Potężna modlitwa, aby prosić o chrześcijańską siłę, której potrzebuję codziennie

Możemy zbliżyć nasz związek, z mocą nieba dzięki pomocy wiary, z potężną modlitwą prosić o chrześcijańską siłę potrzebną na co dzień, praktyką wiary w imię Boga Ojca Wszechmogącego i oczywiście mocą modlitwy.

Na co dzień, jako istoty społeczne, doświadczamy różnych działań i spotkań z niezliczonymi osobami, czy to z powodu naszej pracy. Realizacja spotkań i powody do studiów narażają nas na różne energie i wpływy przekonań i myśli, co prowadzi do zmęczenia umysłu, ciała i duszy. Dlatego musimy we właściwym czasie potwierdzać naszą wiarę i siłę, aby kontynuować naszą codzienną wędrówkę.

Skuteczna modlitwa błagania o niezbędną chrześcijańską siłę, która jest potrzebna na co dzień

Przy tej okazji możemy zapewnić ciągłość naszego połączenia z niebiańską mocą poprzez potężną modlitwę o potrzebną chrześcijańską siłę na co dzień. W ten sam sposób ta modlitwa będzie coraz bardziej łączyć naszą silną i czystą wolę z wolą wskazaną przez nakazy Najwyższego, jeśli mamy zamiar i potrzebę umocnienia naszej wiary. Zamiast narzekać na nasze życie, przyjaciół i krewnych, najskuteczniejszym sposobem będzie wypowiedzenie poniższych słów poprzez mocne czytanie modlitewne, aby poprosić o chrześcijańską siłę, której potrzebuję na co dzień.  

Na twojej pozycji jako twórcy wszechświata i dobroczyńcy,

światłości zwracam się do Ciebie Boże Ojcze Wszechmogący.

Aby błagać Cię jeszcze raz o siłę,

że moje ciało i moja dusza.

 

Potrzebujesz codziennie, aby zapewnić jej ciągłość,

do moich działań

w ten sam sposób do moich projektów i moich kroków,

Jakiemu imieniu powierzam?

 

Tak jak jesteś mistrzem budowlanym,

każdej świątyni, którą odwiedzam,

także jako pracownik

pejzaże i rzeźbiarz,

z natury.

 

Bądź moim energicznym impulsem, który wstrzykuje,

pasja do każdego z moich słów.

 

Z wiarą, siłą i nadzieją

Jestem i będę Twoim sługą,

sługo światłości i posłuszeństwa,

jak jagnię z twojej trzody,

i jak ryba z twojej ławicy.

 

W końcu proszę o moc, której potrzebuję,

z wejściem każdego świtu,

Również przybycie

nadchodzące dni i tygodnie,

siłę, na którą moje stopy zasługują, aby chodzić.

 

To znaczy złudzenie, za którym tęskni moje serce,

aby nadać ciągłość Twoim wyrzeźbionym ścieżkom,

podobnie morza stworzone pod niebem,

która otacza nasze środowisko.

 

Siła twoich rąk i twojego serca,

w ten sam sposób, którego będę używał pod każdym względem,

siła w moim sercu

znać i praktykować

przebaczenie.

 

W końcu znam sumienie swoich działań

i myśli chrześcijańskie,

tak jak moja wiara i moja

kocham twoje słowo

 

I twoja miłość do twoich dzieci,

którzy pracują na ziemi.

Również ze wsparciem

Twoich potrzeb.

 

Jestem sługą twoich lasów i

pracownik Twoich pól,

wierny wyznawca twojego rzemiosła i aktor

twoich scen

umieścić w moim życiu.

 

Z drugiej strony pracownik Twoich projektów i student,

twoich nauk,

twoje słowa są niezbędnym argumentem,

do podjęcia jakichkolwiek działań.

 

Również w tobie pokładam swoje zaufanie

i nadzieja,

podczas gdy ty dajesz ciągłość moim dniom. 

 

Tak czy inaczej,

bądź silny w tej modlitwie

i w każdej prośbie,

Mojej duszy.

 

Chroni i prowadzi również tych, których kocham,

również moje serce przechowuje na każdym kroku,

daj moim dzieciom właściwą drogę i

Niech żyją moi rodzice.

 

W ten sam sposób impregnuj dobrocią,

ten, który do mnie mówi i idzie obok mnie ,

mój umysł jest pełen Twojej obecności,

i twoja moc powrotu do domu

na koniec każdego dnia.

 

Amen.

Jak powinniśmy zrobić lub wykonać tę wielką modlitwę?

Na początku tygodnia, w dzień lub po prostu pod koniec tygodnia, jako powód do wdzięczności Bogu i jako akt wiary, możemy wykorzystać tę potężną modlitwę, aby prosić o chrześcijańską siłę potrzebną każdego dnia. Jako skuteczną i bezpieczną metodę, której nasze codzienne przedsięwzięcie chroni nasza błogosławiona wola w czystym akcie miłości i wiary. Do wielkich czynów, których Bóg dokonuje z każdym ze swoich dzieci. Każdy dzień jest właściwy, aby uciec się do tego działania, w imieniu każdej ukochanej osoby, możemy potwierdzić naszą wiarę i satysfakcję. Jednocześnie nadal wzmacniaj całą miłość stosowaną do wiary naszego uniwersalnego stwórcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *