Potężna modlitwa św. Piotra niebiańskiego Apostoła Błogosław mi!

Apostoł Piotr, często nazywany najlepszym przyjacielem Jezusa, był jednym z najbliższych mu spośród wszystkich apostołów. Jako pierwszy uwierzył, że Jezus jest synem Bożym, ponieważ jego miłość do Jezusa była jego największym przewodnikiem . Dlatego jeśli chcesz otrzymać nadprzyrodzone błogosławieństwo bezpośrednio z nieba, zapraszam Cię do odmawiania potężnej modlitwy świętego Piotra niebiańskiego Apostoła: Pobłogosław mnie!

Bez wątpienia , jeśli odmówisz tę modlitwę z wielką wiarą, zostaniesz nadnaturalnie pobłogosławiony przez apostoła Piotra. Pisma mówią, że wiara tego apostoła była tak wielka i był tak blisko Jezusa, że ​​kiedy chodził. Jego cień dokonywał wszelkiego rodzaju cudów i cudów, nawet uzdrawiał chorych.

To tutaj leży niebiańskie błogosławieństwo tego błogosławionego apostoła, jeśli w życiu mógł dokonywać cudów, takich jak uzdrawianie chorych swoim cieniem .

Potężna modlitwa św. Piotra niebiańskiego Apostoła

To Jezus powiedział św. Piotrowi apostołowi, że da mu klucze do Królestwa Bożego, ponieważ jako pierwszy uwierzył, że jest synem Bożym . Klucze, które zostały wam dane, otwierają drzwi do wszelkiego rodzaju cudów i błogosławieństw.

Moc potężnej modlitwy do św. Piotra, niebiańskiego apostoła, błogosław mi! jest przepojony tymi wszystkimi błogosławieństwami, które leżą za drzwiami , które otwierają klucze, które ma św. Piotr. Dlatego otrzymacie te niebiańskie błogosławieństwa tylko wtedy, gdy z wiarą odmówicie do Niego modlitwę. Dołącz do mnie w nieustannych błaganiach, które my święci kierujemy do św. Piotra Apostoła w tej modlitwie, której nauczę cię czynić.

 Podniosłem błagania w formie modlitwy,

modląc się, aby moje słowa dotarły do ​​waszych uszu Święty Piotr Apostoł niebieski,

Modlę się, abyście wysłuchali moich próśb.

 

Ty, który będąc na ziemi był najbliższym przyjacielem Jezusa,

Proszę Cię, udziel mi wszelkiego rodzaju błogosławieństwa, jakie dał ci Jezus.

 

wierzę, że użyjesz kluczy Królestwa,

Boga, aby otworzyć niebiosa i wylać niebiańskie błogosławieństwa,

nad moim życiem, dlatego z wiarą prosiłem Cię o błogosławieństwo.

 

Tak jak ścigały cię błogosławieństwa,

kiedy byłeś na ziemi,

również proszę Cię, pomóż mi, aby błogosławieństwa mnie prześladowały,

prowadź mnie ścieżką, którą kroczyłeś ścieżką błogosławieństw.

Aby moc, którą Bóg wylał na twojego ducha, naładowała dzisiaj moje życie,

Niech władza, którą ci dał Jezus, okryje moją duszę,

pobłogosław mnie miłością, którą Syn Boży włożył w twoje serce.

Aby sprawiedliwość, która dotarła do twojego umysłu, oświetliła mój umysł i całą moją istotę,

kieruj moimi krokami, aby podążały za każdym z twoich duchowych śladów,

naucz mnie kroczyć ścieżką sprawiedliwości, chodząc z prawdą.

 

Niech światło, które Jezus w was umieścił, aby błogosławiło wszystkie dusze,

spada na mnie, że potrzeba służenia innym się rozprzestrzenia,

miłość i łaska Chrystusa żarliwie wzrastają w mojej istocie.

 

Ta pokora, która doprowadziła cię do bycia najbliższym człowiekiem,

do Jezusa przed ukrzyżowaniem obmyłem mój umysł,

Proszę Cię, Święty Piotrze, naucz mnie nieść wszystkie błogosławieństwa Królestwa Bożego.

 

Prowadź mnie ścieżką sprawiedliwości przez,

który rozdał łaskę Jezusa wszystkim duszom,

pomóż mi kochać Boga jak Jezusa kocham Cię.

 

Amen.

Łaska Bożego błogosławieństwa, która przewyższa wszelkie zrozumienie

Teraz, kiedy odmówiłeś tę modlitwę, wszystkie błogosławieństwa, które apostoł Piotr otrzymał od Boga, spadają na twoje ciało, duszę i ducha . Twoim zadaniem jako sługi Chrystusa jest dzielenie się tym, co otrzymałeś. Daj łaskę tym, którzy jej potrzebują, to co otrzymałeś z łaski. Idź z wiarą i pokorą, gdyż miłość Chrystusa żyje w twoim sercu iz każdym dniem rośnie, przyciągając do twojego życia wszelkiego rodzaju błogosławieństwa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *