Potężna modlitwa Krwi Chrystusa o zerwanie więzów Za kilka dni!

Czasami nie rozumiemy, dlaczego pewne sytuacje przytrafiają nam się podczas naszej codziennej podróży. Zastanawiamy się, co właściwie zrobiliśmy, by na to zasłużyć, i myślimy, że nie spowodowaliśmy żadnego z nich. Ta potężna modlitwa o zerwanie więzów krwi Chrystusa jest bardzo skuteczna w uwalnianiu nas i naszych rodzin od wszelkich przekleństw, czarów lub łańcuchów, z którymi się przywiązaliśmy lub byliśmy przywiązani.

Te więzi można również odziedziczyć po krewnych. Następnie Jego słowo mówi, że jest Bogiem, który nawiedza nieprawość ojców na dzieciach i wnukach, aż do trzeciego i czwartego pokolenia.

Potężna modlitwa Krwi Chrystusa o zerwanie więzów

Niech zawsze będzie błogosławiona krew Chrystusa, który umarł za grzechy świata na Krzyżu. Jest On pierwszym Świętym, bez skazy, który zna serca wszystkich ludzi. Nikt nie może Go oszukać swoimi uczynkami.

Twoja krew przelana na krzyżu oczyść mnie z wszelkiego grzechu i zerwij wszystkie więzy, które mnie ograniczają. Podążaj ze mną moją ścieżką.

Mocą Twojej przelanej krwi, jak u baranka, oprócz mnie wszyscy przeklinają narzucone przez wroga.

Uwolnij mnie i moje otoczenie z wszelkiej niewoli, co zamierzają zrobić, przejmując władzę, która nie należy do nich.

Wzywam krew Baranka ofiarowanego na krzyżu. Jego moc mnie napełnia, a wreszcie unieważnia jakąkolwiek klątwę.

Mój Panie, jeśli ścieżki, którymi podróżuję, są pełne niewoli, niech zawsze będą jasne przed uszkodzeniem.

W imię Jezusa i przez Jego drogocenną krew cofam wszelkie czary, zaklęcia i uroki, które występują przeciwko mnie.

Niech wszelkie zło zawsze zostanie unieważnione we wszystkich wymiarach mojego życia i otaczających mnie ludzi mocą Twojej nieskazitelnej krwi.

Poświęcam Ci, mój Boże, moje myśli i życzenia. Usuń zazdrość ze mnie i wszystko, co może ją powodować.

To właśnie zazdrość i próżność wiążą mnie z nieprzyjemnymi rzeczami w życiu.

Jeśli staną mi na drodze osoby mające złe intencje, odłóż je na bok, a wszystko, co zaplanowano przeciwko mnie, upadnie.

Twoja krew ocal mnie od wszelkiej magii, upomnij w swoim gniewie i zejdź z drogi, pogrążając ją w nieuchronnej klęsce.

Jeśli zostały na mnie rzucone złe pragnienia, tylko Ty możesz mnie uratować swoją świętą krwią.

Twoja cenna i potężna krew pozwala mi zawsze być w ramionach prawdziwej wolności, jednocześnie w mądrości, ganić i zerwać wszelkie więzy.

Mój król, proszę również o upomnienie zaklęć i czarnej magii, która wzrasta wraz z moją stabilnością ekonomiczną oraz na moich dobrach i dobytku.

Nie opuszczaj mnie, mojego króla, bo tylko w Tobie znajduję bezpieczeństwo. Daj mi żyć w pełni, wolnego od jakiejkolwiek klątwy.

Zapieczętuj swoją boską krwią wszystko, co dzieje się przeciwko Twemu słudze. Usuń również całe zło, które jest brane pod uwagę, jako priorytet.

Jesteś właścicielem mojej ścieżki i mojego przeznaczenia na świecie. Dlatego ufam Twoim projektom. Przepraszam Cię, Panie, za grzechy mojej rodziny, które wciąż mnie prześladują jako dziedzictwo. Proszę o wybaczenie i wrzucenie ich na dno morza, aby już nigdy więcej o nich nie pamiętać.

Modlę się, abyś Ty także przebaczył mi i oczyścił mnie swoją drogocenną krwią. Odkup to, co mogłem spowodować z powodu mojej pożądliwości i przywróć moją istotę.

Niech Twoja drogocenna krew zapewni mi życie wieczne, a także owocne życie, z pełną pewnością, że zawsze będziesz mnie chronić.

Amen.

Módlcie się do Krwi Chrystusa o wolność

Kiedy wykonasz potężną modlitwę krwi Chrystusa, aby zerwać więzy za kilka dni, będziesz mógł żyć bez strachu przed przekleństwami pokoleniowymi, ani tych, które nabyłeś w codziennym życiu.

A słowo Pana mówi, że Bóg jest strzegącym miłosierdzia dla tysięcy, który przebacza nieprawość, bunt i grzech, a bezbożny nie zostanie uniewinniony. Szukaj Go i znajdziesz Go.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *