Piękna modlitwa do Jezusa Dobrego Pasterza o ochronę i zdrowie

W księdze 2 Samuela 22, 3-4 kontemplujemy, że Pan jest naszą skałą, twierdzą i wyzwolicielem. On uwalnia nas od wrogów i wszelkiego niebezpieczeństwa. Z tego powodu powinniśmy zawsze prosić Go o ochronę i zdrowie.

Modlitwa do Jezusa z prośbą o ochronę i uzdrowienie

Bóg jest wszechmogący i tylko On może nas ocalić od wszelkich ucisków. Ale w tym celu musimy wznieść modlitwę o ochronę do Boga, aby nas strzegł w każdym momencie naszego życia.

Panie Jezu, w tej chwili przychodzę

przed Tobą. Przede wszystkim dziękuję

za każde błogosławieństwo, które Ty

obdarzyłeś mnie.

Dziękuję, bo wiem, że wszystko w moim życiu jest dobrze i piękne, dlatego że Ty mi pozwoliłeś. Jestem wdzięczny za moją rodzinę i pomimo przeciwności świata, możemy kontynuować zjednoczeni.

Wybacz mi, jeśli kiedykolwiek moje postawy obraziły Cię. Przepraszam, jeśli byłem osobą samolubną i niezrozumiałą dla mojego bliźniego.

Ty lepiej niż ktokolwiek inny znasz mnie, bo to Ty mnie stworzyłeś i znasz pragnienia i najgłębsze myśli mojego serca.

Moim jedynym pragnieniem jest służenie tylko Tobie. Więc teraz Cię proszę, abyś był sama sobą, używając mnie jako instrumentu w Twoich rękach, abym mógł spełnić cel, który mi wyznaczyłeś.

Panie, w tej chwili chcę Ci dać wszystko, co jestem. Gubię się w Twoich rękach, aby to mogło być Ty, przejmując kontrolę nad moim życiem. Trzymaj moją historię i moje serce, które mogą mnie skrzywdzić, zarówno fizycznie, jak i duchowo, i nie pozwól mi puścić Twojej ręki.

Zabierz z mojego życia to, co nie pochodzi od Ciebie, i chroń mnie przed niebezpieczeństwem, wpływającym na moje zdrowie i samopoczucie.

Jesteś moim światłem i moim zbawieniem i wiem, że jeśli Ty jesteś obok mnie, nic nie może mnie skrzywdzić. Ponieważ bronisz mnie i osłaniasz od wszelkiego zła.

Chcę również przedstawić osobom

mojej rodziny. Bądź dla nich sobą, strzegąc i chroniąc ich w każdym momencie ich życia.

Nie pozwól im uciec od Twojej obecności i okryj ich swoim płaszczem, abym mógł być bezpieczny i pewny siebie.

Panie, nie pozwól im odejść od Ciebie, ale bądź dla nich sobą, prowadząc ich w ich ślad. Pozwól im zacząć i zakończyć dni z przekonaniem, że Ty jesteś z nimi.

Jesteś dobrym pasterzem, tym, który troszczy się o nas w każdym czasie, a nawet poświęca swoje życie za swoje owce. Pomóż nam być godnymi miłości, które nam oferujesz.

Ponieważ nawet będąc persona non grata lub godnymi, Ty zesłałeś się ze wszystkimi swoimi chwałą i majestatem i zajmujesz miejsce wśród nas, aby umrzeć za nas.

Dlatego w tej chwili rozpoznaję, że jedynie Ty jesteś godzien otrzymać całą chwałę i honor, ponieważ nie ma większej miłości niż ta, którą masz dla każdego z nas.

Dlatego, Panie, zmiłuj się nad tym miastem, które wiele razy nie wie, jak Cię prosić. Unieś ich pokusy, które świat im oferuje.

Pozwól każdej osobie, która Cię nie zna, aby Cię poznała, aby mogła być częścią cudów królestwa niebieskiego.

Dziękujemy za wszystko, co do dziś nam dałeś. Bierzemy to z Twojej ręki z przekonaniem, że niebawem powrócisz, aby podnieść swoich ludzi.

Obyśmy byli przygotowani na ten dzień i tak iść z Tobą do naszej niebiańskiej siedziby. W potężnym imieniu Jezusa, który żyje i króluje na zawsze.

Amen.

Co mówi nam Jan 10, 1-21?

W tym wersecie czytamy, że Jezus mówi swoim uczniom i naśladowcom: „Jestem dobrym pasterzem, jestem drzwiami. Jeśli ktoś z was wejdzie przez Mnie, będzie zbawiony”. To oznacza, że tylko w Nim możemy znaleźć zbawienie naszych dusz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *