Potężna modlitwa św. Piotra niebiańskiego Apostoła Błogosław mi!

Apostoł Piotr, często nazywany najlepszym przyjacielem Jezusa, był jednym z najbliższych spośród wszystkich apostołów. Jako pierwszy uwierzył, że Jezus jest Synem Bożym, ponieważ jego miłość do Jezusa była jego największym przewodnikiem. Dlatego jeśli pragniesz otrzymać nadprzyrodzone błogosławieństwo bezpośrednio z nieba, zapraszam Cię do odmawiania potężnej modlitwy św. Piotra niebiańskiego Apostoła: „Pobłogosław mnie!”

Bez wątpienia, jeśli odmówisz tę modlitwę z wielką wiarą, zostaniesz nadnaturalnie pobłogosławiony przez apostoła Piotra. Pisma mówią, że wiara tego apostoła była tak wielka i tak blisko Jezusa, że jego cień dokonywał wszelkiego rodzaju cudów i uzdrawiał chorych.

To właśnie tkwi niebiańskie błogosławieństwo tego błogosławionego apostoła – jeśli w życiu mógł dokonywać cudów, takich jak uzdrawianie chorych swoim cieniem.

Potężna modlitwa św. Piotra niebiańskiego Apostoła

Jezus powiedział św. Piotrowi Apostołowi, że da mu klucze do Królestwa Bożego, ponieważ jako pierwszy uwierzył, że jest Synem Bożym. Klucze te, które zostały Ci dane, otwierają drzwi do wszelkiego rodzaju cudów i błogosławieństw.

Moc potężnej modlitwy do św. Piotra, niebiańskiego apostoła, „Błogosław mnie!” jest przepojona wszystkimi tymi błogosławieństwami, które leżą za drzwiami, których klucze ma św. Piotr. Dlatego otrzymasz te niebiańskie błogosławieństwa tylko wtedy, gdy z wiarą będziesz odmawiał tę modlitwę. Dołącz do mnie w nieustannych błaganiach, które my święci kierujemy do św. Piotra Apostoła w tej modlitwie, której cię nauczę.

Podniosłem błagania w formie modlitwy,

modląc się, aby moje słowa dotarły do waszych uszu, Święty Piotrze Apostole niebieski,

Modlę się, abyście wysłuchali moich próśb.

 

Ty, który byłeś najbliższym przyjacielem Jezusa na ziemi,

Proszę Cię, udziel mi wszelkiego rodzaju błogosławieństw, jakie dał ci Jezus.

 

Wierzę, że użyjesz kluczy Królestwa Bożego,

aby otworzyć niebiosa i zesłać niebiańskie błogosławieństwa,

na moje życie, dlatego wiarą proszę o błogosławieństwo.

 

Tak jak ścigały cię błogosławieństwa,

kiedy byłeś na ziemi,

również proszę Cię, pomóż mi, aby błogosławieństwa mnie prześladowały,

prowadź mnie ścieżką, którą kroczyłeś ścieżką błogosławieństw.

Aby moc Boga, którą wylałeś na swój duch, dzisiaj obdarzyła moje życie,

niech władza, którą dał ci Jezus, okryje moją duszę,

pobłogosław mnie miłością, którą Syn Boży włożył w twoje serce.

Aby sprawiedliwość, która dotarła do twojego umysłu, oświetliła mój umysł i całą moją istotę,

kieruj moimi krokami, aby podążały za każdym z twoich duchowych śladów,

naucz mnie kroczyć ścieżką sprawiedliwości, idąc z prawdą.

 

Niech światło, które Jezus włożył w was, aby błogosławić wszystkie dusze,

spadnie na mnie, aby służenie innym stało się potrzebą,

miłość i łaska Chrystusa niech wzrastają w moim sercu.

 

Ta pokora, która doprowadziła cię do bycia najbliższym człowiekiem,

przed ukrzyżowaniem Jezusa, niech obmyje mój umysł,

Proszę Cię, Święty Piotrze, naucz mnie niesienia wszystkich błogosławieństw Królestwa Bożego.

 

Prowadź mnie ścieżką sprawiedliwości, którą rozdałeś łaskę Jezusa wszystkim duszom,

pomóż mi kochać Boga, tak jak kochasz Jezusa.

 

Amen.

Łaska Bożego błogosławieństwa, która przewyższa wszelkie zrozumienie

Teraz, gdy odmówiłeś tę modlitwę, wszystkie błogosławieństwa, które apostoł Piotr otrzymał od Boga, spadają na ciało, duszę i ducha. Twoim zadaniem jako sługi Chrystusa jest dzielenie się tym, co otrzymałeś. Daj łaskę tym, którzy jej potrzebują, to co otrzymałeś z łaski. Idź z wiarą i pokorą, ponieważ miłość Chrystusa żyje w twoim sercu i każdego dnia wzrasta, przyciągając wszelkiego rodzaju błogosławieństwa do twojego życia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *