Piękna modlitwa „Wierzę w Ciebie Jezu i w to, co zrobisz we mnie”

W Ewangelii Jana, rozdział 11, werset 25, Jezus mówi nam, że kto w Niego wierzy, nawet jeśli nie żyje, będzie żył. W tym fragmencie możemy zrozumieć, że bez Chrystusa jesteśmy jak zombie, czyli bez niczego, co nadaje sens naszemu życiu. Ale kiedy to zaakceptujemy, możemy znaleźć prawdziwy powód do życia.

Modlitwa do Jezusa, dziękując za wszystko, co dla mnie zrobisz

Jezus jest pośrednikiem między Bogiem a nami. Twoja rola jest taka jak prawnika, który wstawia się przed Ojcem, aby przebaczył nam popełnione grzechy. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że ceną była ofiara śmierci na krzyżu za każdego z nas. Za ten czyn musimy modlić się z wdzięcznością za to, co otrzymaliśmy.

Panie Jezu, w tej chwili przychodzę do Ciebie,

aby Cię wysławiać i wywyższać Twoje święte imię,

W pełni Cię uwielbiam.

Bo jesteś godzien chwały i uwielbienia.

Nieskończenie Tobie dziękuję,

za wszystkie Twoje cuda,

dziękuję za błogosławieństwa,

które dajesz mi i mojej rodzinie codziennie.

Jestem wdzięczny za Twoje miłosierdzie,

wiedząc, że bez Ciebie

jestem jak proch,

który wiatr zabiera, bo tylko Ty

jesteś moim źródłem i mocną skałą.

Przepraszam Cię za wszystko,

moje błędy, złe myśli, złe uczynki.

Przepraszam za moją brak człowieczeństwa

i brak miłości do bliźnich.

Pomóż mi stawać się lepszą osobą,

bym był godny Twojej ofiary na krzyżu Kalwarii. Chcę być godny

Ciebie i wszystkiego, co dla mnie ofiarujesz codziennie.

Panie Jezu Chryste, w tej chwili oddaję się Tobie,

całkowicie polegam na Twoich rękach,

abyś spełniał Twoją wolę w moim życiu,

i że już nie ja żyję, ale Ty żyjesz we mnie.

Wierzę, że stanę się nowym stworzeniem

w Chrystusie Jezusie, który się wstawia

za mnie przed Ojcem, aby przebaczył

moje błędy, uratował mnie od zagrożeń, że…

Niechaj będę światłem wśród mocnych ciemności.

W tej chwili przedstawiam Ci moje pragnienia,

moje plany, cele i projekty,

Proszę, abyś pozostał sobą i pomógł mi

osiągnąć je wszystkie.

Że odniosę sukcesy we wszystkim, co robię,

ponieważ jestem dzieckiem Najwyższego,

i jako takie muszę zawsze być

najlepsze. Dlatego polecam Ci

każdą moją drogę.

Nie pozwól mi ulec pokusie,

usuń ze mnie to, co może prowadzić do grzechu,

i aby oddalić się od świętości, której od mnie oczekujesz,

Oddziel mnie od tych, którzy życzą mi źle.

Żeby moje kroki nigdy nie oddaliły się

od Twojej obecności, która jest dla mnie oparciem,

i nie puść mnie, bo czuję,

że jeśli mnie opuścisz, zgubię się

w ciemności tego zepsutego świata.

Upadam przed Tobą z pełnym zaufaniem,

abyś działał w moim życiu i całym moim bycie,

i od tego momentu mogłem

żyć z pewnością, ponieważ Ty prowadzisz

każdy mój krok.

Mówisz w Swoim słowie, że…

kto szuka, znajduje, a kto woła,

otworzy to, dlatego trzymam się

tej obietnicy i ufam jej od dziś.

Od tej chwili moje życie będzie zależało tylko od Ciebie.

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za

Twoją życzliwość dla mnie, pomóż mi

służyć Tobie z szcerością serca

i szukać Cię w duchu i prawdzie.

Niech całe moje życie będzie świadectwem

Twojej ogromnej miłości do mnie,

i że zawsze Cię szanuję

w każdym kroku, który podejmuję o to wszystko proszę

w potężnym imieniu Jezusa.

Amen.

Krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiej zmazy

Krew, którą Jezus przelał na krzyżu, jest tym, co… oczyszcza nas z wszelkich skaz i grzechów. Dlatego jest niezbędne, aby to zaakceptować i wyznać w Niego jako naszego Pana i Zbawiciela. Musimy także modlić się o uzdrowienie dla siebie i dla świata, ponieważ teraz mamy drogę do podążania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *