Potężna modlitwa przeciwko wrogom do Sędziego Sprawiedliwego

Modlitwa do sprawiedliwego Sędziego, Jezusa Chrystusa, autentycznego Sprawiedliwego ze sprawiedliwych, której wierzymy w całości. Słucha wszystkich naszych próśb i zawsze odpowiada na nie, ponieważ jest wspaniałomyślny. Chroni nas i wysłuchuje naszej potężnej modlitwy przeciwko wrogom. Ta modlitwa jest ważna dla tych, którzy szukają Boga w codziennym życiu i starają się dzielić swoją wiarą w społeczeństwie, gdzie zawsze będą istnieć różnice, egoizm i zazdrość. Wrogość wynika z niezgody i nietolerancji między różnymi typami ludzi. Dlatego modlimy się przeciwko naszym wrogom, abyśmy byli chronieni.

Modlitwa do Boskiego i Sprawiedliwego Sędziego towarzyszy nam w podróżach, uwalnia nas od niebezpieczeństw, bronimy się przed wrogami i pomaga nam w naszych potrzebach. Ta potężna modlitwa przeciwko wrogom prowadzi nas do otrzymania ochrony naszej i naszych najbliższych. To najważniejsze dla nas, którzy praktykujemy wiarę w Boga.

Sprawiedliwy Sędzia zawsze słucha i opiekuje się swoimi dziećmi, zawsze przebacza i obdarza nas miłosierdziem i dobrocią. Nie zostawia nas samych i podnosi nas z każdej sytuacji. Ojcze i Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, prosimy Cię ochronę przed naszymi wrogami, którzy szukają naszego zranienia. Prosimy Cię, abyś nas chronił i prowadził nas przez całe życie.

Dodatkowo, prośmy ochronę przed tymi, którzy nas nienawidzą i krzywdzą naszego ducha. Prosimy Cię, abyś nas prowadził i chronił nas na każdym kroku. Boże sprawiedliwy, prosimy Cię, abyś nas chronił przed naszymi wrogami i ochronił nas przed złem. Prosimy Cię, abyś nas uchronił od pokus i pozwolił nam czcić i wysławiać Ciebie.

Modląc się do Sędziego Sprawiedliwego, otrzymujemy spokój, wiarę i wytrwałość, których potrzebujemy, aby być w zgodzie z Panem i umocnić się w najtrudniejszych sytuacjach. Odmawiamy tę potężną modlitwę przeciwko wrogom, aby być blisko Boga i osiągnąć wieczną radość. Prosimy o pracę, zdrowie i bezpieczeństwo dla naszych rodzin. Prosimy Sędziego Sprawiedliwego, aby uwolnił nas od niesprawiedliwości i prowadził nas drogą do wolności w duchowym świetle Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *