Ostatnia modlitwa za zmarłych, aby dotarli do Królestwa Niebieskiego!

Kiedy tracisz swoją ukochaną osobę, pragniesz, aby została przyjęta do nieba z błogosławieństwem. W tym celu potrzebujemy pomocy od Boga Wszechmogącego oraz poproszenia Jego Syna Jezusa. Więc co powinnośmy zrobić? Ostatnia modlitwa za zmarłych, w której powierzymy ich.

Modlitwy o zakończenie nowenny za zmarłych

W tej nowej i przekonującej modlitwie znajdziemy spokój, którego tak bardzo potrzebujemy w momencie pożegnania, zwłaszcza gdy chodzi o naszych zmarłych krewnych. Te krótkie inwokacje są łatwe do odmówienia.

Dobry Ojcze,

w Twoim skromnym imieniu,

proszę daj mu

wieczny odpoczynek dla duszy zmarłego.

Mają nadzieję,

aby uzyskać wieczne światło,

by świecić po niebie,

a nie w ciemności.

Aby osiągnął absolutne wewnętrzne wypełnienie,

przed wyruszeniem w lepsze miejsce.

Niech duch zmarłego jest w harmonii z Bogiem i

dosięga pokój w Twojej duszy.

Osiągnij absolutne równowagę,

zanim wyruszy w podróż.

Proszę, udziel mu wiecznego spokoju.

I braterskie uściski od naszego Stwórcy,

aby uwolnić serce od strachu.

Błogosławieni jesteśmy, aby otrzymać

tak dużo miłości od Ciebie,

nawet po naszej śmierci,

ponieważ Chrystus żyje w naszych sercach.

Dążymy do osiągnięcia tego celu,

aby zbawić się

poprzez dobroć i szlachetność.

Dlatego w ostatnim zdaniu prosimy Cię,

Panie, aby zdrowie i dobro były zawsze obecne

w życiu naszej ukochanej osoby.

Niech będziesz błogosławiony, Panie!

Ponieważ w Tobie odnajdujemy naszą nadzieję,

że ukochana osoba, która odeszła,

znalazła najlepsze miejsce dla siebie.

Mamy wiarę, że tego sowicie mu przebaczyłeś,

wybaczyłeś mu wszystkie jego grzechy

i dopuściłeś go do nieba.

Błogosławiony jesteś, Król Królów!

Kto daje taką możliwość

tych, którzy tego potrzebują i żałują.

Podobnie, zachowaj nadzieję

w każdej zagubionej duszy.

Pozwól im zrozumieć,

że jeśli będą nawracać się,

to można im wybaczyć.

Jezu Miłosierny,

Wiesz, co to znaczy być cierpiącym,

i dlatego proszę,

abyś napełnił mnie czystą i bezwarunkową miłością.

Pozwól mi nauczyć się

radzenia sobie z trudnościami,

tak trudnymi sytuacjami, jak pożegnanie i strata

naszych ukochanych osób.

Wielbię Cię!

Za każde cuda,

za spełnianie marzeń,

gdzie pokazujesz nam nasze szczęśliwe i promienne krewniaki.

To jest nieoceniona pociecha dla duszy,

nie potrafię wyrazić, jak cudowne jest

mieć zaufanie do Twojej miłości,

ponieważ codziennie czujemy się błogosławieni.

Z tego powodu prosimy również Ciebie,

Panie, abyś zawsze towarzyszył

naszym ukochanym osobom.

Niech ich dusze nie błądzą w ciemnościach

na końcu tunelu,

ale niech wydostaną się i odpoczywają, zasługując na to,

radoszcze wieczne życie.

Wierzymy, że jeszcze raz się spotkamy,

będąc w tym szczęśliwi.

Ponieważ obiecałeś nam to, Panie.

Błogosławione nadzieje!

które nosimy w naszych sercach,

w Twoje święte imię

i w silne wspomnienia,

które przypominają nam o osobach,

których odejścia mogliśmy obserwować.

To oznacza, że mamy siłę,

aby przetrwać dzień po dniu,

radząc sobie z tak wielką stratą.

Mimo to uczucia, które pozostawili za sobą,

są ważne w życiu każdego z nas,

naszych bliskich.

Ich pamięć jest niezapomniana.

Wiara jest w stanie przesuwać góry,

w związku z tym błagam,

abyś wziął pod uwagę tę modlitwę,

jako błogosławieństwo,

i pozwolił mi zostać zatrzymanym w domu niebiańskim.

Niezależnie od wieku i stanu,

ponieważ wszyscy jesteśmy równie ważni w oczach Wszechmogącego.

Daj mi spokój, który wynika z Twojej łaski,

tak samo jak dla zmarłych,

abym mógł modlić się za wszystkich,

których już nie ma.

Dziękuję Ci, Boże,

że pozwoliłeś mi przynieść tę modlitwę,

tak ważną dla mnie,

jak dla Twojej rodziny i przyjaciół.

Wierzymy, że się tym zajmiesz,

pełen miłosierdzia,

i otoczysz nas swoją opieką.

Kiedy żyjemy w Jezusie,

śmierć to tylko małe pożegnanie.

Amen.

Jak złożyć późniejsze przysięgi dla osoby zmarłej?

Aby odmówić ostatnią modlitwę za zmarłego, potrzebujemy wiele przekonywania i wiary, aby Bóg Wszechmogący mógł usłyszeć nasze prośby. Możemy prosić o przebaczenie dla grzechów, których zmarła osoba nie żałowała przed śmiercią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *