Potężna modlitwa krwi, aby otworzyć ścieżki

Pan Jezus swoją krwią nie tylko nie oczyszcza; pozwala nam również być zbawieni od wszelkiego grzechu, trzyma nas z dala od wszelkiego zła; oprócz tego, że daje nam lepsze życie pełne dostatku i zdrowia . Kiedy modlimy się do krwi Chrystusa, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych; i dlatego zachęcam was, aby ta potężna modlitwa Krwi Chrystusa otworzyła drogi, abyście zawsze mieli drogi, którymi należy podążać.

Modląc się do krwi Chrystusa, jesteś najpierw odkupiony i uświęcony; a zatem nowa okazja do życia, tak jak Chrystus cieszy się, że żyjemy na ziemi.

Modlitwa do Krwi Chrystusa, aby otworzyć ścieżki

O drogocenna i majestatyczna krwi baranka Bożego, dzięki której przyniosłaś zbawienie wszystkim, którzy w Ciebie wierzą; napełnij moje życie swoją obecnością, a także swoją boską świętością, która wypełnia serca tych, którzy naprawdę Cię szukają.

Boska i drogocenna krew,

otwieranie ścieżek, które prowadzą,

do prawdziwej świętości.

 

Pomóż mi też to rozpoznać

bo gdybym zbłądził, mógłbym się zatracić

w błędnych celach świata.

 

Boski Jezu,

Twoja krew uwolniła mnie od wszystkich moich lęków;

cokolwiek otwiera ścieżki,

przez który muszę przejść.

 

To bardziej oddziela mnie od całej tej osoby,

co może sprawić, że zwątpię w prawdę

Sens życia.

 

Kiedy patrzę w niebo

Pamiętam wielką ofiarę,

co zrobiłeś na krzyżu.

 

A także krew, którą przelałeś;

Błagam o taki szlachetny czyn

warto w moim życiu.

 

Cóż, chcę, żebyś otworzył,

ścieżka mojego życia,

Twoja krew mój królu,

Najpierw mnie uzdrowił.

 

Cały mój ból;

żeby w końcu mnie napełnić

pokoju, który przynosisz

bez środków.

 

Że twoja krew spada na mnie

zawsze odnawiaj mnie

ponieważ twoja obecność

On jest zawsze z moim duchem.

 

Aby twoja krew, mój Panie,

zawsze podchodź do mnie

każdego dnia bardziej do mojego Pana.

 

Usuń także wszystkie ukryte grzechy

to oddziela mnie od rzeczywistości

sposób; który ty pierwszy

namierzyłeś mnie

 

Otwarte ścieżki obfitości

w moim życiu, mój Panie!

Ponieważ inny sposób mógłby

być skazanym.

 

Niech twoje światło będzie moim kompasem

Kiedy czuję, że mój kurs jest zboczony.

 

Wieczny Panie,

W Twoje imię bardzo się modlę;

że twoja krew się przelała

za grzechy świata.

w końcu wyciąłem kurs

zabierz mnie do boskiego celu

czym jest niebo?

 

otwórz mi ścieżki sprawiedliwości

Mocą twojej krwi.

 

Gdzie miłość nigdy mnie nie zawodzi

nie prawdziwa firma;

i w końcu mogę poczuć

twoja uzdrawiająca ręka

 

Że twoja drogocenna krew,

Oczyść moje sumienie z wszelkiej pracy

To oddziela mnie od ścieżki, którą mnie rozdzieliłeś;

Dlatego mój umysł będzie

zregenerowany przez Twoją łaskę.

 

O Panie niebios

Twoja krew ożywia serca

Wypalony przez tyle bólu

i uraza.

 

moja pociecha

Dając mi nadzieję

kontynuuj swoją ścieżkę

Bo tylko oni ożywiają mnie.

 

Ty mój Boże,

otwierasz ścieżki;

zawsze bądź moim przewodnikiem

i krew Twojego pierworodnego.

 

również mi się objawił

zawsze jego mocą

twoje przyjemne sposoby

 

Pokrop swoją krwią moją ścieżkę,

która oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu;

i w rezultacie

Niech łaska i Twój pokój rozmnażają się we mnie.

 

Bądź uwielbiony przez cały czas,

mój kochający królu

za przelanie krwi, a także

za zmiłowanie się nad całą ludzkością!

że jestem zagubiony i bez celu.

 

Nigdy mój Jezus nie odejdzie

moc twojej krwi,

Cóż, to ona zapłaciła

cena wszystkich moich błędów.

 

Odkrywam mój wstyd

prowadząc mnie do światła prawdy.

 

Wiem, że słyszałeś

modlitwa tego pokornego sługi

który woła o moc twojej krwi;

tylko ty zasługujesz na najwyższą pochwałę!

Baranek Boży.

 

Amen.

Modlę się do krwi, która otwiera drzwi

Potężna modlitwa krwi Chrystusa , aby otworzyć ścieżki; wywyższa prawdziwą moc, jaką ma w naszym życiu. A jeśli Jego krew jest w stanie otworzyć nam drogi błogosławieństwa, o ileż bardziej prawdziwa moc Syna Prawdziwego Boga.

Odmawiajcie tę modlitwę z wiarą, tylko to wystarczy, aby wytyczyć właściwą drogę; Bóg mówi to w swoim słowie: Dam ci zrozumienie i nauczę cię drogi, którą masz iść; wpatrzę się w ciebie” . (Psalm 32:8)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *