Piękna modlitwa „O mój słodki Jezu, Umiłowany mojej duszy”

Kiedy oddajemy się Chrystusowi, przeżywamy bardzo piękny etap w naszym życiu, zwany pierwsza miłość . Ale w wielu przypadkach pozwalamy, aby to zanikło. I to tam zostawiamy Jezusa Chrystusa na boku. Dlatego musimy zawsze utrzymywać z Nim stałą komunikację, a nie tylko szukać Jezusa w trudnych chwilach.

Modlitwa wywyższenia do Jezusa

Wywyższanie i wychwalanie imienia Jezusa jest czymś, co każdy dobry chrześcijanin powinien zawsze czynić w swoich codziennych modlitwach. Zapamietaj to On jest naszym Bogiem i dlatego jest godny wszelkiej czci. Obowiązkiem jest być wdzięcznym za jego nauki i poświęcenie.

Ojcze Niebieski, w tej chwili przychodzę do Ciebie,

by dziękować Ci bezgranicznie za wszystkie Twoje cuda.

Dziękuję, bo to dla Ciebie wstajemy

codzienny.

To dzięki Twojej łasce możemy się cieszyć

nowego świtu. Tobie też dziękuję

Dajesz jeszcze jeden dzień całej mojej rodzinie.

To dla Twojej wielkiej miłości każdy z nich stoi.

W tej chwili chcę przeprosić za

moje zniewagi przeciwko tobie i za to, co uczyniłem,

co trzyma mnie z dala od twojej obecności z powodu mojej brzydoty

myśli i życzenia.

Wybacz też mojej rodzinie za wszelkie obrazy

że zobowiązali się wobec ciebie, na czasy

którzy pozwolili się zmylić i poddali się

na pokusy wroga.

Pomóż nam, aby móc przezwyciężyć wszystkie te postawy

i działania, które uniemożliwiają nam bycie ludźmi

do twoich upodobań i dlatego upadamy

w pokusie sidła nieprzyjaciela.

Umieść w nas odważnego ducha

być ludźmi, którzy walczą w bitwie

wiary i przez to być godnymi Ciebie,

i co nam oferujesz.

Niech nas nie dotknie podkradanie się wroga

i trwajmy jak dobrzy żołnierze wojska!

Pana i zwyciężaj zło dobrem, które pochodzi od ciebie.

Dziś rano pragnę oddać Ci cześć i chwałę Jezu,

bo jesteś wielki i miłosierny, a od

Tak bardzo nas kochałeś na początku

którą poświęciłeś dla nas.

Nawet bez konieczności, przyszedłeś tu na ziemię

i umarłeś na drzewie krzyża, aby nam dać

przebaczenie naszych grzechów.

Skoro nie zasłużyłeś na to, zrobiłeś to z miłości

wszyscy, a dla nas cierpiałeś ból

rzęsy i upokorzenie, jakie ci zadali.

Wybacz nam, nawet tak wiele razy

Deptaliśmy tę miłość

Dlatego wysławiam Cię, błogosławię i wysławiam, ponieważ Ty,

jesteś wielki i miłosierny. jakikolwiek inny człowiek

nie jest w stanie zmierzyć się z tym, co ty

wytrwałeś dla naszej sprawy.

Dlatego oświadczam, że Twoja drogocenna krew nas oczyszcza

grzechu i winy. Dlatego nie mam nic prócz słów

dzięki Tobie, mój umiłowany Boże.

Ponieważ to była twoja ofiara, ta, która zerwała zasłonę

świątyni, a teraz wszyscy możemy wejść do obecności

Boga i w ten sposób komunikować się

z naszym Ojcem Niebieskim.

Spójrz na moje serce, chcę ci je dać i abyś był

Ty, pracując całkowicie w moim życiu, że we wszystkim

czas, chwalę Cię, a moje czyny

bądź świadectwem Twojej miłości we mnie.

Że mogę nieść Twoje słowo, gdzie tylko zechcę

Odpuść sobie Chcę spełnić cel, który

Powierzyłeś nam. Jaki jest cel

świat i zanieść Ewangelię wszystkim narodom.

Dlatego przychodzę do Ciebie i proszę o miejsce

właściwe słowa w moich ustach i że mój

czyny i życie mówią tylko o tobie. Dziękuję Ci

Daję w błogosławionym imieniu Jezusa Chrystusa.

Amen.

Wywyższanie Jezusa jest tym samym, co wywyższanie Boga

Pamiętaj, że Jezus jest Synem Bożym, a w pismach świętych znajduje się fragment, który mówi nam, że nikt nie przychodzi do Ojca, jeśli nie to przez niego Dlatego moglibyśmy powiedzieć, że wysławiając Jego imię, czynimy to także Bogu, ponieważ oni są jednym i tym samym. W tym sensie Jezusa można szukać w trudnych przypadkach. Tak jak Stwórca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *