Piękna modlitwa do Boga o uzdrowienie chorego w rekordowym czasie!

Choroby są konsekwencją nieposłuszeństwa Bogu. Dlatego zawsze musimy pozostawać pod Jego opieką, w tym sensie, że On będzie nas czuwał i chronił przed złem. Dlatego pamiętajmy o biblijnym fragmencie psalmów, który mówi: „Kto mieszka pod okryciem Jehowy, będzie mieszkał pod jego opieką.”

Modlitwa do Boga o uzdrowienie chorego

Jako niedoskonałe istoty zawsze potrzebujemy Pana Jezusa Chrystusa, dlatego w Mateusza 7:7 czytamy, że „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”. Zatem wznosząc modlitwę o uzdrowienie, aby pomóc, uzdrowić lub uzdrowić chorych, pozwala nam to przyjąć Jego cuda bardzo szybko.

Ojcze Niebieski, przychodzę w tej godzinie, aby uwielbiać Twoją obecność, bo tylko Ty zasługujesz na uwielbienie, wywyższenie, tworzenie pieśni błogosławieństwa na Twoją cześć. Twoja miłość pozwala nam odczuć wszystkie te potrzeby, chwalić Cię zawsze.

Dziękuję Ci Panie za to bezwarunkowe uznanie, które napełnia nas radością, radością i pozwala nam poczuć szczęście i żyć w pełni. Wdzięczny za to, co mi dajesz, to jest Twoje królestwo, Panie, nic innego nami nie rządzi.

Drogi Chryste, dla prostego faktu, że jestem tu dzisiaj, rozmawiam z Tobą, to wskazuje, że mam zdrowie i zdolność wyrażania siebie bez komplikacji.

Panie, wdzięczny za moją rodzinę, moich przyjaciół, moich współpracowników, którzy zawsze towarzyszą mi w dobrze i złych czasach.

Najwyższy, dzisiaj chcę Cię prosić o przebaczenie grzechów, które popełniłem teraz. Jeśli moim aktem obrażam Cię, wybacz mi.

Wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, dlatego jesteśmy braćmi. Nawet jeśli znęcamy się nad sobą, obrażamy się nawzajem, niektórzy nawet zabijają się nawzajem.

Rozumiemy, że choroby są konsekwencją naszych działań. To jest to, co daje nam wróg, gdy jesteśmy mu nieposłuszni. Dlatego błagam o przebaczenie dla mnie i mojej rodziny.

Panie, jedno z Twoich dzieci jest chore, i życzę z serca, abyś go uzdrowił, że leczysz go tak szybko, że bije rekord. Niech to będzie Twój cud, jak wiele innych, których dokonujesz.

Rozumiem, że musimy być czystymi i w jedności z Tobą. Ale Ty mówisz swoim słowem, wołaj do mnie, a ja Ci odpowiem. Jesteś jedynym, który potrafi zdziałać cuda w nas, Twoje dzieło.

Panie, proszę Cię o podanie swojej uzdrawiającej ręki, i usuń wszelkie choroby. To zło, które dotyka Twoich narządów, Twojego umysłu, jakakolwiek część Twojego ciała, na co może to mieć wpływ, za zło człowieka.

Daj mu siłę do spokojnego stawiania oporu, bólu, udręki, tych zaburzeń, które niesie choroba. Ze spokojem, który nam dajesz, możemy cierpliwie oczekiwać na uzdrowienie.

Niech się stanie zgodnie z Twoją wolą, że to Ty decydujesz o czasie każdego niekomfortu. Jesteś Bóstwem miłości i miłosierdzia. Nie pozwól cierpieć swoim dzieciom więcej, niż mogą znieść.

Wiem, że słyszałeś moją prośbę, mam pewność i wiarę, że została wysłuchana. Bądź zawsze czujny na nasze potrzeby i na ten dar życia.

Nie ma zła, którego nie można wyleczyć. Łazarz został wskrzeszony z martwych, to był akt, który tylko Twoja moc może dokonać. Dlatego uzdrawiasz tych chorych, którzy dziś wołają do Ciebie i słyszysz modlitwy ich rodziny i bliskich przyjaciół.

Okazujemy Ci oddanie, modląc się za innych, ponieważ wielu miłuje bliźniego, tak jak Ty tego pragniesz. Dziękujemy za te wspaniałe nauki, które zostawiłeś nam w swoim słowie.

Wdzięczny za chorych, którzy będą uzdrowieni przez ludzi, którzy się dla nich modlą, za Twoją moc. Dziękuję Ci w potężnym imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Amen.

Bóg czuwa nad uzdrowieniem pokrzywdzonych

Bardzo często się modlimy, aby chory członek rodziny całkowicie wyzdrowiał, ale musisz wiedzieć, że Najwyższy nie chce cierpienia. Dlatego cierpienie zasmuca serce Chrystusa. Dlatego troszczy się o nas. Nic więcej, musimy szczerze tego szukać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *