Piękne modlitwy za młodzież Błogosław im!

Młody oni są przyszłością w każdym pokoleniu musimy im błogosławić, ponieważ bez względu na to, czy są dobrzy, czy źli, to oni będą głowami domów. Będą przykładem do naśladowania i zajmą należne im miejsce w świecie. Dlatego możemy modlić się za młodych każdego ranka lub przy każdej nadarzającej się okazji.

Modlitwa o błogosławieństwo dla wszystkich młodych ludzi na świecie

Powinniśmy modlić się za młodych przed pójściem spać rano, w niedzielę lub przy każdej innej okazji. Ponieważ młodość jest cudowna, jest to piękny etap w naszym życiu i oczywiście są to dzieci przyszłości, które odziedziczą naszą obecność na ziemi. Dlatego jest to konieczne kochaj ich jak siebie .

Drogi Boże Izraela, w tej chwili Panie Jezu,

Staję przed Tobą, aby Ci podziękować, Panie,

za wszystkie błogosławieństwa,

Ty tak wiele dajesz mnie i mojej rodzinie.

Dziękuję Ci Panie, bo jesteś wielki i miłosierny

a Twoja miłość jest wieczna, Panie Jezu,

w tej chwili padłem na twarz przed Twoimi stopami

wznieść do Ciebie wołanie, Panie,

dla wszystkich młodych ludzi na świecie.

Panie, spójrz na tę młodość, która zmartwychwstała!

w ostatecznych czasach, Ojcze, błogosław im,

zachowaj je i napełnij nas, Panie, spójrz na tych młodych ludzi.”

którzy Cię szukają i którzy chcą Cię uwielbiać

i służyć wam w duchu i prawdzie.

Niech Twój Duch Święty je wypełni i obyś był

Ty, Panie, chroniąc ich przed wszelkim złem!

i od wszelkiego niebezpieczeństwa w tym czasie, Panie,

Chcę Cię również prosić o tych wszystkich młodych ludzi

że na świecie są zagubieni.

Panie, zmiłuj się i zmiłuj się nad tymi wszystkimi młodymi ludźmi”

które zostały zagubione w przestępczości, w występkach,

ci młodzi ludzie, którzy są zanurzeni

w smutku i depresji.

Panie, wielu z nich ma myśli samobójcze,

Ojcze Niebieski, w tej chwili chcę podnieść głos

prosić Cię szczególnie za nich, Panie,

żebyś ich strzegł,

aby to Ty, Panie, napełniał ich serca.

Boże Izraela, niech znajdą wyjście!

do tylu ucisków, że życie im przedstawia,

może wyjść z tych dróg,

które doprowadziły ich do zatracenia.

Panie, oby to Ty okazałeś im światło!

że tak bardzo potrzebują, umieść ludzi

odpowiednie na swój sposób, aby mogli:

wydostać się z labiryntu, w którym się znaleźli.

Spójrz, Ojcze Niebieski, na ich serca,

wielu z tych młodych ludzi nie jest złymi ludźmi, Panie,

ale na swoich ścieżkach zetknęli się z ludźmi

że nie otrzymali dobrej rady,

nie miały dobrego wpływu i dlatego

Pozwolili zepsuć swoje życie.

O Panie, proszę Cię teraz

Niech to Ty ich strzeżesz, ochraniasz,

że to ty włożysz w nie ziarno swojej miłości

żeby mogli znaleźć

właściwa droga do ciebie

Panie, mówisz w swoim słowie, że

Wielu jest wezwanych, ale niewielu jest wybranych.

chcę żebyś dotykał serc

każdej młodej osoby na świecie, Panie,

aby mogli przyjść do Twojej obecności.

Trzymaj z dala od nich wszystkie te wady, wszelkie sztuczki

że wróg ich olśnił,

że wiedzą, że jesteś Panem

Panowie i tylko wy możecie

daj im wolność, której pragną.

Panie, spójrz na tych młodych ludzi, którzy…

pogrążony w narkotykach i chcący się wydostać,

ale nie wiedzą jak, zerwać więzy

co sprawia, że ​​są przywiązani do tego występku?

i aby byli wolni w Chrystusie Jezusie.

Ojcze Niebieski, wysławiam Cię i błogosławię.

bo wiem, że słuchasz mojego wołania

i żeby młodzi powstali i szli dalej

wasze drogi w imieniu Jezusa.

Amen.

Jak sprawić, by młodzi odwrócili się od grzechu?

Jak każda osoba, czy to młoda czy stara, jedynym sposobem, aby nie zgubić się w grzechu jest: Kochający Boga . Zgadza się, idąc za przykładami wymienionymi w Biblii, prawdziwie wierząc w Boży sąd, będziemy bać się czynienia zła. Dlatego konieczne jest pouczenie młodych ludzi i nauczenie ich miłości Boga, aby przezwyciężyli pokusę grzechu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *