze prowadź mnie do prawdy. Bo kiedy zaczynam rozpoznawać to, co jest słuszne, odrzucam zło i mogę żyć jako pobożna osoba, pełna łaski Bożej. Pozwól mi zawsze czuć się bezpiecznym, niezależnie od przeciwności, z którymi się spotykam.

Duchu Boga Żywego, przekonuj mnie do porzucenia grzechu, który oddziela mnie od mojego Stwórcy i niszczy mnie. Pomóż mi uznać Twoją sprawiedliwość i powstrzymaj mnie od wzięcia zemsty na moim wrogu i od wydawania osądów. Mój wróg jest już potępiony, a ja nie chcę, aby ciągnął mnie za sobą. Pomóż mi być światłem mojego pokolenia i niezmiennie trzymać się Twoich przykazań.

Świadectwo Prawdy, jakim jest Chrystus, naucz mnie drogi sprawiedliwości, jaką powinienem podążać, aby żyć uczciwym i owocnym życiem. Pomóż mi pamiętać to, czego nauczał Jezus Chrystus, gdy był pośród nas, i wprowadź te nauki w życie. Tak jak Ty jesteś Jego świadkiem, pragnę również, aby moje życie świadczyło, że jest On jedyną drogą do Ojca. Wydaj moje życie na chwałę Bożą, obdarzając mnie darami, które umożliwią mi rozwój duchowy i osiągnięcie łaski Bożej. Pomóż mi również pomagać innym i wybaczać wszelkie nieprawości. Jak Ojciec przez Ciebie wybacza mi, pokaż mi również, jak nie rozczarowywać Cię i jak przepraszać, jeśli z mojej winy kogoś zraniłem.

Duchu Boży, napełnij mnie swoją mocą, tak jak to uczyniłeś w dniu Pięćdziesiątnicy. Chcę prowadzić proste życie, w którym obecne będą cuda i znaki. Pokażem to tym, którzy nas obserwują, że jestem synem Boga Ojca, a wszelka chwała i moc należą do Niego. Napełnij mnie pokorą, odwagą i tolerancją oraz usuń ze mnie wszelką dumę, arogancję i zazdrość, które mogą odebrać mi godność. Ty, który chwalisz Jezusa, chwal również moje życie, otul mnie swoją miłością, weź mnie za rękę i trzymaj z dala od tych, którzy nie pasują do mnie i którzy mogą mnie zaniedbywać, deprawować lub przytłaczać wątpliwościami i złudzeniami. Ochroń mnie również przed rutyną, która prowadzi do utraty duszy, i pomóż mi się uwolnić od wszelkich złych wpływów. Niech moje myśli służą jedynie uwielbieniu Boga. Duchu Święty, potrzebuję Ciebie, bo bez Ciebie nie jestem w stanie dostrzec swoich błędów lub uniknąć ich konsekwencji. Pragnę też, abyś objawił się w moim życiu i nauczył mnie, jak oczyścić moją przeszłość, która sprawia mi ból, gdy ją sobie przypominam. Pamiętaj, że jestem nowym stworzeniem, które zasługuje na godne życie w każdym momencie. Amen.

Duch Święty może zmienić twoje życie

Dzięki tej modlitwie do Ducha Świętego możesz zmienić swoje życie, ponieważ nie tylko On może nas przekonać do podjęcia właściwej drogi lub decyzji, która prowadzi nas do prawdziwego sposobu życia. Rób to z wiarą, a natychmiast zobaczysz zmiany, nawet w oddychaniu i chodzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *