Piękna modlitwa za moje dzieci, aby miały dobrą podróż- Wierne Bogu

Kiedy nasze dzieci muszą wyjść, troszczymy się o nie, zwłaszcza jeśli wybierają się w podróż. Dla wielu z nas oglądanie reklam lub informacji o miejscu, do którego podróżują, jest nieodłączną częścią tego procesu.

Aby mieć pewność i wiedzieć, że nasze dzieci bezpiecznie dotrą do celu podróży, musimy zobaczyć wszystkie reklamy i szczegóły dotyczące miejsca, do którego zmierzają. Rozumiemy więc, że musimy coś zrobić, aby pomóc naszym dzieciom, gdy wychodzą i mają tę myśl w głowie.

Nic lepszego niż modlitwa pełna wiary za nasze dzieci, aby miały udaną podróż i bezpiecznie dotarły do celu. Warto zwrócić uwagę na informacje i reklamy dotyczące miejsca docelowego.

Kiedy składamy skuteczną modlitwę za bezpieczeństwo naszych dzieci podczas podróży, widzimy, jak ręka Boga się dla nich otwiera i Jego miłość sprawia, że towarzyszy im w podróży.

Darujemy im błogosławieństwo Chrystusa dla naszej rodziny i dla naszych podróżujących dzieci. Jako istoty ludzkie jesteśmy ograniczeni, ale Bóg jest potężny i wszechobecny.

Kiedy nie widzimy naszych dzieci, możemy zdać się na Boga i Jezusa, aby towarzyszyli im w podróży i przynieśli nam pokój. Jeśli chcesz poprowadzić swoje dzieci lub rodzinę w podróży, zegnij kolana i przygotuj modlitwę ochronną za nich, opiekującą się Bożym, Chrystusowym i Duchem Świętym oraz proś o błogosławieństwo i miłość, które towarzyszą im na drodze.

Potężna modlitwa, kiedy moje dzieci wyjeżdżają na wycieczkę

Jeśli walizki są już spakowane, a podróż jest przygotowana, musisz poprowadzić swoje dzieci, kiedy wyjeżdżają, ponieważ Chrystus obdarzy ich błogosławieństwem podczas podróży. Prosimy cię, abyś odmówił tę piękną modlitwę za swoje dzieci, które wybierają się na wycieczkę lub zamierzają podróżować, w celu otrzymania Bożego, Chrystusowego i Ducha Świętego błogosławieństwa na podróż, ufając, że bezpiecznie dotrą do celu.

Ta ochrona jest szczególna i niezastąpiona, gdy dzieci wyruszają na wycieczkę. Dlatego zwróć się do nas w tej pięknej modlitwie, aby twoje dzieci miały udaną podróż, pod opieką Ducha Świętego:

Umiłowany Zbawicielu, umiłowany Jezusie Chrystusie,

wiesz, co się dzieje,

kiedy wybierają się na wycieczkę.

Ty, który podróżowałeś z Jerozolimy do Damaszku,

z Damaszku do Samarii,

z Samarii do Judei,

wiesz, co może się wydarzyć w trakcie podróży.

Również, kiedy byłeś na łodzi ze swoimi uczniami

i przyszedł potężny sztorm,

który przerażał Apostoła Piotra,

działałeś tak, że burza się uspokoiła.

Dlatego proszę Cię w tej modlitwie,

abyś sprawował opiekę nad moimi dziećmi

podczas każdej podróży, którą podejmują.

Wiem, że znasz ich przeznaczenie i przyszłość

i dlatego oddaję je w Twoje ręce

i pokładam w Tobie moje zaufanie.

Zaufaj, błagam, możesz poczuć moje dzieci w swoich sercach.

Zajmij się nimi w trakcie podróży.

Jeśli podróżują drogą, ochroń je.

Jeśli korzystają z transportu wodnego, pilnuj ich.

A jeśli podróżują samolotem, spraw, by były bezpieczne.

Zapewnij ochronę na wszystkich połączeniach,

na których podróżują moje dzieci.

Usuń wszelkie przeszkody na ich drodze,

usunięcie każdego zagrożenia, który chce im zaszkodzić.

Odstrasz wszelkie siły demoniczne,

które pragną dotknąć życia moich dzieci.

Ojcze Przedwieczny, ufam Twojej opiece,

ufam, że nic i nikt im nie zaszkodzi.

Ten, który mieszka pod osłoną Najwyższego,

zamieszka w cieniu Wszechmocnego.

Ta obietnica jest zapisana w Psalmie 91,

abyśmy mogli żyć w spokoju i pewności,

zaufani w Twoją opiekę i bezpieczeństwo.

Oddaję życie moich dzieci w Twoje ręce.

Modlę się o Twoją obecność w każdą noc,

abyś był strażnikiem ich snów,

opiekunem ich dróg

i wiernym przewodnikiem ich przyszłości.

Ojcze Przedwieczny, kłaniam się przed Twoją obecnością

w imię każdego życia

w moim potomstwie.

Wiesz lepiej niż ktokolwiek inny

o niebezpieczeństwach, z jakimi moje dzieci

spotykają się na ich drodze każdego dnia.

Błagam Ciebie o to przed każdą podróżą,

którą podejmują moje dzieci,

czy to biznesowe wyjazdy, wizyty,

wakacje czy cokolwiek innego.

Jesteś tym, który prowadzi

podróż od początku do końca.

Gdy noszą się dobrze i nadszedł czas powrotu,

ochroń ich, otoczony przez swoje anioły stróżujące.

I tak, jak dbasz o ich rzeczy materialne,

tak również i o ich życie,

jesteś ważny dla Boga i dla mnie.

W tym dniu wołam do Ciebie

o dobro moich dzieci.

Ojcze Przedwieczny, Ty bardziej niż ktokolwiek inny

wiesz, jak bardzo cierpi widok syna w cierpieniu,

i dlatego oddaję moje dzieci Tobie.

Amen.

Korzyści płynące z ciągłego modlitwy za nasze dzieci podczas podróży

Modlitwa o ochronę dla naszych dzieci podczas podróży przynosi korzyści, których tylko rodzice doświadczają. Bóg zawsze jest gotów chronić nasze dzieci i nad nimi czuwać. Musimy zawsze trzymać się tego listu i modlić się, aby im nic się nie stało. Również, kiedy modlimy się za nasze dzieci, Bóg aktywuje aniołów, którzy otaczają nas wokół.

Jednak jak już wspomnieliśmy, zawsze przed każdą podróżą musimy dowiedzieć się o miejscu docelowym. W tym celu warto zapoznać się z reklamami online, aby dowiedzieć się, z czym będziemy mieli do czynienia.

Prowadzenie naszych dzieci z miłością podczas ich wychodzenia oznacza poleganie na mocy Boga. To On jako Najwyższy Ojciec widzi, czego my nie możemy zobaczyć, i dlatego jest najlepszym rozwiązaniem, aby prowadzić nasze dzieci w podróży przez modlitwę, aby miały udaną podróż, będąc pod opieką Ducha Świętego.

Warto wiedzieć, że Bóg pragnie, abyśmy zaufali Mu i oddali nasze dzieci w Jego ręce, ponieważ On pragnie chronić je przez cały czas przed wszelkim niebezpieczeństwem i zagrożeniem. Nie bójmy się więc prowadzić nasze dzieci przez modlitwę, gdy wychodzą z domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *