Potężna modlitwa o uzdrowienie i wyzwolenie w imieniu Jezusa

Jezus jest naszym Zbawicielem, a Jego imię daje nam możliwość uwolnienia się od wszelkich więzów, które dźwigamy z przeszłości. On ma moc wybaczenia i dawania nam zbawienia, o które pragniemy. W związku z tym, zalecamy modlitwę o uzdrowienie lub wyzwolenie przez Krew Chrystusa, jako drogę do osiągnięcia tego.

Modlitwa do Jezusa o uzdrowienie i wyzwolenie

Czasami zastanawiamy się, dlaczego nie odnosimy sukcesu w projektach lub dlaczego tak źle idzie nam w pewnym aspekcie naszego życia. Jedną z możliwych odpowiedzi jest to, że może to wynikać z tego, że dźwigamy łańcuchy przeszłości, które musimy połamać.

Panie Jezu, oddaję się Tobie w tej chwili,

najpierw dziękując Ci za wszystko,

co codziennie nam dajesz. Dziękuję Ci

za każdy, nawet najmniejszy, szczegół, który masz dla mnie.

Nieskończone dzięki za moje życie, zdrowie,

za moją rodzinę i za to, że mimo wszystkich

przeszkód, z jakimi się spotykamy,

ciągle opiekujesz się nami.

W tej chwili pragnę przepraszać

za moje grzechy, proszę wybacz mi!

Pomóż mi być wiernym tylko Tobie.

Wybacz mi, jeśli Cię obraziłem

swoimi myślami, słowami lub czynami.

Wybacz również czasy, kiedy byłem

złym człowiekiem dla moich sąsiadów.

Pomóż mi być godnym Ciebie i

stawać się lepszym każdego dnia, aby to, co dajesz

było dawane przeze mnie bez oczekiwania

niczego w zamian.

Wesoły, aby pomagać tym, którzy

potrzebują, tak jak Ty to robiłeś

podczas twojego pobytu na ziemi, abym mógł

odbierać potrzeby innych.

Panie, chcę, abyś nauczył mnie

patrzeć z miłością, aby przezwyciężyć swoją ludzką

naturę i egoizm, i naśladować Twój przykład.

W tej chwili, Ojcze Chwały,

przychodzę przed Ciebie i proszę, byś wyrwał

wszelkie łańcuchy, które mnie trzymają,

uniemożliwiając mi się rozwijać.

W imię Jezusa jestem wolny od

przekleństwa pokoleniowego, ogłaszam moją wolność

od wszystkiego, co mnie zatrzymywało.

Mówisz nam, w swoim słowie, że ten,

kto ma Ciebie w sercu, jest nowym

stworzeniem. Przeszłość zostaje zapomniana,

a my stajemy się nowymi ludźmi w Chrystusie Jezusie.

Dlatego teraz ogłaszam swoje zwycięstwo

w Twoim świętym imieniu.

Bo Ty zniosłeś wszystkie moje grzechy

na drzewie krzyża.

I ze względu na to wielkie ofiarowanie, jestem

Nowy człowiek. Dlatego Cię wysławiam, błogosławię

i uwielbiam. Ty jedyny jesteś godzien

wszelkiej chwały.

Proszę Cię również, byś brał panowanie

nad moją duszą, spoglądając na wszystkie

nieszczęścia, które mnie dręczą i je odłączając,

wyciągając swoją potężną rękę.

Oczyść moje ciało z wszelkiej choroby

i zesłań cud uzdrowienia na mnie.

Ale proszę Cię, nie tylko o zdrowie mojego ciała,

ale także o uzdrowienie mojego ducha.

Spójrz na to, co mnie trapi i kradnie mój pokój,

pomóż mi przezwyciężyć nieszczęście i zawsze być wolnym,

by Cię uwielbiać.

Zatracam się w Twoich rękach i ufam, że to się stanie

zgodnie z Twoją wolą. Dlatego oddaję Ci

swoje życie, bo wiem, że będziesz pracował we mnie.

Bardzo dziękuję Ci, Boże z nieba, za to, że jesteś

tutaj dla mnie. Choć nie zasługuję na to,

pozostajesz zawsze wierny.

Dziękuję Ci w imię Jezusa za wysłuchanie mojej modlitwy

i działanie w moim życiu, bo wiem, że chociaż

nie widzę Ciebie oczami, jesteś tu obecny

ze mną. Bardzo Ci dziękuję, oddając to

w potężne imię Jezusa.

Amen.

Jezus ma moc uwolnienia nas od przekleństw pokoleniowych

Jezus ma moc czynienia wszystkiego, co chce. Pamiętaj, że przez Niego możemy więzić, rozwiązywać, błogosławić lub przeklinać. Dlatego odpowiedź brzmi: tak, Chrystus ma moc uwolnić nas od wszelkich więzów, które uniemożliwiają nam zbliżanie się do obecności Boga. Ponadto, jeśli to jest konieczne, jest dozwolone modlić się w Jego imieniu o uzdrowienie i wyzwolenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *