Piękna końcowa modlitwa do Koronki do Miłosierdzia Bożego

Na całym świecie jest wiele cudów, które Miłosierdzie Boże dokonało poprzez modlitwę Koronki. Dlatego jest też taki, który można zrobić przed i po wyznaniu grzechów. Nie tylko przeprosić, ale okazuj uznanie o pomoc w najtrudniejszych chwilach.

Ostatnia ważna modlitwa do Koronki do Miłosierdzia Bożego

Jedynym wymogiem modlitwy jest umieszczenie środkowe serce , abyście mogli nauczać przed Bogiem Wszechmogącym cnoty, która w Nim istnieje. Zwłaszcza wiara, z jaką masz zamiar pełnić, skuteczna modlitwa do korony Bożego Miłosierdzia:

O Miłosierdzie Boże!

zbliżam się do ciebie z sercem

w ręce.

bo potrzebuję

Twoja łaska na co dzień.

Podobnie uzdrowienie

pokój dla świata.

Proszę cię o tę przysługę w

imię ojca, syn

i ducha świętego.

Nasz Pan, który również

jesteś kochany, ty, który wciąż jesteś

na niebie, zbliżając się do nas,

że jesteśmy tu na ziemi.

zawsze jasne

że potrzebujemy Ciebie, ale też

Chcemy uświęcić Twoje imię.

Proszę, naucz mnie, jak robić swoje

będzie, jak w niebie,

także na ziemi.

Kiedy prosimy o pomoc i pomoc,

osiąganie że możesz wszystko pokryć

nasze potrzeby

że już wiesz.

W każdym razie wybacz nam

a także zaopiekuj się nami.

zawsze będziemy potrzebować

twoja pomoc, żebyśmy

możesz kierować ścieżką dobra.

Żądamy, abyś nas nauczył

wybaczyć, ale też

którego nie trzymamy

przestępstwa, które nam wyrządzają.

Omówimy je

z twoją błogosławioną miłością, ponieważ

w ten sposób troszczysz się o nas

wszelkiego zła

Nie pozwalając mi wpaść w nic

chwila banałów

które istnieją na tym świecie,

to, co już zaginęło, zostało odnalezione.

Prosimy Cię kochający Ojcze,

że ratujesz nas od tak wielkiego zła.

Z Twoją pomocą i pomocą Twojej matki,

Święta i święta Maryja, pod

w Jego łasce i w Jego boskim towarzystwie

błogosław nasz spacer.

Bądź Ty, umiłowany Boże, który świeci

te ścieżki z pochodnią

miłości, która przelewa się z twojego serca.

Być lekkim na całe życie

pełen błogosławieństwa

Pamiętaj, moja Święta Dziewico,

który jest błogosławiony wśród wszystkich kobiet.

Ponieważ jest ukochaną matką Boga

a także mężczyzn.

Prosimy o modlitwę za nas

i wstawiaj się przed twoim synem!

i twego Pana.

Aby w ten sposób nam wybaczyć

i zbaw wszystkie grzechy ludzkości.

Prosimy Cię o modlitwę za nas,

możliwość powrotu pewnego dnia do broni

Boga, który na nas czeka.

Ponieważ jesteśmy jego ukochanymi dziećmi,

że jesteśmy chronieni pod jego

miłość i ochrona.

Ojcze, Ciebie też prosimy,

bo wierzymy w Ciebie w siłę

że jesteś Bogiem Wszechmogącym,

ten, który zapoczątkował świat w całości.

Dając nam własnego syna,

by uwolnić nas od tego wszystkiego

to nam nawet przeszkadza

sama śmierć.

Odnosząc zwycięstwo w każdej bitwie

i ocalić ludzkość

to zawsze było stracone.

Od tego momentu stałymi spacerami

z nami towarzysząc i

czekając z wiarą, że ją otrzymamy

z otwartymi ramionami.

Osiągnij w ten sposób lepszy świat.

Zawsze czekamy

z wiarą ratunek tej planety

by zabrać nas w piękne miejsce.

Pogodzenie się ze sobą

i z tobą, bo postąpiliśmy mądrze.

Uważając się za dzieci Boże

i już pokutował za wszystkie nasze grzechy.

Umiłowany Ojcze Jezu, to było Twoje boskie stworzenie,

aby osiągnąć zbawienie świata.

Po cierpieniu strasznego bólu i dostaniu

błogość wszechświata.

Uzyskanie w taki sposób, aby go zwrócić

do życia jako wiecznej obietnicy

Co robisz nam, swoim dzieciom?

Dzięki Bogu! Za tę miłość, którą nam dajesz.

Amen.

O co się modlisz o 3 po południu?

W chrześcijański sposób znany jako święty harmonogram, który zostanie pobłogosławiony przez każdą modlitwę odmawianą w tym czasie. Ale poza tym możesz odmawiać modlitwę do Jezusa Miłosiernego w trudnych przypadkach, szukając podpowiedzi rozwiązanie w wierze .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *