Potężna modlitwa, aby zapieczętować swój dom Krwią Chrystusa i chronić swoich bliskich

Wszyscy ludzie, którzy poświęcają swoje życie lub jego część w regionie, wiedzą, że zapieczętowanie dokonuje się krwią Chrystusa, aby chronić swoich bliskich przed złem lub w celu odmówienia modlitwy o uzdrowienie. Następnie ofiara Jezusa jest to najpotężniejszy klucz używany przez ludzi.

Potężna modlitwa, aby zapieczętować i pokryć domy Krwią Chrystusa

Krew przelana przez Jezusa na krzyżu jest naszym najskuteczniejszym źródłem oczyszczenia i ochrony przed sidłami wroga. Dlatego w chwilach strachu lub udręki chrześcijanie często uciekają się do tego, aby poczuć się chroniony przed złem.

Panie Jezu, w tej godzinie stoję przed Tobą

razem z moją rodziną. Chcemy Ci podziękować

za błogosławieństwa, które nam udzieliłeś

do tej pory.

Jesteśmy wdzięczni, bo widzimy w nich Twoją

miłość do nas. Nawet będąc niewiernymi, uczyniłeś nas częścią Siebie.

Prosimy o wybaczenie za nasze przewinienia i wszystko,

czym Cię obrażaliśmy jako naszego bliźniego.

Pomóż nam być lepszymi jednostkami.

Żebyśmy byli godni wszystkiego, co Ty, nasz

przyznajesz. Spraw, abyśmy rozjaśniali wewnętrzną

ciemność, która istnieje na tym świecie.

W tej godzinie przedstawiamy Ci nasze

obawy i niepokoje. Chcemy, abyś przejął

kontrolę nad naszym życiem.

W tym momencie, opierając się na Twoim imieniu,

kryjemy się w drogocennej Krwi

Chrystusa przed złem i prześladowaniem diabła.

Wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, niech odejdzie.

W potężnym imieniu Jezusa. Ponieważ my

jesteśmy Jego dziećmi i walczymy naszymi bitwami.

Dlatego ogłaszamy, że nic nas nie dotknie,

ponieważ jesteśmy osłonięci

krwią Jezusa i całego Królestwa

śmierci upada u Jego stóp.

Dzięki temu oczyszczaniu możemy być nowym

stworzeniem w Chrystusie Jezusie.

Chroń moją rodzinę, moich rodziców, mojego partnera,

moje dzieci i wszystkich ludzi, których kocham. Nie pozwól, aby doznali zła.

Chcemy, aby byli bezpieczni i pewni, bo Ty jesteś

naszą tarczą i obroną. Jeśli jesteś z nami,

nie ma się czego bać.

Wiemy i uznajemy, że to Twoja

śmierć i zmartwychwstanie pokazały, że

jesteś potężny i królestwo zła pada przed Tobą.

I dzięki temu zwycięstwu możemy

wstawić się za nami do naszego Boga Stwórcy. Nikt nie może dojść do Ojca,

jeśli nie przez Ciebie.

Dlatego jesteśmy bezpieczni i pewni, ponieważ

wiemy, że jesteś z nami i że nie jesteśmy

oddzieleni od Ciebie przez zasadzki wroga.

Daj nam mocne i wojownicze serce, abyśmy

stanęli odważnie w obliczu wszelkich trudności,

które stawia przede nas ten świat.

Obwodzimy się zbroją Bożą.

Bądźmy więc silnymi żołnierzami w naszej bitwie, wiedząc,

że niezależnie od tego, co się dzieje, Ty jesteś z nami i nie zostawisz nas.

W potężnym imieniu Jezusa.

Amen.

Dlaczego diabeł drży przed Krwią Jezusa?

Ponieważ dzięki przelanej krwi Jezusa… możemy być zbawieni. Pamiętaj, że bez ofiary Chrystusa nie mielibyśmy udziału w Królestwie Niebieskim. Ale to On otworzył drzwi, aby każdy, kto wierzy, mógł zostać zbawiony, a teraz możemy użyć tej mocy, aby chronić i osłaniać rodzinę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *