Potężna Modlitwa do Silnej Energii Uniwersalnej Najbardziej Modlitwa!

Wszystko, co żyje, emanuje uczuciem i siłą. Wiemy, że wszechświat ma uniwersalną energię, która jest znana jako światło Chrystusa. To moc płynąca od Boga, która daje życie wszystkiemu . Bardzo często korzysta się z energii świata w celu prośby o pomoc w problemach.

Modlitwa o uniwersalną energię

Wiele osób wierzy w prawo przyciągania, przyczynę i skutek . Ale trzeba wiedzieć, że wszystko działa z wiarą. Oznacza to, że kiedy czegoś chcesz lub pragniesz, energia wszechświata sprawi, że to do ciebie przyjdzie, musisz tylko mieć przynajmniej ziarno wiary.

Drogi Ojcze Niebieski, stoję przed Tobą

w Twojej obecności, aby kochać Cię i wielbić Twoje istnienie,

ponieważ jesteś godzien czci i wyniesienia. Twoje

królestwo niebiańskie, Najwyższy,

Król Wszechświata.

Niech Twoje imię będzie święcone, przez to,

że gdziekolwiek jest Twoja obecność, staje się

błogosławioną ziemią. Chciałbym Ci podziękować za

cuda, które codziennie mi pokazujesz.

Dziękuję Ci za te błogosławieństwa, które ułatwiają mi

codzienne czynności. Za moją pracę, rodzinę, krewnych, przyjaciół

i braci w Twojej chwale. Jesteśmy wszystkimi Twoimi dziećmi, ponieważ

Stworzyłeś nas wszystkich, ludzi.

Panie, pozwól, aby moja wiara była wystarczająco silna,

aby zdobyć moc, poczuć energię,

która płynie z planety, ponieważ jeśli otaczające mnie

rzeczy są nią pełne, chciałbym być włączony

w wszechświat jako jej część.

Chciałbym mieć empatię, ten dar

zrozumienia dla mojego sąsiada, aby pomóc w

potrzebach, chorobach, trudnych chwilach

i wszystkim, czego potrzebuje.

Słowem mówisz nam, że jeśli mamy wiarę,

jak ziarenko gorczycy, możemy przenosić góry. Proszę, aby moja wiara była na tyle

silna, że pozwoli mi czynić cuda

w Twoim imieniu.

Chcę, abyś mnie napełniła energią, zarówno fizyczną

jak i duchową, abym nigdy się nie zmęczył

wędrować i aby zawsze podążać Twoimi ścieżkami

bez słabości, bo tego żądam w swojej historii.

Oczywiście, proszę Cię również o uratowanie mojego sąsiada,

tym ludziom, którzy potrzebują pomocy.

Używaj innych dusz, zmiłuj się i współpracuj

z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują.

Drogi Ojcze, spójrz na tych ludzi, którzy śmią

wzruszyć swoje serca, aby się zmienili,

i uczynić świat lepszym miejscem. Energia

łączy nas wszystkich.

Ciało ludzkie zostanie pochłonięte przez ziemię, ponieważ z prochu

powstało i tam do niego wróci. Duch

To to, co nas ożywia, co stanowi naszą esencję

w każdym z nas.

Ale dusza to to, czego nie chcemy stracić. Dlatego błagam

Panie Jezu, wskaż mi drogę, którą mam podążać,

drogę, którą powinienem obrać, aby dotrzeć do celu

królestwo Najwyższego.

Nie chciałbym stracić mojego Zbawienia, dlatego modlę się

o przebaczenie moich grzechów, aby moje decyzje,

od tej chwili były tymi, które Stwórca

mi wskaże. Bo tylko On panuje nad żywymi istotami.

To On ma moc decydować, czy usunąć energię

wszechświata, czy nie, to On podejmuje ostateczną decyzję,

alfa i omega, początek i koniec.

Jestem pewien, że słyszysz moją modlitwę, bo powiedziałeś,

że jeśli ktoś rozmawia z Tobą w tajemnicy, Ty słuchasz,

bardzo Ci dziękuję w imię błogosławione i święte

Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Amen.

Dlaczego nazywa się to modlitwą powszechną?

Gdy mówimy o uniwersalnej modlitwie do Dziewicy, dla Króla wszechświata lub o energii, akcentuje się na: uogólnieniu wszystkich aspektów . Oznacza to, że każda religia może z niej korzystać. Pomimo różnic w wierzeniach Zbawiciel i Wiara działają tak samo dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *