Piękne katolickie modlitwy przeciwko czarodziejstwu Zachowaj to zło ze swojego życia!

Okultyzm czy czary to rodzaj praktyk, które nie są dobrze postrzegane przez Boga, ale mimo to są ludzie, którzy często używają tych metod, aby skrzywdzić swoich braci. Dlatego jeśli uważasz, że jesteś ofiarą czarów, powinieneś modlitwą do Ojca, aby usunąć to zło z twojego życia.

Modlitwa przeciwko czarom i wszelkiemu złu

Jeśli chcesz, aby praca czarowników lub spirytystów nie wpływała na twoje codzienne życie, najlepszą tarczą jest zawsze Bóg. Z tego powodu musisz wznieść modlitwę, aby złamać wszelkie zaklęcia lub czary, które mogą mieć wpływ zarówno na ciebie, jak i na twoją rodzinę.

Ojcze nasz, Stwórco wszechświata,

dziś proszę Cię, abyś w Twoim niezmierzonym miłosierdziu,

uwolnił mnie od wszelkiego zła, które mnie otacza.

Rozumiem, że w świecie tym

są ludzie, którzy używają magii

do krzywdzenia innych.

Najwyższy Ojcze,

Ty, który w swoim nauczaniu powiedziałeś nam,

abyśmy nigdy nie radzili się jasnowidzów ani wróżbitów,

bo wszechmocny Bóg to tylko Ty.

Ochroń mnie swoim płaszczem, aby żadne istoty!

żadne złe duchy nie mogły mi zaszkodzić.

Ojcze, błagam Cię

przez Trójcę Świętą

Oświeć moją drogę dzisiaj i zawsze.

Odsuń wszelkie zło, które spada na mnie,

i weź mnie za rękę, abym nigdy nie stracił swojej wiary.

Ojcze, Synu i Duchu Święty,

napełnij moją duszę swoją chwałą,

bo ten, kto jest przy Tobie,

będzie miał Twój tarczę,

i wszelką boską ochronę,

przed wszelkim złem lub niebezpieczeństwem.

Dlatego, mój Boże,

jeśli dostrzegasz wkoło mnie negatywną energię,

proszę, złamać ją.

Jeśli widzisz, że czary mnie dotykają,

proszę, abyś na to nie pozwolił.

Jeśli widzisz, że zło mnie śledzi,

proszę, abyś je usunął.

Ojcze, dzisiaj również przychodzę prosić Cię,

o ochronę moich braci,

dzieci, siostrzeńców i przyjaciół.

Proszę, aby byli wolni od zaklęć i czarów.

Dlatego proszę Cię,

prowadź ich przez ciemność,

a jeśli zobaczysz, że zło chce się znaleźć

na ich drodze życia,

nie pozwól na to, mój Panie.

Zanurz ich wszystkich w Twoim boskim Duchu,

bo wiem, że ten, kto jest z Tobą,

nigdy nie będzie bez opieki, mój Panie.

Bo Twoja jest chwała i prawda.

Dlatego oddaję Ci moją duszę i dusze moich bliskich,

abyś prowadził nas w każdym problemie.

Mój Boże, moja dzisiejsza prośba jest wyjątkowa,

tu nie jestem tylko po to, żeby Cię prosić

trzymaj z dala od mojego życia wszelkie czary i zło.

Odkąd przyszedłem, aby modlić się do Ciebie,

ożywiaj serca wszystkich ludzi,

którzy używają zaklęć lub wróżb.

bo nie wiedzą, którym tobie prowadzić drogi.

Błagam Cię w ich imieniu i modlę się, aby ich serca były oświecone,

aby mogli podążać drogą właściwą.

Daj im także mądrość i siłę,

aby zaniechali tych praktyk

w przeszłości i skruchę mieli z głębi serca.

Ja, z mojej strony,

wybaczam wszelkie zło i zaklęcie,

które brat na mnie rzucił,

ponieważ tylko ty masz prawo sędziować,

to ty, Ojcze.

Tak więc, pomimo zła, które mogą wyrządzić,

proszę o miłosierdzie.

Spraw, aby zostali odrodzeni w Duchu Świętym,

i tylko w ten sposób

Będą szukać prawdy, którą nas nauczyłeś.

Boże, proszę,

nie pozwól na to w żadnych okolicznościach,

abym odszedł z Twojej drogi.

Jeśli nawet czary mają na mnie wpływ,

nie szukam rozwiązania ani alternatywnej drogi do Ciebie.

Więc w ciemności

każdy jeleni może się zgubić.

Wtedy potrzebuję Twojego światła i miłości.

Kończę zdanie,

błagając o wybaczenie za czasy, w których zawiodłem Cię.

I obiecuję, że postaram się wyzdrowieć

przez wszystkie dni mojego życia z Twoją łaską,

aż stanę się wzorowym synem,

dla moich braci i sióstr.

Dziękuję, że pozwalasz mi nadal Cię kochać.

uczucie, że jesteś ze mną,

już jest moje.

Amen.

Jakie wersety mówią o czarach?

Najlepszym sposobem uchronienia się przed czarami jest zwrócenie się do Boga, dlatego zaleca się, abyś poszukał i przeczytał każdy werset, który daje wiarę w świętą księgę. Przykładem jest Efezjan 6:11 lub Psalm 32:7.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *