Potężna modlitwa św. Franciszka z Asyżu do Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Święty Franciszek z Asyżu był człowiekiem, który odczuwał wezwanie Boga już od najmłodszych lat. To wezwanie skłoniło go do poświęcenia całego swojego życia w służbie Panu. Jego historia jest pełna wierszy, które napisał dla Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To piękne modlitwy, które były wysoko oceniane przez wiernych wyznawców.

Piękna modlitwa św. Franciszka z Asyżu do Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Franciszek z Asyżu doskonale zdawał sobie sprawę, że potrzebuje Jezusa. Dlatego codziennie spędzał czas, prosząc Boga, aby Jezus prowadził go po każdej ścieżce życia. Jego życie stało się wzorem dla wielu katolików.

Drogi Panie Jezu, w tej chwili Ciebie przedstawiam,

aby Ci podziękować za wszystkie błogosławieństwa, które mi dajesz każdego dnia.

Dziękuję Ci za moją rodzinę i wszystkich moich bliskich.

Dziękuję, bo mimo naszej ludzkiej niedoskonałości i pełni zła, Ty zawsze troszczysz się o mnie i zapewniasz mi wszystko, czego potrzebuję.

Przepraszam Cię za wszystkie moje popełnione przewinienia, za czyny, które Cię obraziły. Proszę także o wybaczenie moich myśli, złych postaw i odwracania się od Twojej obecności.

Proszę również o wybaczenie, jeśli byłem nieodpowiedni dla mojego bliźniego, jeśli dałem się ponieść samolubstwu i wyrządziłem komuś krzywdę. Daj mi potrzebne rozeznanie i pokorne serce, abym mógł przeprosić wszystkich, którzy mnie zawiedli.

Uczyń mnie godnym, z ufnością służącym Tobie przez całe życie. Chcę, abyś używał mnie jako narzędzia w swoich rękach, gdziekolwiek jesteś, wiem, że mogę Tobie zaufać.

Proszę, obdarz mnie darem służby, który jest niezbędny do spełnienia celu, który ustanowiłeś dla każdego z nas, tak jak powiedziałeś w swoim Słowie, abyśmy służyli sobie nawzajem z miłością.

Proszę, naucz mnie cenić to, co jest duchowe bardziej niż materialne. Chcę zrozumieć, że to, co jest na tym świecie, jest tylko marnością, a to, co Ty nam dajesz każdego dnia, jest tym, co naprawdę się liczy.

Niech moje życie i moje działania staną się świadectwem Twojej pracy we mnie. Chcę być światłem pośród wielkiej ciemności, abyś mógł we mnie działać mądrością i zrozumieniem, abym mógł dzielić się Twoją wiedzą z innymi, którzy Cię nie znają.

Proszę naucz nas patrzeć na tę zagubioną w ciemności ludzkość oczami miłosierdzia. Daj im zrozumienie, aby uznali Cię za swojego jedynego Pana i Zbawiciela.

Daj im szansę otworzyć swoje serca dla Ciebie. Udziel mi rozeznania, abym mógł oprzeć się wszelkim pokusom nieprzyjaciela, który chodzi jak ryczący lew, szukając kogo pożreć.

Niech zrozumieją, że umarłeś na krzyżu z miłości do nas. Zrezygnowałeś z całej Swej chwały i majestatu. Daj nam zatem szansę stanąć przed Ojcem w Twoim imieniu.

Wiem i rozumiem, że mogę dotrzeć do Ojca jedynie przez Ciebie. Ty jesteś naszą tarczą i mocną skałą. Jeśli jesteś z nami, przed kim mam się bać?

Dziękuję Ci, bo wiem, że wysłuchałeś mojej modlitwy i będziesz działać w naszym życiu zgodnie z wolą Twojego serca. Dziękuję Ci za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje na wieki wieków.

Amen.

W co wierzył św. Franciszek z Asyżu?

Święty Franciszek z Asyżu wierzył w miłość. Czynił to z całych sił, ufając temu uczuciu. Pomimo urodzenia w zamożnej rodzinie, zrezygnował ze swojego majątku, gdy usłyszał wezwanie Boga. Postanowił podążać śladami Jezusa i poświęcić swoje życie na służbie innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *