Piękne modlitwy za młodzież Błogosław im!

Młodzi ludzie są przyszłością, dlatego musimy im błogosławić, bez względu na to, czy są dobrzy, czy źli. Staną się oni głowami domów, przykładem do naśladowania i zajmą swoje miejsce w świecie. Dlatego powinniśmy modlić się za nich każdego ranka i przy każdej nadarzającej się okazji.

Modlitwa o błogosławieństwo dla wszystkich młodych ludzi na świecie

Powinniśmy modlić się za młodych przed pójściem spać, w niedzielę i przy każdej innej okazji. Młodość jest pięknym etapem w naszym życiu, i są to dzieci przyszłości, które odziedziczą naszą obecność na ziemi. Dlatego ważne jest, abyśmy ich kochali jak siebie.

Drogi Boże Izraela, staję przed Tobą, aby Ci podziękować, Panie,

za wszystkie błogosławieństwa, które dajesz mnie i mojej rodzinie.

Dziękuję Ci Panie, bo jesteś wielki i miłosierny,

a Twoja miłość jest wieczna, Panie Jezu,

w tej chwili padłem na twarz przed Twoimi stopami,

aby wołać do ciebie za wszystkich młodych ludzi na świecie.

Panie, spójrz na tę młodość, która zmartwychwstała!

W ostatecznych czasach, Ojcze, błogosław im,

zachowaj ich i napełnij nas, Panie, spójrz na tych młodych ludzi,

którzy Cię szukają i chcą Cię uwielbiać,

i służyć wam w duchu i prawdzie.

Niech Twój Duch Święty ich wypełni i chroni ich przed wszelkim złem!

Chcę Cię również prosić o tych wszystkich młodych ludzi,

którzy na świecie są zagubieni.

Panie, zmiłuj się nad nimi, którzy zostali zagubieni w przestępczości, w występkach,

ci młodzi ludzie, którzy są zanurzeni w smutku i depresji.

Panie, wielu z nich ma myśli samobójcze,

w tej chwili proszę Cię szczególnie za nich, Panie,

abyś ich strzeżł,

abyś napełniał ich serca swoją miłością.

Boże Izraela, niech znajdą wyjście z tylu ucisków, które im życie przynosi,

niech opuszczą te drogi, które doprowadziły ich do zatracenia.

Panie, obyś mógl okazać im swoje światło,

którego tak bardzo potrzebują, umieść odpowiednich ludzi na ich drodze,

aby mogli wydostać się z labiryntu, w którym się znaleźli.

Spójrz, Ojcze Niebieski, na ich serca,

wielu z tych młodych ludzi nie jest złymi ludźmi,

ale na swojej drodze spotkali osoby,

które nie dawały im dobrej rady,

które nie miały dobrego wpływu i dlatego

pozwolili zepsuć swoje życie.

Panie, teraz proszę Cię,

niech Ty ich strzeżesz, ochraniasz,

niech Ty włożysz w nie ziarno swojej miłości,

aby mogli znaleźć właściwą drogę do Ciebie.

Panie, mówisz w swoim słowie, że wielu jest wezwanych, ale niewielu jest wybranych.

Chcę, abyś dotykał serca każdej młodej osoby na świecie, Panie,

aby mogli przyjść do Twojej obecności.

Trzymaj ich z dala od wszelkich wad i sztuczek,

które wróg im podsuwa,

niech wiedzą, że jesteś Panem

i tylko Ty możesz dać im wolność, której pragną.

Panie, spójrz na tych młodych ludzi, którzy pogrążeni są w narkotykach i chcą się wydostać,

ale nie wiedzą jak zerwać więzy, które ich przywiązują do tego występku?

Niech będą wolni w Chrystusie Jezusie.

Ojcze Niebieski, wysławiam Cię i błogosławię,

bo wiem, że słuchasz mojego wołania

i żeby młodzi powstali i szli dalej,

wasze drogi, w imieniu Jezusa.

Amen.

Jak sprawić, aby młodzi odwrócili się od grzechu?

Jak każda osoba, bez względu na to, czy jest młoda czy stara, jedynym sposobem, aby nie zgubić się w grzechu, jest miłość do Boga. Idąc za przykładami z Biblii i prawdziwie wierząc w Boży sąd, będziemy bać się czynienia zła. Dlatego ważne jest, aby pouczać młodych ludzi i nauczać ich miłości Boga, aby pokonać pokusę grzechu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *