Piękna modlitwa do duchowej zbroi, aby chronić się przed wrogami

W Liście do Efezjan, rozdział 6, czytamy o tym, o czym pisał Paweł – Zbroja Boża. Dowiadujemy się, co jest konieczne do ochrony naszego domu w obliczu codziennych bitew, w których toczymy. Należy zauważyć, że Najwyższy wspiera każdego, kto Go szuka w duchu i prawdzie. Nasza walka nie jest przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom zła.

Piękna modlitwa, by prosić Boga o okrycie nas duchową zbroją

Jako dzieci Boże musimy być przygotowani do walki. Podobnie jak walczymy codziennie z pułapkami wroga. Jednak broń, którą znamy, nie jest wystarczająca. Dlatego w tej walce musimy uzbroić się w zbroję Bożą, zwłaszcza w wiarę, że Jezus pokonał zło.

Boże Izraela, w tej godzinie…

Chwało i błogosław wręczam Ci…

Tylko Twemu imieniu przysługuje świętość…

Dostojne jesteś otrzymać chwałę i cześć, ponieważ nie ma innego Boga jak Ty.

Dziękuję za życzliwość, którą codziennie nam dajesz. Nawet wtedy, gdy zawodzimy, Ty zawsze jesteś tam, aby nam dostarczyć tego, czego potrzebujemy.

Dziękuję Ci, że mnie wybrałeś i pokochałeś, mimo że tego nie zasłużyłem. Dziękuję Ci za moją rodzinę i wiem, że zawsze o nich dbasz.

Przepraszam za każde przewinienie, jakie popełniłem przeciwko Tobie. Przepraszam, jeśli nie zachowywałem się tak, jak powinienem, i miałem egoistyczne działania, które oddalały mnie od Ciebie.

Panie Jezu, proszę Cię, abyś był ze mną, otulając mnie zbroją prawdy i sprawiedliwości. Powoduj, że będę gotowy na pułapki wroga.

Przepaszczam mnie pasem prawdy, aby być niezachwianym w obliczu wszystkiego, co mnie przechodzi. Niech mnie chroni napierśnik sprawiedliwości, aby nie było niczego, co oskarżałoby mnie przed Twoją obecnością.

Obuj moje stopy w buty gotowości do głoszenia Dobrej Nowiny, gdziekolwiek pójdę. Daj mi wierność wypełniania Twojego mandatu, gdy staję przed tronem Bożym.

Zasłoń mnie tarczą wiary, abym mógł się obronić przed każdą strzałą wypuszczoną przez wroga i odnieść zwycięstwo w tej walce.

Nakryj moją głowę hełmem zbawienia, niech moje zaufanie w Tobie żyje. Bez względu na to, jak wielkie są cierpienia, będę mieć pewność, że zawsze będziesz ze mną.

Użyj mądrego miecza zbawienia, aby pokonać wszystkie złe myśli, które wypuszczane są przeciwko Twojemu Słowu. Diabeł nie ma szans, aby mnie zniszczyć.

Proszę, abyś ocalił również moją rodzinę, aby byli przygotowani na ataki, jakie wrogi wznoszą przeciwko nam. Wiemy, że przeciwnik chodzi jak ryczący lew, szukając, kogo pochłonąć.

Niech wszyscy Ci, którzy Go jeszcze nie znają, dowiedzą się o Tobie i przygotowują na Twój powrót, aby spotkać się z Swoim ludem. Chociaż nie wiemy, kiedy to się stanie, mamy pewność, że Wrócisz wkrótce.

Dziękuję, mój Boże, za to, że mnie wybrałeś i dałeś mi szansę oddania Ci mojego życia. Przyznaję, że bez Ciebie nic nie ma sensu. Bez Ciebie to tylko daremność nad daremnościami.

Dziękuję, że zawsze jesteś ze mną i napełniasz mnie swoimi błogosławieństwami. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś w imię Twojego Syna Jezusa, który żyje i Panuje na wieki.

Amen.

Jezus już pokonał wroga

W chwili, gdy Chrystus zmartwychwstał, pokonał wroga. Stracił swoją moc. To dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego ofierze ludzkość może być zbawiona i chroniona od wszelkiego zła. Wystarczy otworzyć serce i przyjąć Go jako jedynego Pana i Zbawiciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *