Potężna modlitwa, aby prosić o chrześcijańską siłę, której potrzebuję codziennie

Możemy zbliżyć nasz związek do Boga, dzięki pomocy wiary, i prosić o chrześcijańską siłę potrzebną na co dzień poprzez potężną modlitwę. To jest praktyka wiary w Boga Ojca Wszechmogącego i moc modlitwy.

Jako społeczności ludzkie codziennie doświadczamy różnych działań i spotykania z niezliczoną ilością osób, zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu. Nabycie umiejętności spotkań i powodów do nauki stawia nas w różnorodnych energiach i wpływach przekonań i poglądów, które prowadzą do wyczerpania umysłu, ciała i duszy. Dlatego musimy umacniać naszą wiarę i siłę, aby kontynuować naszą codzienną wędrówkę.

Skuteczna modlitwa o niezbędną chrześcijańską siłę na co dzień

Podczas tej okazji możemy utrzymać nasze połączenie z Boską mocą poprzez potężną modlitwę, prosząc o niezbędną chrześcijańską siłę na co dzień. W ten sposób ta modlitwa coraz bardziej łączy naszą silną i czystą wolę z Boską wolą, jeśli chcemy i potrzebujemy umocnienia naszej wiary. Zamiast narzekać na nasze życie, przyjaciół i rodzinę, najbardziej skuteczne jest wypowiadanie poniższych słów poprzez mocne czytanie modlitewne, aby poprosić o chrześcijańską siłę, której potrzebujemy na co dzień.

Na Twojej pozycji jako stwórca wszechświata i dobroczyńca,

Błagam Cię o siłę,

dla mojego ciała i mojej duszy.

 

Potrzebuję jej codziennie, aby zachować jej ciągłą obecność,

w moich działaniach,

w moich projektach i krokach,

pod jakim imieniem?

 

Tak jak jesteś mistrzem budującym,

każdej świątyni, którą odwiedzam,

tak jak pracownik

krajobrazów i rzeźbiarz,

przez naturę.

 

Bądź moim dynamicznym bodźcem,

inspiracją do każdego słowa,

 

Z wiarą, siłą i nadzieją

jesteśmy i będziemy Twoimi sługami,

sługami światła i posłuszeństwa,

tak jak jagnię z Twojej trzody,

jak ryba z Twojej ławicy.

 

Na koniec proszę o moc, której potrzebuję,

moc, która umożliwi moim stopom chodzenie.

 

To jest moje tęsknoty dla serca,

aby nadać ciągłość Twoim wydeptanym ścieżkom,

tak jak morze utworzone pod niebem,

które otacza nasze środowisko.

 

Moc Twoich rąk i Twojego serca,

które będę używać we wszystkim,

moc w moim sercu,

uznawać i ćwiczyć

przebaczenie.

 

Kończymy znać sumienie naszych działań

i chrześcijańskie myśli,

tak jak kochamy Twoje słowo

 

I Twoją miłość dla swoich dzieci,

które pracują na ziemi.

Także za wsparcie

Twoich potrzeb.

 

Jestem sługą Twoich lasów i

pracownikiem Twoich pól,

wiernym wyznawcą Twojego rzemiosła i aktorem

na Twoich scenach

w moim życiu.

 

Równocześnie pracownik Twoich

projektów i student,

Twoje słowa są niezbędnym argumentem,

aby podjąć jakiekolwiek działanie.

 

Ufam Ci i mam nadzieję,

poddając moje dni Twojej ciągłej opiece.

 

Bądź mocny w tej modlitwie

i w każdej prośbie,

mojej duszy.

 

Chron i prowadź również tych, których kocham,

przechowuj moje serca na każdym kroku,

wstawaj moje dzieci i niech żyją moi rodzice.

 

Także przenikaj dobrocią,

ten, który do mnie mówi i idzie ze mną,

mój umysł jest pełen Twojej obecności,

a Twoja moc osłoni mnie na koniec każdego dnia.

 

Amen.

Jak należy odmawiać tę wielką modlitwę?

Na początku tygodnia, w trakcie dnia lub na jego zakończenie, jako akt wdzięczności dla Boga i wyraz naszej wiary, możemy odmówić tę potężną modlitwę, prosząc o chrześcijańską siłę potrzebną na co dzień. Jest to skuteczna i bezpieczna metoda, której działanie chroni naszą błogosławioną wolę w czystym akcie miłości i wiary. Jest to również wielki sposób, w jaki Bóg działa z każdym z Jego dzieci. Każdy dzień jest dobry, aby się do tego uciekać i w imieniu każdej ukochanej osoby można utwierdzić naszą wiarę i zadowolenie. Narazem, nadal wzmacniamy całą miłość wiary, jaką kierujemy do naszego wszechświatowego Stwórcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *