Potężna modlitwa do Świętego Piotra, aby otworzyć ścieżki

Przed wstąpieniem do nieba apostoł Piotr niósł łaskę i moc Chrystusa na wszystkich drogach, które przeszedł. Wiele razy te ścieżki były zamykane, czasem utrudnione, ale mimo to, dzięki błogosławieństwu Bożemu, apostoł Piotr mógł je otworzyć.

W nim bowiem znajdziesz moc i autorytet, by otworzyć każdą ścieżkę, która została zamknięta dla twojego życia. Będziesz mógł nawet tworzyć nowe ścieżki, którymi nikt nie przeszedł, dar wiary będzie kompasem, który poprowadzi twoje kroki w kierunku woli Bożej. Dlatego musisz nauczyć się mocy modlitwy do apostoła Piotra.

Święty duch Boży będzie odpowiedzialny za nauczanie was, jak odmawiać tę modlitwę, ponieważ to on ma moc komunikowania się z każdym z dzieci Bożych. Dzięki łasce Chrystusa pokażę ci, jak masz iść tą drogą.

Potężna modlitwa do Świętego Piotra, aby otworzyć ścieżki

Możesz wykorzystać miłość Chrystusa dzięki łasce Jego ofiary na krzyżu, aby odmówić modlitwę do apostoła Piotra. Poprzez tę modlitwę możesz poprosić go, aby nauczył cię otwierać ścieżki, które są zamknięte dla twojego życia. Właściwe jest również używanie tej modlitwy jako wsparcia i przewodnika, gdy trzeba błagać apostoła Piotra, aby otworzył nawet nowe drogi do każdego daru Bożego.

Rozpocznij tę modlitwę z wiarą, wierząc w swoim sercu, że wszystko, o co poprosisz Boga, otrzymasz zgodnie z twoją wiarą, zgodnie z twoją miłością do Jezusa Chrystusa.

Bóg, wznieś tę modlitwę do ciebie,

proszę cię, abyś pozwolił duchowi apostoła,

Piotra wylać na mnie moc,

by otworzyć ścieżki, które były dla mnie zamknięte.

Wierzę w moim sercu, że Ty Wszechmogący Boże wysłuchasz tego, o co Cię proszę,

Przez łaskę Chrystusa modlę się do Ciebie Ojcze Niebieski,

przyjdź i pomóż mi.

Godny jesteś wszelkiej mocy i czci Boga,

pozwól mi uczyć się od apostoła Piotra!

jak powinienem nauczyć się otwierać,

ścieżki, które zostały dla mnie zamknięte.

Do Ciebie Święty Apostole Piotrze

Proszę Cię, pomóż mi otworzyć każdą ścieżkę,

która jest zamknięta, przez którą muszę przejść,

Z mocą, którą dał ci Jezus, kieruj moimi krokami,

chodź ścieżkami, które moi wrogowie zamknęli dla mnie.

Naucz mnie, apostoł Piotr, tworzenia nowych ścieżek,

które prowadzą do woli Bożej,

wylej na mój duch zdolność budowania ścieżek tam, gdzie ich nie ma.

Prowadź mnie przez każdą z tych ścieżek,

Proszę Cię, abyś zburzył każdą przeszkodę,

która uniemożliwia mi przejście na drugą stronę drogi.

Modlę się o Twoje błogosławieństwo z nieba,

być kompasem, który prowadzi mnie po ścieżkach, które moi wrogowie chcą zamknąć,

Niech Twoje błogosławieństwo będzie kluczem otwierającym każdą z tych zamkniętych ścieżek.

Pomóż mi używać mojej wiary jako towarzysza podróży, gdy idę tymi drogami,

Proszę Cię o otwarcie każdej drogi, która była dla mnie zamknięta,

bo to ty otrzymałeś klucze do Królestwa Bożego.

Wydany przez samego Jezusa w Twoje ręce,

by otworzyć drogi świętym ku woli Bożej,

Proszę, abyście używali kluczy Królestwa Bożego do tworzenia nowych ścieżek,

które prowadzą mnie do tego, co Bóg ma dla mojego życia.

Amen.

Klucze, których apostoł Piotr używa do otwierania dróg

Potężna modlitwa do św. Piotra o otwarcie dróg była bodźcem do błogosławieństwa, jakie ten apostoł wylał na twoje życie. Od teraz będziesz mógł pokonać każdą przeszkodę, która stanie na Twojej drodze.

Zamknięte ścieżki są teraz otwarte dla ciebie w imieniu Jezusa. Dzięki łasce Bożej otwarły się dla was nawet nowe drogi. Dlatego możesz iść z wiarą, ponieważ modlitwy zostały wysłuchane i usłyszane przez Boga Ojca, aby całe błogosławieństwo, które dotarło do apostoła Piotra, spadło na ciebie, amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *