Skuteczna modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa w intencji miłości

Ta wspaniała symbolika chrześcijańskiego kościoła reprezentuje miłosierdzie Jezusa, kiedy odpuszcza grzechy i czyni cuda. Przez modlitwę do Niego, odbieramy zbawienie w naszym sercu i otrzymujemy błogosławione rozwiązanie dla każdej trudnej sytuacji.

Modlitwa o ogromnej mocy do ukochanego Najświętszego Serca Jezusa

Gdy szukamy doskonałego rozwiązania w trudnych przypadkach, modlitwa do Jezusa Chrystusa jest najlepszą opcją. Może to być nieodwzajemniona miłość w rodzinie, przyjaciołach i dzieciach.

Ojcze Niebieski, Ty, który masz wszechmoc!

Jesteś nade wszystko, co istnieje na tej ziemi,

Tylko Ty znasz dzień i godzinę

naszego końca życia.

Ojcze, dzisiaj pragnę, abyś mi ukazał

sposób na odnalezienie prawdziwej miłości.

Dzisiaj proszę o połączenie

z Najświętszym Sercem Jezusa,

i zdobycie godnych dóbr,

które tylko Król Nieba

może nam dać.

Według Twojego słowa,

Ufam Tobie, a moją drogę kładę

w Twoje ręce.

Poprzez Ducha Twojego Syna,

Nasz Zbawiciel, pomóż nam w

chwili, kiedy wydaje się, że nie ma rozwiązania.

Dzięki Twojemu nieskończonemu miłosierdziu.

Wiem, że mnie wyprzedzasz,

tak jak zrobiłeś z ludem Izraela.

Gdy byłeś z nimi w czasie dnia,

by prowadzić ich,

a w nocy stałeś się dla nich

ogień, który był im potrzebny.

Stań się naszym przewodnikiem,

bo przez miłosierdzie

Twojego Syna, Jezusa,

zawieramy błogosławieństwo

w naszym życiu.

Pomóż nam w trudnych i ciemnych chwilach,

kiedy nie mamy

nadziei ani siły,

aby kontynuować.

Wstawiając się za moją duszę,

a także za mój duch.

Cenię

wszystkie łaski,

które zawsze otrzymuję od Ciebie,

i przedstawiam Ci je.

Chcę mieć Cię w moim życiu,

i pójść za Tobą, niech mnie

rozpalasz w moim sercu,

spływając na mnie jak deszcz prawdziwej miłości.

Błagam o Twoją pomoc,

abyś przyszedł do mnie jako miłość pełna łaski.

Niech będzie jak źródło

czystej i przejrzystej wody.

Tak jak powiedziałeś

w swoich przykazaniach:

Powinniśmy kochać bliźnich tak, jak siebie samych.

Prawdziwa miłość

w stosunku do wszystkich wierzących,

jest czysta i pełna czystości.

Umiłowane Serce Jezusa,

chcę schronić się w Twym

Wszemogącym, Twoim i moim Ojcu.

To daje nam nowe możliwości

do spełnienia marzeń i życia

w pięknej miłości.

Pragnę być szczęśliwy

w innej rzeczywistości,

gdzie jest nadzieja.

Ofiarowuję Ci moje serce w tym cudownym

dniu, aby przyjąć Twoją miłość.

To, co trwa przez całe życie,

osiąga się poprzez niezłomną wierność

i trwanie w cudownej miłości.

Ponieważ Jehowa nas szanuje

na sposób autentyczny i trwały.

Miłość w praktyce jest pełna współczucia,

empatii i harmonii.

Musimy ją wcielać w czyn

właśnie tam, gdzie mieszkamy,

szczególnie wobec naszych najbliższych.

Jest wiele sposobów,

jak okazywać miłość,

która mieszka w naszych sercach,

i to dzięki łasce Bożej.

Ale najważniejsze jest czynienie dobra,

wielkie lub małe,

w szczegółach i rzeczach codziennych.

Uśmiech, przywitanie, uścisk,

danie jedzenia, poklepanie czy modlitwa.

Jedno z przykazań mówi nam również,

że powinniśmy miłować

Boga ponad wszystko.

To oznacza, że miłość jest nieodwołalna

i wieczysta, gdy stawiamy

Jehowę jako absolutny priorytet

i przestrzegamy Jego przykazań.

Gdzie życie staje się piękniejsze,

ponieważ On czeka na nas

jako kochający Ojciec.

W ten sposób, On nas napełnia

dobrem, dlatego też

każdego ranka możemy się obudzić.

Dostajemy nową szansę

do wprowadzenia niezbędnych zmian

w naszym codziennym życiu,

aby osiągnąć szczęśliwe i pełne radości życie.

Nie zaprzepaszczam tej nowej szansy,

ponieważ napełniam swoją duszę i ducha

dobrem i trwałością.

Tak więc, Miłosierny Serce,

dziś błagam Cię o Twoją miłość!

Jestem wolny i jestem pod Twoją opieką.

Amen.

Jak spowodować cud

Na samym początku ważne jest zrozumienie, że modlitwa jest niezbędna, aby prosić o łaskę i nawiązać tę komunikację, aby zdziałać trudny cud.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *