Modlitwa za mojego męża, aby przestał pić alkohol i inne złe występki

Wady wpływają na duszę i ducha. Dlatego dzisiaj uczymy cię, jak modlić się do Boga, aby twój mąż alkoholik przestał pić alkohol i zrezygnował z innych złych występków.

To modlitwa, która na pewno pomoże twojej ukochanej przestać pić, jeśli jest alkoholiczką, i usunąć alkoholowe występki z jej życia. Moc, którą wykorzystasz, modląc się dla jednej lub więcej osób, sprawi, że nie będą już pić alkoholu.

Faktycznie, alkohol jest potężnym niszczycielem ciała i może powodować wiele chorób. Dlatego musimy skonsultować się z profesjonalistami, aby rozwiązać ten problem i zaniechać spożywania alkoholu. Modlitwa do Boga jest nieunikniona, aby pomóc alkoholikowi uratować swoją duszę lub twój mąż przestał pić.

Żony mają odpowiedzialność zapewnienia pokoju i dobrobytu w rodzinie. Bóg chce, abyśmy byli zjednoczeni i w harmonii. Wiemy, że alkoholizm stanowi przeszkodę w osiągnięciu tego celu, dlatego konieczne jest, aby ci, którzy piją, przestali pić alkohol. Ta modlitwa może pomóc żonom w spełnianiu ich misji, aby ukochana osoba przestała pić i nie stała się alkoholiczką.

Pomóż tej ważnej osobie w twoim życiu porzucić alkohol, używając modlitwy, którą przedstawiamy poniżej. Pamiętaj, aby z wiarą prosić ukochaną osobę, aby zrezygnowała z picia alkoholu.

Jak modlić się do Boga, aby uwolnił mojego męża od wad alkoholowych?

Faktycznie, wiara może zbawić człowieka, a alkoholowe występki można zrezygnować. Pomaga to w rzuceniu alkoholu i uniknięciu uzależnienia. Jednak modlitwa, aby ukochana osoba przestała pić i pozostawiła alkohol, jest godna pochwały.

Chrześcijańskim obowiązkiem jest pomagać wierzycielowi wyjść z alkoholizmu, dlatego właśnie modlimy się, aby twój mąż mógł zrezygnować z alkoholu i przestać pić.

Chwalebny i pełen współczucia Boże,

Ty, który mieszka w najwyższym niebie,

dziękuję Ci, oddaję Tobie moje błaganie,

Proszę o Twoje błogosławieństwo.

Przepraszam za moje grzechy,

Przychodzę do Ciebie z prośbą o Twoją pomoc

dla mojej rodziny, o ich ochronę i dla mojego męża,

którego dręczy zło alkoholizmu.

Alkohol niszczy ciało mojego męża

i niszczy mój dom, ponieważ wiem,

że może stać się alkoholikiem.

Proszę Cię, mój Panie,

z pokorą żony,

służącej, która spełnia swoje obowiązki.

Jestem żoną, która kocha swojego męża

i towarzyszy mu,

i nadal wypełnia twój plan.

Dlatego proszę Cię,

wyrwij mojego męża od alkoholu,

pomóż mu przestać pić alkohol

i uniknąć uzależnienia,

Oddal go od tego demona,

który prowadzi nasz dom na zagładę,

i udaje, że pochłania miłość,

ryzykując powrót do mnie

ukochany, zagubiony alkoholik.

Proszę o pomoc w pokonaniu tych przeciwności

i zwycięstwo nad bólem i złem,

aby przestał pić alkohol.

Ojcze Święty,

zniszcz występek,

który dręczy mojego męża i niszczy go,

pozwalając mu porzucić alkohol i wady.

Jeżeli ta sytuacja jest dla nas próbą miłości,

akceptuję to,

ale Ojcze, wybaw moją rodzinę od cierpienia,

Wiem, że mnie słyszysz

i ufam Tobie.

Modlę się do Ciebie, Panie,

aby mój mąż doświadczył Twojego błogosławieństwa,

aby Twoje światło oświeciło jego umysł,

oczyszczając jego duszę i serce,

i pomóż mu porzucić alkohol i wady.

Módl się za nami, Maryjo i Święci,

weź nas za rękę,

towarzysz nam przez dzień i noc,

pomagając nam przestać pić alkohol.

Niech Jezus, Twój Syn, oddzieli go od zła

i chroni go swoją potężną Krwią!

Pozwól mu porzucić wady i alkohol.

Ochronił mojego męża jako pierwszeństwo,

niech szkło pęknie i alkohol odparuje,

niech ten cud się stanie,

Błagam Cię, Panie.

Pomóż mu również z Twojego Królestwa,

otwórz mu oczy,

pokaż mu ścieżkę miłości,

i pozwól mu znaleźć w Tobie prawdę, mój Boże,

i porzucić wady alkoholowe.

Poprowadź go, aby był właścicielem swoich działań,

obdarz go Twoim błogosławieństwem,

oczyść jego umysł i

rozprosz ciemne chmury,

aby przestał pić alkohol.

Wzmocnij go przed złem,

osłaniaj go swoją tarczą.

Wybaw go od nałogu,

i obdarz go swoim uzdrawiającym światłem

na całym jego ciele,

niech porzuci swoje wady.

Obmyj go swoim blaskiem,

objednaj go swoją miłością i

wywołaj w nim obrzydzenie do alkoholu,

niech jego życie powróci i zapanuje spokój.

Uwolnij go od cierpień,

Odkupicielu, Ojcze!

Daj mi siłę w modlitwie

w tym trudnym czasie

i dziękuję za Twoją pomoc.

Podaruj mu pociechę,

daj mu spokój i ciszę,

aby odnalazł spokój w domu.

Pilnuj przy tym, aby ta wada

nie oddzieliła go od Ciebie, Panie,

i aby jego zaufanie Tobie nie zostało złamane.

Uchronił męża przed grzechem,

alkoholem i profanacją.

Dziękuję Ci, mój Boże,

wszechmogący Ojcze.

Amen.

Cudowna modlitwa o zaprzestanie picia alkoholu i innych wad

Jeśli martwisz się i ciągle myślisz „mój mąż jest alkoholikiem”, możesz napawać się mocą tej cudownej modlitwy, którą przed chwilą przedstawiliśmy. Alkoholowe napoje stanowią duży problem w wielu domach i prowadzą do ich zniszczenia.

Jeśli chcesz, aby twój mąż przestał pić lub opuścił alkoholizm, skorzystaj z mocy Biblii!. Najważniejsze jest, aby pomagać komuś poprzez modlitwę, aby przestał pić alkohol. Konieczne jest posiadanie silnej wiary.

Alkoholizm w świetle Biblii

Rzeczywiście, Pismo Święte naucza drogi dobra. Zawiera odpowiednie przesłanie, które ostrzega przed zagrożeniem alkoholizmem i piciem alkoholu. Możemy również dowiedzieć się, jak prosić o pomoc i pomóc komuś wydostać się z tej pułapki i przestać pić alkohol.

Bóg jest miłosierny, a Jego pomoc jest zawsze dostępna dla każdego, kto Go szuka. Oczywiście, alkohol niszczy duszę, ale zbawienie jest w modlitwie, która budzi ukochaną osobę i zachęca ją do zrezygnowania z picia alkoholu i wad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *