Potężna modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego o wygranie procesu lub rozwiązanie problemów prawnych

Jeśli przechodzisz właśnie przez proces lub sprawę sądową, w której ważna sprawa w Twoim życiu jest na rozprawie, a Twoim pragnieniem jest wygrać ten proces i wyjść z niego zwycięsko te kwestie prawne.

Zacytuj ten werset z Ewangelii Łukasza 18:7: „I czy Bóg nie przywróci sprawiedliwości swoim wybranym, którzy wołają do Niego dniem i nocą, i czy nie będzie poświęcał czasu, aby na to odpowiedzieć?” Jako Bóg sprawiedliwy i dobry, Ojciec nie będzie się ociągał, aby odpowiedzieć na wołanie swoich wybranych i przynieść sprawiedliwość. Zachęcam do złożenia tej prostej modlitwy do Sędziego Sprawiedliwego o wygraną w ważnym procesie.

Lub jeśli masz inne trwające sprawy, w których chcesz wygrać, możesz prosić o pomoc w wygraniu procesu. W ten sposób możesz uniknąć problemów prawnych i sądowych w swoim życiu.

Modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego w sprawach sądowych

Panie, Ojcze Wszechmogący, Stwórco niebios i ziemi, Ty jesteś jedynym Sędzią i Zbawicielem tej ziemi.

Ojcze, oddaję w Twoje ręce drogi Chryste tę sytuację, w której staję przed procesem lub problemami prawnymi. To jest ważne dla mojego życia i mojej rodziny, i z całego serca pragnę odnieść zwycięstwo i wygrać ten sąd, Panie Boże. Daj mi łaskę i pokojowe rozwiązanie dla mojego życia. Przywróć spokój mojej rodziny, który został zaburzony przez te sprawy prawne, Panie Chryste.

Dlatego przychodzę przed Ciebie z tą modlitwą o sprawiedliwość i wstawienie się Maryi Dziewicy i Chrystusa. Proszę daj mi zwycięstwo nad tymi sprawami sądowymi lub problemami prawnymi, amen.

Panie mój, ochroń mnie

i doprowadź do dobrego końca wszystko,

spokojnie stoić w obliczu trudności

i podstępu, który atakuje mnie dzisiaj.

Ty, sprawiedliwy i dobry Królu, pozwól

cała prawda wyjść na jaw; i niech

Twoja sprawiedliwość zabłyśnie, że ta tajemnica lub spowiedź

która wychodzi ze mnie jest dobra,

ponieważ tylko przez Ciebie mogę osiągnąć

pewne zwycięstwo.

Weź w swoje ręce,

Ojcze Niebieski, ten święty sąd,

Ten znak mojego życia;

niech to również będzie świadectwem

dla każdego, kto musi to przejść,

w podobny sposób i ujrzeć w Tobie światło.

Lecz, Panie Wszechmogący,

uratuj mnie przed niesprawiedliwym potępieniem,

które przeciwnik chce na mnie nałożyć,

uratuj mnie od potępienia.

Proszę Cię, Panie,

na podstawie Twojego wielkiego miłosierdzia,

obroń mnie.

Ojcze, daj mi tę łaskę uświęcającą,

której teraz potrzebuję?

I okryj mnie swoją miłością, która jest ogromna i bezgraniczna,

oświeć mnie swoim światłem, aby wskazać mi drogę.

Jedynym Sprawiedliwym Sędzią jest nasz Bóg,

Ojcze Wszechmogący;

On ma ostatnie słowo; i czy to wszystko jest możliwe dla Niego?

I dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ponieważ

poza Nim nie ma innych bogów.

Naprawdę jesteś dobry, Ojcze,

jesteś Bogiem porządku, sprawiedliwości i prawdy,

jestem Bogiem możliwości.

Jego święty sąd spadnie na nas;

i oceni nas wszystkich według naszych uczynków,

zgodnie ze słowem, które zostanie wydane.

Mamy również doskonałego obrońcę,

naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który staje przed Bogiem jako nasz adwokat,

aby nas usprawiedliwić. To jest nasz wierny przyjaciel.

Poprzez Jezusa,

nasz Ojciec daje nam wszystkie prośby,

jeśli są składane z sercem,

zawsze będące pierwszeństwem, aby się stało.

Bóg jest pełen miłości, życzliwości, On jest całkowicie dobry.

Nie wolno nam jednak lekceważyć sprawiedliwości Bożej,

a rzeczywiście czynić jego prawa i uregulowania.

Cel prawicy Bożej

to nawrócenie do Jezusa,

a także usprawiedliwienie każdego, kto wierzy w Niego,

aby uniknąć zguby i mieć życie wieczne.

Dla Pana nie ma różnicy między człowiekiem a Panem,

wszyscy, którzy wyznają swoimi ustami, będą zbawieni,

gdyż Jezus jest Panem;

a w sercu wierzą, że Pan

został wskrzeszony z martwych.

W związku z tym Bóg jest potrwałym ogniem,

i przez osąd ogarnie tę ziemię,

usuwając wszystkich, którzy popełniają zło,

a poza tym nie będą już z nami.

Amen.

Proś o pomoc w modlitwie do sprawiedliwego sędziego o wygraną procesu

Jak możemy zauważyć, modlitwa do Świętego Sędziego Sprawiedliwego jest bardzo potężną prośbą skierowaną do naszego Pana Boga. Modlitwa, w której prosisz o pomoc w wyjściu z tej sytuacji lub problemów prawnych, z którymi się zmagasz, jest bardzo ważna.

Warto mieć te sprawy prawne w sercu przed rozprawą i odmawiać modlitwę z wiarą i miłością. Pamiętaj, że Bóg jest stwórcą wszechświata i to On decyduje, czy te sprawy zostaną pomyślnie rozstrzygnięte i czy wygrasz proces. Oprócz powyższego, przed rozprawą można złożyć również następujące prośby, aby tylko obrońca się zajął oraz pomógł nam wygrać procesy sądowe lub sprawy prawne.

Pamiętaj także, że jeśli odmawiasz modlitwę własnymi słowami, składając serdeczne prośby do Boga, On wysłucha Cię i pomoże wygrać proces lub rozwiązać problemy prawne, w które jesteś zaangażowany.

Panie Sędzio Sprawiedliwy,

Piszę do Ciebie, bo dzisiaj

Pojawiły się lwy i lwice,

Atakują moje życie.

Więc powtarzam te trzy zdania:

Jeśli mają oczy, niech mnie nie dostrzegają;

Jeśli mają ręce, niech mnie nie dotykają;

Jeśli mają usta, niech do mnie nie mówią;

A jeśli mają nogi, niech nie chodzą.

To wszystko, proszę Cię o tę koszulę świętego,

Która pokrywała Twoje ciało,

Kiedy zostałeś niesprawiedliwie ukrzyżowany, Sir.

Amen.

Bóg wysłuchuje naszej modlitwy

Modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego o wygranie ważnego procesu. Czasami wydaje się, że Bóg nie słyszy naszych modlitw, ale to nieprawda – musimy zmienić nasze myślenie. On nas słyszy, ale pod warunkiem, że zbliżamy się do Niego z pokornym i skruszonym sercem, bez udawania, ponieważ On nie cierpi kłamstwa. Także On bada nasze serca i nie można przed Nim ukryć niczego.

Dlatego musimy zwracać się do Niego w imieniu Jezusa i Maryi Dziewicy, zwłaszcza w przypadkach, gdy mamy problemy prawne i pragniemy sprawiedliwości. Naszą najmocniejszą bronią jest modlitwa pełna wiary.

On zawsze nas wysłucha, Pan nie znosi niesprawiedliwości i nigdy nie zawaha się pomóc nam. Jego słowo mówi, że ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, będzie przebywał w cieniu Wszechmocnego. Pozostanie przy Nim to najlepsza decyzja w naszym życiu, zawsze znajdziemy zwycięstwo w trudnych sytuacjach, w imię Jezusa. I na końcu zostaniemy osłonięci przed wszelkimi zagrożeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *