„O Boże Wszechmogący” bardzo potężna modlitwa do Trójcy Świętej

Zanim Jezus wstąpił do nieba, obiecał wszystkim swoim naśladowcom, że gdy wstąpi, Duch Święty zstąpi , który stałby się naszym pocieszycielem. W tym sensie modlitwa może być wzniesiona do Trójcy Świętej, aby ulżyła duszom, ponieważ to ona da świadectwo miłości Chrystusa do każdego z nas.

Modlitwa do Trójcy Świętej

Trójca Święta składa się z trzech różnych istot. Ale z tą samą esencją , którego celem jest prowadzenie nas na drodze do Ojca. Bo tylko w Nim możemy znaleźć odpowiedź na wszystkie nasze potrzeby i troski.

Najdroższy Boże w niebie, właśnie teraz

Przychodzę do Ciebie, aby Ci podziękować, za

błogosławieństwa, które udzielasz nam na początku

nowy dzień życia.

Panie, kontynuujmy

z tym cudem, którym jest istnienie, które

oddałeś dziękuję, bo jesteś super,

miłosierny, a twoja miłość obfituje w

większość ludzi.

Wybacz wszystkie nasze zniewagi wobec Ciebie,

i pomóż nam być godnymi i poprawnymi, wcześniej

Twoje oczy. Obyśmy byli godni Twojej miłości,

i o ofierze, którą złożył twój syn, Jezus Chrystus

na Drzewie Krzyża dla każdego z nas.

Pomóż nam służyć Ci zgodnie z Twoimi naukami,

i oczywiście z miłością serca

zgodnie z twoją wolą.

Obyśmy wierzyli na słowo, mając na celu

ewangelizujmy gdziekolwiek pójdziemy,

i aby widzieli w nas świadectwo Twojej ofiary”.

i twojej miłości

Prowadź nas właściwą ścieżką i umieszczaj słowa

na ustach, abyśmy mogli

udostępniaj je, gdziekolwiek się udamy.

Ojcze chwały, w tej chwili chcę Cię zapytać

w szczególny sposób, żebyś to Ty działała w duszach.

Chcę Cię wywyższać i uwielbiać. bo nie ma innego Boga,

jak ty. Wielki i miłosierny.

Ponieważ jesteś jedynym, tak bardzo, który wysłałeś,

Twojemu synowi Jezusowi Chrystusowi, aby umrzeć na drzewie krzyża,

jak zabity baranek.

Odebrałeś mu wszystkie bogactwa, chwałę,

czci, którą miałem z tobą w królestwie niebieskim.

Aby przyszedł i urodził się w żłobie,

i stać się człowiekiem. Kto miał być upokorzony,

naćpany, opluć przez nas.

Dlatego proszę Cię, abyś była sobą, pracując w świetny sposób

że rozumiemy ofiarę, którą złożył twój syn Jezus Chrystus,

I nie wyśmiewaj się z tego faktu. Jeśli nie, że możemy go uhonorować,

Szanuj to i weź to wysoko.

Jezus przelał swoją krew na drewno krzyża

z powodu naszych grzechów, a teraz jesteśmy czyści?

przed wszelką plamą i chroni nas przed złem i niebezpieczeństwem.

Dziękuję Ci Panie, bo jesteś wielki i miłosierny

A jakby tego było mało, obiecałeś nam Ducha Świętego

jako pocieszyciel. Abyśmy nie pozostali bezradni

lub sieroty. I to nas pociesza w chwilach udręki.

Dlatego wywyższam cię, ponieważ twoja esencja ożywia

nasza dusza, dająca nam namaszczenie, którego potrzebujemy

aby wyjść i wypowiedzieć Twoje słowo. z wiarą

że jesteś z każdym z nas i nie

odejdź w mgnieniu oka.

O mój Zbawicielu, okryj nas swoją tarczą,

chroń nas hełmem zbawienia,

Panie, abyśmy dawali wierne świadectwo!

i prawda, że ​​twój Duch Święty i twój…

syn Jezus Chrystus są jednym i królują na wieki.

Na to możemy zasłużyć i ludzi

jak twoi uczniowie. że nie

Importuję udręki i przeciwności

przed całym światem, aby przynieść i

wysławiaj swoje imię.

Dziękuję ci w Najświętszym

i błogosławione imię twojego

Syna Jezusa Chrystusa.

Amen.

Kto tworzy Trójcę Świętą?

ten Trójca Święta jest wymyślona przez Ojca. Kto jest stwórcą uniwersalnym. Jest też Syn, który był ofiarą, którą Bóg złożył z miłości do swojego ludu. Wreszcie Duch Święty, który staje się żywym duchem Najwyższego. Więc nie wahaj się modlić do Trójcy Świętej, przeciwko wrogom lub jakiemukolwiek złu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *