Potężna modlitwa do św. Michała Archanioła z prośbą o ochronę zbuntowanych dzieci – Wiernych Bogu

Należy pamiętać, że wszystko dzieje się w idealnym czasie Boga, dlatego musisz być stała i napełniać swoje zbuntowane dzieci miłością i cierpliwością, wyznaczając swoje granice jako matka lub ojciec, zawsze jednak z miłością i miłosierdziem, których pragniesz otrzymać od św. Michała Archanioła.

Prosząc o nasze życzenia w formie modlitwy jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić, szczególnie jeśli prosimy o dobro dla ukochanej osoby, takiej jak nasze dzieci, oraz o ochronę dzieci. Najlepiej powierzyć tę modlitwę św. Michałowi Archaniołowi, szczególnie jeśli chcesz zapanować nad zbuntowanym synem.

Święty Michał Archanioł jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich boskich oddziałów naszego Pana Boga! Jest także posiadaczem Miecza Sprawiedliwości, który może wyeliminować grzech, egoizm i pychę, aby zbierać miłość Boga i zapewnić ochronę dzieciom oraz nauczyć się panować nad zbuntowanym dzieckiem.

Cudowna modlitwa do św. Michała Archanioła o ochronę i prowadzenie zbuntowanych dzieci

Jeśli twoje dzieci są bardziej zbuntowane, niż myślisz, nie martw się. Zamiast tego pomóż im wrócić na właściwe tory, aby mogły pozwolić miłości i mądrości rosnąć w swoich sercach. Dlatego ważne jest, aby codziennie modlić się za nie, a szczególnie prosić św. Michała Archanioła o opiekę nad nimi.

Najlepszym sposobem modlitwy za nie jest prośba do Ojca Boga, aby pozwolił św. Michałowi Archaniołowi interweniować w dobro ich dzieci, aby usuwał wszelkie zło, które tkwi w ich sercach i uczył je znaczenia miłości, która jest niezbędna do prowadzenia zbuntowanych dzieci.

Oto modlitwa, która pomoże zbuntowanym dzieciom: z wielką wiarą i wytrwałością. Nie zapomnij podziękować za wsparcie tego Świętego i ofiarować mu nagrodę, która może uhonorować Jego czyn i dobrą wolę. Naładuj się najlepszą energią i rozpocznij modlitwę w następujący sposób:

Wszechmogący Boże, który jesteś w niebie!

I Ty widzisz wszystko, co robimy, pragnę

Ciebie dzisiaj prosić, proszę, daj, aby św.

Michał Archanioł mógł interweniować.

Ponieważ chcę, aby się nim zajął,

opiekował się, chronił i prowadził moje dzieci.

Nie chcę, aby im się stało coś złego, a

bunt zaczyna narastać w ich sercach.

Dlatego proszę Cię o pozwolenie św.

Archaniołowi, z pomocą Twojej boskiej mocy,

aby uwolnił je od zła, które zamieszkuje

ich serca, i aby je chronił.

Niech panuje nad nimi pokój i miłość.

Święty Michale Archaniele, Ty, który kierujesz

wszystkimi aniołami będącymi pod mocą Boga.

Chcę prosić Cię z całego serca, abyś

prowadził moje dzieci, otworzył im oczy

i uświadomił, jak bardzo szkodzą

innym, będąc zbuntowanymi dziećmi.

Więc wiem doskonale, że są dobrzy,

potrzebują tylko Twojego światła, bądź

ich przewodnikiem we wszystkich chwilach,

potężny św. Michale Archaniele.

Nie pozwól, aby ich złe czyny prowadziły

do krzywdzenia innych osób.

W zamian, poprowadź je tak, aby

mogły pomagać w rozdawaniu miłości Boga.

Tego samego pragnie św. Michał Archanioł,

przebywaj w okolicy, chroniąc i oświecając

swoją mądrością i wiedzą.

Aby uświadomić sobie błędy, które

zobowiązuję się naprawić, aby mogły

nauczać moje dzieci w najlepszy możliwy

sposób. Nie chcę, aby im się stało coś złego,

kiedy nie jestem obok, ponieważ chcę chronić

mojego syna.

Dlatego przychodzę prosić o Twoją

ochronę, Boże mój i św. Michała Archanioła,

jesteś moim wzorem do naśladowania,

proszę, oświeć mój umysł, aby wzrastała

moja wiedza.

Po prostu pragnę i tęsknię

szczerze o to, aby moje dzieci znalazły

właściwą ścieżkę mądrości

i abym mógł stać się dobrym

ojcem i wzorem do naśladowania,

aby chronić mojego syna.

Składam przed Tobą tę modlitwę, bo ufam

w Twoje miłosierdzie i życzliwość dla

tych, którzy proszą Cię o rzeczy z miłością.

Nie ignoruj krzyku mojej duszy

i proszę o Twoje wstawiennictwo

przed tronem Boga za mnie.

Dziękuję Ci za wysłuchanie mojej modlitwy,

błogosławiony św. Michał Archanioł.

Dziękuję Ci za pomoc, którą udzielasz

skierowanym do Ciebie desperacko.

Przed Twoją mocą, łaską i Bożą.

Amen.

Zalecenia podczas modlitwy o prowadzenie naszych dzieci

Każdy proces zmiany wymaga czasu. Pokonanie buntu syna to nie jest kwestia jednego dnia. Nie możesz oczekiwać, że modląc się wieczorem, twoje dzieci zmienią swoje zachowanie następnego ranka.

Dlatego ważne jest, abyś modlił/a się za nie codziennie. Również ważne jest, żebyś był/a bardziej konsekwentny/a w swoim podejściu do ich wychowania i uczył/a ich rozróżniania dobra od zła. Wszystko to idzie w parze z modlitwą o ochronę dzieci.

Warto również pamiętać, że podczas modlitwy za swoje dzieci, właściwa postawa modlitewna jest ważna. Związaną z tym jest modlitewny rytuał, który odzwierciedla szacunek i znaczenie. Aby osiągnąć właściwą postawę modlitewną, musisz uklęknąć, przeżegnać się, zamknąć oczy i złączyć dłonie. To pomoże w prowadzeniu zbuntowanych dzieci i zapewnieniu im ochrony.

Wszystko, co robisz, począwszy od własnego przykładu do miłości, będzie dla dzieci wsparciem, bez względu na to, czy są to zbuntowane dzieci. Wierząc w opiekę i zdolność do prowadzenia ze strony Boga, powinniśmy stawiać modlitwę za dzieci w sercu naszych modlitw do św. Michała Archanioła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *