Potężna modlitwa do św. Klary z Asyżu, aby otworzyć i wyjaśnić ścieżki

Wiele razy staramy się, a życie przypomina nam, że istnieje coś znacznie większego od nas. Zawsze możemy prosić o pomoc, a nasz wysiłek jest kluczowy dla osiągnięcia naszych celów.

Dlatego przedstawiamy Ci Modlitwę do św. Klary z Asyżu o otwarcie ścieżek. Osiągniemy nasze cele i oczyścimy ciemne ścieżki.

Mamy nadzieję, że nie tylko nas wysłucha, ale także stawia się w naszej sprawie, co jest ogromnym ulgą, za co powinniśmy być wdzięczni. Dzień potężnej Świętej Klary z Asyżu przypada 11 sierpnia.

Była bliską przyjaciółką błogosławionej Świętej Klary z Asyżu, charakteryzowała się tym, że porzuciła swoje dotychczasowe życie jako członkini szlachty, aby dołączyć do klasztoru San Damiano, gdzie zmarła.

Dla tych, którzy jej nie znają, Święta Klara z Asyżu jest idealnym przykładem kobiety, która potrafi być słaba i potrzebować otuchy. Była Matką, która posiadła siłę, aby iść naprzód, ale zawsze obecna dla tych, którzy potrzebowali wsparcia – była obrończynią i strażniczką swoich sióstr.

Piękna modlitwa do Świętej Klary z Asyżu, aby otworzyć ścieżki

Z tą samą mocą, wstępuje ona przed naszym Panem Bogiem, aby nas chronić i sprzyjać naszemu rozwojowi w tym ziemskim świecie. Módl się do niej z całkowitą wiarą i mocą, jaką masz w swoim sercu, a zobaczysz, jak twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Dzięki tej potężnej modlitwie będziesz w stanie wyjaśnić ciemne ścieżki w swoim życiu.

Teraz możemy również zaoferować Ci Modlitwę o chleb powszedni, aby móc dziękować za codzienny dar na naszych stołach. W ten sposób otrzymamy potężne błogosławieństwo od Boga.

Czcigodna Święta Klaro z Asyżu,

Z pokorą i wiarą przychodzę do Ciebie,

By prosić Cię o wstawiennictwo przed naszym Panem Bogiem,

Potężna Święta i błogosławiona Kobieta.

Ty, która jesteś wypełniona czystością i boskością,

Cechuje Cię Twoja służba,

Zarówno na Ziemi, jak i w niebie najwyższym.

O chwalebna, Święta Matko Klaro,

Błagam Cię o przyjście i poprowadź mnie

na tej drodze, którą widzisz pełną cierni,

Błagam, abyś przyniosła mi jasność i boskość,

Ty, która pomagasz tym, którzy Cię błagają,

Potężna błogosławiona niewiasto, naśladowczyni Chrystusa.

Przychodzę do Ciebie z wiarą, aby prosić o boską łaskę,

Że udzielisz pomocy tym, którzy Cię o to proszą,

Proszę o Twoją ochronę i otwarcie mojej drogi.

By moje przyszłość stała się niezniszczalna

Przed wysiłkami moich wrogów.

Błagam Cię, opiekuńcza Matko,

Zanieś moje życzenia do naszego Pana Boga,

Ufam w Twoją nieskończoną dobroć.

Proszę, wstawiaj się za mną,

Aby dobrobyt nigdy mnie nie opuszczał.

Panie, pozwól mi, by z Twojej ręki

Otworzyły się moje ścieżki i oczyścił mój umysł,

Obdarz mnie trochę Twojego olbrzymiego miłosierdzia.

Oczyść moją duszę z plam

I wad, które mnie obciążają,

To nie jest godne Twojej łaski,

Potężna kobieta, wyznawczyni Chrystusa.

Spraw, aby obfitość przyszła do mnie

I abym nigdy nie zaznał niedostatku,

Obiecuję być Ci wierny i trzymać się wartości,

Które Ty owocujesz.

Boża Dziewico, Święta Klaro z Asyżu,

Ty, która przeszłaś przez ubóstwo,

Post, poświęcenie i wyrzeczenia.

Z pokorą przed Tobą klękam,

By prosić o wyzwolenie,

Od wszelkich przeszkód i grzechów.

O Santa Klara, pomóż mi,

Ty która zawsze byłaś pomocą dla potrzebujących,

Modlę się, aby Twoja nieskończona dobroć spadła na mnie,

I pragnę, aby moje pragnienia i modlitwy zostały wysłuchane,

Abyś wstawiała się za mną w tej modlitwie.

Amen.

Wyjaśnij swoje ścieżki modlitwą do Świętej Klary

Jak wszyscy wiemy, Święta Klara z Asyżu była bardzo potężnym przywódcą Kościoła, wyznawczynią Chrystusa. Powiedziała, że Orisha to boże duchy, które nam pomagają, kiedy ich potrzebujemy.

Była również Orishą, dlatego teraz czujesz, że Twoje ścieżki się zamykają i nie widzisz wyjścia. Modlitwa do błogosławionej Świętej Klary z Asyżu może Ci pomóc.

Dzięki niej możesz otworzyć ścieżki za pomocą jej błogosławionej duchowości przekazanej przez dusze Orisha.

Będziesz w stanie oczyścić zanieczyszczone ścieżki, niezależnie od tego, czy zostały na Ciebie nałożone czy nie, dzięki tej potężnej modlitwie.

Umiłowana Święta Klaro z Asyżu,

Ty, która jesteś symbolem wiary i czystości,

Chciałbym Cię prosić teraz,

Byś mi pomogła,

Otwierać zablokowane drogi i drzwi,

Ponieważ tylko Ty jesteś miłosierny i hojny,

Jesteś jedyną osobą, która mi może pomóc,

By oczyścić moje drogi.

Daj mi światełko nadziei,

By wszystkie zło opuściło mnie teraz,

I tak będziesz otwierać drogi,

Które wydawały się nieprzejezdne,

Czyniąc miejsce dla błogosławieństwa

I sukcesu, błogosławiona św. Klaro z Asyżu.

Proszę, daj mi jasność,

Żebym mógł odejść od ciemności,

Która mnie dręczy,

Pomóż mi wyjaśnić ciemne ścieżki.

Bo tylko Ty, z Twoją duchowością

I czystą duszą, możesz tego dokonać,

Błogosławiona św. Klaro z Asyżu z Kuby.

Nie pozwól, bym nadal cierpiał

W dolinie bied i nędzy,

Pomóż mi otworzyć drogi

Lub oczyścić ścieżki.

Aby moja duchowość,

Wiara i dusza spoczywały w pokoju,

Ale potrzebuję Twojej obecności,

Święta Klaro z Asyżu z Kuby.

I oczywiście, nasz Święty Bóg

I Dziewica Maryja.

Czcigodny Wyznawco Ojca Franciszka,

Zmiłuj się nade mną, tym biednym człowiekiem,

Który prosi z wiarą i miłością, nie tylko Ciebie,

Ale również Boga i Dziewicę Maryję,

Aby mnie nie opuścili.

Pokaż mi właściwą drogę,

Bym mógł znaleźć spokój,

Tego, czego potrzebuje moja dusza,

By móc prowadzić spokojne i pogodne życie.

Czego mogę tylko oczekiwać,

Od Ciebie, Święta Klaro z Asyżu z Kuby,

A także od naszego Świętego Boga

I Dziewicy Maryi.

Tak więc, w imię Trzech Świętych,

Pomóż mi otworzyć drogi,

Lub wyjaśnić ciemne ścieżki.

Amen.

Aby uzyskać odpowiedź na swoją modlitwę

Wszystkie twoje słowa muszą płynąć z nieskończonego źródła wiary, które pochodzi z Twojego serca. Bazuj swoją modlitwę na najczystszych intencjach. Św. Klara z Asyżu dostrzeże czystość Twoich intencji. Pamiętaj, że ta modlitwa to prośba do Św. Klary z Asyżu o otwarcie dróg.

Przypominam, że nie będzie mówić w Twoim imieniu, aby komuś zaszkodzić. Podchodź do niej z pokorą i dobrymi intencjami. Zobaczysz, jak Jej dobroć opanuje Twoją ścieżkę.

Aby wzmocnić zdanie, oczyść także swój umysł. Jeśli chcesz, zapal świecę. Mów z głębi serca i nie wątp, że Twoja modlitwa zostanie wysłuchana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *