Najsłynniejsza na świecie powszechna modlitwa eucharystyczna

Sakrament Wiatyku jest ważny, ponieważ znajdujemy się w obecności Pana, pijąc i spożywając Jego ciało i ducha. Wskazałbym na to w Marka 14:22-24, gdzie jest to również podkreślone znaczenie wdzięczności . Stąd tak ważne jest odprawianie Powszechnej Modlitwy Eucharystycznej.

Powszechna modlitwa eucharystyczna sprawowana przez wiernych”

Przyjęcie hosta jest konieczne i fundamentalne dla wszystkich wielbicieli , oprócz potężnej modlitwy chrześcijańskiej, która jest wykonywana, przyniesie więc pokój. Możesz to zrobić w następujący sposób:

Błogosławiony jesteś, Panie,

w tych ważnych momentach

gdzie potwierdzam, witając Twoją miłość.

Przyjmuję chleb, który daje mi życie,

z błogosławieństwami

który ma twojego błogosławionego ducha.

Więc akceptuję

każdy z twoich boskich projektów,

szanując świętą wolę

wszechmocnego stwórcy.

Ponieważ rozumiem, że masz

najlepsze plany dla mnie.

odprawił kult

bo jest mi to konieczne,

pytam i dziękuję

w każdej chwili.

w tym tym razem

tak ważne i wyjątkowe

gdzie cię witam

i czuję, że jesteś bliżej niż kiedykolwiek.

Dzięki za pozwolenie

poświęć czas na

odwiedź swój dom i poczuj

twoje ciało i ducha

wewnątrz kopalni.

To chwila, w której

smutki pozostają w tyle

i zmartwienia

przestają być znaczące

bo tylko ty rozumiesz moją udrękę.

Błogosławiony jesteś Bóg, i

Święte jest twoje imię

Dlatego dzisiaj go używam Próbować

błogosław tak piękne chwile.

gdzie twoje wzniosłe serce

jest otwarty w nieskończoności

miłosierdzie, aby złożyć swoje dzieci.

Dzisiaj przez opłatek

jestem pewien, że rozumiem

siła że cię prosiłem i

że potrzebowałem.

Kochający Boże, dziękuję za zabranie mnie

w konto pomimo mojego

błędy i grzechy.

Wybacz mi, gdy to konieczne

bo wciąż to wiem z nieskończonością

miłość i szacunek mam cię, robię

wiele wad.

pytam cię co mi dajesz

ochrona na każdym etapie.

usuń ze mnie wszelki cień

to może mnie męczyć

i pociesz mnie

w trudnych chwilach.

Dobrze wiem, że pozostaję

w Chrystusie jestem obok

moja najlepsza przyjaciółka.

Którzy przyjmą mnie swoimi ramionami?

otwarty, kiedy potrzebujesz siły

i miłość.

Daj mi swoją niezmierzoną dobroć

i móc zobaczyć życie

w inny sposób.

Odbierając twoją pokorę, wiem, że

energie staną się pozytywne,

bo jesteś jedyny

doskonały w tworzeniu.

Nie pozwól na chwilę

pogrąż się w niepokoju i strachu

zmartwień.

co ten gospodarz?

pokaż mi nadzieję

czego potrzebuję używać

twoje ciało i twoja krew.

Ponadto otrzymuję błogosławioną boskość

konieczne, by mnie uzdrowić A także ja

konsola. Kiedy był zmęczony i

przytłoczony z dnia na dzień.

Ponieważ ci ufam

Jezu Miłosierdzia Bożego,

syn Stwórcy firmamentu.

Byłeś w tym czasie

schronienie przed burzami

które przeszły przez moje życie.

Za to dziękuję za Twoje znaczne

i szeroka szlachetność, aby dać mi swoje

błogosławione miłosierdzie.

Bycie tym, czego potrzebuję w czasie burzy.

Ponieważ poświęciłeś się byciu lekkim

w środku ciemności,

to czasami zaciemnia mój umysł.

bo jesteś naszym pasterzem

i twoim słowem to mówi, że

niczego nam nie zabraknie.

Dlatego malujesz nam zielone łąki,

aby droga była łatwa.

Dając nam to samo

wystarczająca siła.

Chociaż mamy trudne chwile,

Ufamy w Twoją moc.

Z tego powodu szybko wychodzimy z każdego

sytuacja z pomocą Twojej życzliwości.

Moje serce znajduje ukojenie w Twoim słowie,

Dlatego dzisiaj, umiłowany Jezu,

Jestem wdzięczny.

Dziękuję za ten nowy dzień i

za udzielone błogosławieństwa,

przez boskość chrztu.

Amen.

Kiedy modli się modlitwa wierzących?

Są dwa momenty w sakramencie komunii, w których starożytna modlitwa chrześcijańska jest przyjmowana przed i po przygotowaniu, jeden jest wykonywany. Często jest udostępniany uczestnikom, ponieważ to jest sakralizacja rzecznik Po otrzymaniu sakramentu odbywa się nabożeństwo prośby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *