Piękna modlitwa do Błogosławionych Dusz, które są w czyśćcu

Odmówimy piękną modlitwę do Błogosławionych Dusz przebywających w czyśćcu , a wraz z nią nieco uśmierzymy ich ból. Wciąż spłacać nierozstrzygnięte ziemskie długi i cierpieć z powodu niemożności cieszenia się obecnością Pana.

 

Zgodnie z wiarą Kościoła katolickiego ludzie, którzy wciąż żyją na tej Ziemi, na której dane nam było spędzić jeden z etapów życia stworzeń Bożych. Mamy moralny obowiązek prosić Boga o usunięcie naszych zmarłych braci z czyśćca .

Musimy liczyć się z tym, że pewnego dnia przyjdzie nasza kolej na ten samolot i będziemy tego potrzebować. Niech modlą się do Boga za nas , ludzi, którzy są na tym ziemskim planie.

Jaki jest pożytek z modlitw za dusze czyśćcowe?

Kiedy odmawiamy piękną modlitwę do dusz błogosławionych, które są w czyśćcu, prosząc o dusze w czyśćcu. Robimy to, aby modlić się do Boga Wszechmogącego , który ma moc im przebaczyć. Niech zmniejszy ich karę i doprowadzi ich do odpoczynku i cieszenia się boską obecnością Najwyższego.

Musimy też wiedzieć, że jest to nie tylko inicjatywa miłości do naszych zmarłych braci, ale także nasz obowiązek. Ponieważ musimy przestrzegać boskiego nakazu , aby modlić się do Boga o Jego odpoczynek, jest to jak dowód miłości do naszych braci.

Święte dusze czyśćcowe,

ty, który nas poprzedzałeś

w drodze do wieczności,

proszę o przyjęcie naszego

słowa zachęty i nasze

modlitwy o jego wieczny odpoczynek.

 

Błogosławione dusze czyśćcowe,

do ciebie, który jesteś

w trudnej sytuacji

oczyszczanie z grzechów

popełnili tutaj?

kiedy żyli wśród nas,

a teraz muszą spłacić swoje długi.

 

Licz na nas błogosławione dusze,

że będziemy się za Ciebie modlić

a my też wyślemy

do sprawowania ofiary mszy

modlić się do boga o

jego wieczny odpoczynek.

Błogosławione dusze czyśćcowe,

nie bój się, że Bóg jest powolny

gniew i szybkość przebaczenia,

Zapalimy świece na Twój odpoczynek

i oświetlić drogę do wieczności.

 

Dlatego błogosławione dusze

czyściec niż dzisiaj,

w tej chwili podnosimy

nasze błagania do Stwórcy

zlitować się nad tobą i

zabrać cię do wiecznego spoczynku u twego boku.

 

Również aby im pozwolić

bądź szczęśliwy i błogi

cieszyć się królestwem

niebiosa ze swoją boską chwałą.

 

Również tam, gdzie mogą się cieszyć

nieskończony spokój i moc

kontempluj Jego Boskie Oblicze,

służyć jako przewodnik i ścieżka

aby ich dusze nie zginęły,

zawsze miej litość nad wszystkim

że cię obrazili.

 

W ten sposób Bóg im przebaczy

zmarli bracia

i doprowadzi ich do wiecznego spoczynku

cieszyć się raz na zawsze

Jego boskiej obecności.

 

Amen.

Czy trzeba modlić się za dusze święte w czyśćcu?

Według Kościoła katolickiego wszyscy, którzy umierają. Muszą przejść przez czyściec, aby oczyścić swoje dusze , zanim dotrą do obecności Boga . Z wyjątkiem małych dzieci, które są naprawdę niewinne i czyste. Wszyscy musimy iść do czyśćca, aby znaleźć się w doskonałych warunkach absolutnej czystości i stanąć przed Boskim Obliczem.

Kiedy ludzie umierają w łasce Bożej , to znaczy otrzymawszy ostatnie namaszczenie i otrzymawszy pomoc sakramentalną z rąk kapłana. I wyznali swoje grzechy przed śmiercią i przyjęli Świętą Eucharystię. Ci ludzie nadal muszą iść do czyśćca, aby oczyścić swoje dusze.

To jest powód, dla którego musimy modlić się za dusze w czyśćcu . Musimy myśleć, że pewnego dnia my też będziemy na ich miejscu i będziemy potrzebować naszych braci, aby się za nas modlili.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *