Potężna Modlitwa do Silnej Energii Uniwersalnej Najbardziej Modlitwa!

Wszystko, co ma życie, emanuje uczuciem i siłą. Wiemy, że wszechświat ma uniwersalną energię, która jest znana jako światło Chrystusa. Że chodzi o moc pochodzącą od Boga i która daje życie wszystkim rzeczom . Bardzo często prosi się o pomoc w problemach, wykorzystując energię świata.

Modlitwa o uniwersalną energię

Wiele osób wierzy w prawo przyciągania, przyczyna i skutek . Ale trzeba wiedzieć, że wszystko działa z wiarą. W tym sensie, kiedy czegoś chcesz lub pragniesz, energia wszechświata sprawi, że to do ciebie przyjdzie, po prostu musisz mieć przynajmniej ziarno wiary.

Drogi Ojcze Niebieski, stoję przed

Twoją obecność, aby Cię kochać i wysławiać Twoje istnienie,

bo jesteś godzien czci i wyniesienia. Twój

To królestwo niebieskie, Najwyższy,

Król Wszechświata.

Niech twoje imię będzie święcone, za fakt

że tam, gdzie spoczywa twoja obecność, staje się

błogosławiona ziemia. chcę Ci podziękować za

cuda, które mi codziennie pokazujesz.

Dziękuję za te błogosławieństwa, które mi ułatwiają

czynności, które są przeprowadzane podczas przechodzenia

godziny. Za moją pracę, rodzinę, krewnych, przyjaciół

i bracia w Twojej chwale. Cóż, jesteśmy twoimi dziećmi, ponieważ

Stworzyłeś nas wszystkich, ludzi.

Panie niech moja wiara będzie wystarczająco silna

jak zdobyć moc, poczuć energię

który płynie z planety, bo jeśli rzeczy, które my

surround są tego pełne, chciałbym się włączyć

we wszechświecie jako część.

W celu posiadania empatii. ten dar

zrozumieć mojego sąsiada, aby pomóc w

potrzeby, choroby, trudne chwile

i co jest wymagane.

Swoim słowem mówisz nam, że jeśli mamy wiarę,

jak ziarnko gorczycy możemy nawet

przenosić góry. Proszę, aby moja wiara była taka

super, która pozwala mi czynić cuda

w Twoim imieniu.

Chcę, żebyś napełniła mnie energią, zarówno fizyczną

jako duchowy, abym się nigdy nie zmęczył”

chodzić, abym zawsze szedł Twoimi ścieżkami,

bez omdlenia, bo tego wymagam w mojej historii.

Oczywiście proszę Cię również o uratowanie mojego sąsiada,

tym ludziom, którym zależy na pomocnej dłoni.

Korzystaj z innych dusz, zmiłuj się i współpracuj

z najbardziej potrzebującymi.

Drogi Ojcze spójrz na tych ludzi, którzy myślą

w sobie dotknąć jego serca, aby się zmieniły,

i uczynić świat lepszym miejscem. no cóż energia

łączy nas wszystkich.

Ciało ludzkie zostaje połknięte przez ziemię, ponieważ z prochu

przybyliśmy i tam właśnie się znaleźliśmy. Duch

To jest to, co utrzymuje nas przy życiu, co jest twoją esencją

w każdej osobie.

Ale dusza jest tym, co decydujemy się splamić, czy nie, tak jest

czego nie chcemy stracić. Dlatego błagam

Panie Jezu, wskaż mi drogę, którą mam iść,

droga, którą muszę obrać, aby dotrzeć do celu

do królestwa Najwyższego.

Nie chciałbym stracić mojego Zbawienia, dlatego się modlę

o przebaczenie moich grzechów. że moje decyzje,

od tej chwili bądź tymi, których Stwórca

wskazać. Bo to On rządzi w żywych istotach.

To On ma moc decydowania, czy usunąć energię

wszechświata, czy nie, to On, który podejmuje ostateczną decyzję,

alfa i omega, początek i koniec.

Jestem pewien, że słyszysz moją modlitwę, bo mówisz

że ktokolwiek potajemnie z tobą rozmawia, słuchasz,

bardzo dziękuję w błogosławionym i świętym imieniu

twój syn Jezus Chrystus.

Amen.

Dlaczego nazywa się to modlitwą powszechną?

Wspominając o uniwersalnej modlitwie do Dziewicy, za Króla wszechświata lub o energię, kładzie się nacisk na: uogólniać wszystkie aspekty . Oznacza to, że każda religia może z niego korzystać. Cóż, pomimo wierzeń Zbawiciel i Wiara działają tak samo dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *