Potężna modlitwa na poniedziałek – mocny początek tygodnia

Mocna modlitwa na poniedziałki. Dla wielu osób poniedziałek jest nieco ciężki, ponieważ to pierwszy dzień tygodnia, w którym większość z nas zaczyna pracę, naukę, obowiązki domowe i wiele innych rzeczy…

Ale powinniśmy wysławiać i błogosławić Boga, ponieważ w swoim nieskończonym miłosierdziu obiecał być z nami, jak mówi piękny werset z Księgi Powtórzonego Prawa 31:6 „Bądźcie mocni i odważni; nie lękajcie się ani nie bójcie, gdyż Pan, Twój Bóg, idzie z tobą; nie opuści cię ani nie porzuci”.

Niezależnie od wszystkich trudności, obiecał być z nami i dać zwycięstwo nad wszystkimi problemami, z którymi możemy się zmagać każdego dnia. Więc zaufajmy Bogu, wierzmy w Jego słowo i ogłaszajmy zwycięstwo w naszym tygodniu.

Potężna modlitwa na poniedziałek – mocny początek tygodnia

Zaadoptujmy postawę wojownika i pomódlmy się do Pana, aby pobłogosławił nasz tydzień, a my możemy rozpocząć poniedziałek z nowymi siłami. Jak mówi Psalm 92:10 Ale Ty wzmocnisz moją siłę jak bawół; będę namaszczony świeżym olejem.

Drogi Boże, dziękuję Ci za kolejny dzień życia,

ojcze, dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie,

które jest nowe każdego dnia.

Dziś pragnę stanąć przed Twoją obecnością,

z pokornym i skruszonym sercem,

proszę o przebaczenie za wszystkie moje grzechy.

Uczyń mnie sprawiedliwym w Twoich oczach,

Proszę Cię Panie, załóż na mnie nowe szaty,

i obmyj mnie swoją cenną krwią.

Zabierz to, co Cię nie zadowala we mnie,

wszystko, co mi przeszkadza,

aby Twoje błogosławieństwo mogło płynąć z mego życia.

Dzisiaj okrywam się Twoją cenną krwią,

zakładam Twoją duchową zbroję,

ogłaszam, że idziesz przede mną

jako potężny olbrzym.

Zniszczam wszelkie przeszkody,

które próbują wkroczyć do mojego życia

i życia mojej rodziny, bo szatan nie ma tu żadnej władzy,

ani miejsca w naszym życiu.

Moja rodzina należy do Jezusa Chrystusa,

i została odkupiona drogocenną krwią.

Klątwy są dziś zerwane,

tak, że żadne złe duchy nie mogą wejść

do mojego domu.

Ogłaszam, że cała klątwa staje się błogosławieństwem z mocą Twojego słowa.

Więc każdy duch zniechęcenia dzisiaj

wiążę i wyrzucam,

w imię Jezusa, ze względu na to, że idziesz ścieżkami,

które wytyczasz.

Aby wyrzucić każdego ducha zniechęcenia z mojego życia,

każdego, który stara się przeszkadzać w poniedziałkach,

ogłaszam, że nie zadziała.

Pan Zastępów jest dziś obecny,

i wszelkie plany ciemności mają się rozproszyć,

w potężnym imieniu Jezusa.

Każde złe postanowienie jest dziś unieważnione,

mocą Jego krwi.

Dziś Pan oświadczył, że tak, jak mówi Twoje słowo w Psalmie:

92:10, zwiększysz moją siłę jak bawół

i pomazańczę mnie świeżym olejem,

to się stanie w moim życiu.

To jest w Tobie zakorzenione.

Wierząc, że już dałeś mi zwycięstwo

w tym początku tygodnia.

Wiem, że dostarczysz mi wszystko,

czego potrzebuję,

jak mówi Twoje słowo

w Psalmie 37:25.

Ponieważ jesteś moim Bogiem

i dostawcą, nigdy mnie nie opuścisz,

Twoja ręka będzie mnie trzymać.

Niech będzie pochwalony Pan.

Dziękuję, że uważnie słuchasz

i wysłuchujesz

wszystkie moje prośby.

Jesteś wielkim Panem,

całą chwałę i cześć oddaję Tobie,

na zawsze.

Wiem, że jesteś potężnym Bogiem,

pełnym miłosierdzia, troszczącym się o swoje dzieci.

Polecam się Tobie, Ojcze, ponieważ

jesteś moim jedynym Bogiem.

Dziękuję, Panie.

W potężnym imieniu Jezusa.

Amen.

Polecaj się Bogu każdego dnia

Nasz Pan, Bóg, pragnie, abyśmy Go szukali w duchu i prawdzie przez każdy dzień naszego życia. Pragnie mieć z nami bliskie relacje, pragnie dać wszystko, o co Go prosimy, ale musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jak jest napisane w Ewangelii Mateusza 6:33, Szukajcie najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko to zostanie wam dodane.

Aby mieć błogosławiony dzień, musisz po prostu pomodlić się do Boga zaraz po przebudzeniu i powierzyć Mu swój dzień, aby żadne zło nie dotknęło Twojego życia i życia Twojej rodziny.

Nic nie jest piękniejsze niż przebywanie w obecności Boga. Jak mówi Psalm 63:1, Boże, jesteś moim Bogiem. Z rana będę Cię szukać. Moja dusza pragnie Ciebie, moje ciało pragnie Ciebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *