Modlitwa poranna na 7 maja – Panie uzdrów tę chorobę

Dzisiejsza poranna modlitwa, Panie, uzdrów mnie z tej choroby, skupia się na proszeniu Boga o zdrowie. Choroba jest czymś, co uświadamia nam kruchość życia, a pocieszenie możemy znaleźć jedynie w Bogu.

Modlitwa, Panie, uzdrów mnie od zła, staje się jeszcze potężniejsza i skuteczniejsza, gdy towarzyszy jej czytanie odpowiednich pasażów biblijnych, takich jak Psalm 103:1-3, Psalm 107:19-20.

O mój ukochany Boże, dziś rozpoczyna się nowy dzień. Poświęcam Ci swój czas, abyśmy mogli się spotkać ponownie. Dziś przychodzę do Ciebie, aby oddać Ci moją miłość i uwielbienie. Wysławiam Cię, Najświętszy Boże. Naucz mnie wybierać tylko Ciebie, aby podążać Twoją ścieżką i kierować się Twoim słowem. Klękam przed Tobą i dziękuję Ci za moje życie. Cieszę się, że obudziłem się dziś rano. Błogosław mnie, moją rodzinę i napełnij nas życiem. Uzdrowij nasze ciała i oddaj nam zdrowie.

Dziś oddaję się Tobie, aby Cię prosić, abyś zabrał wszelkie choroby z naszego domu. Proszę Cię o moje zdrowie i zdrowie wszystkich chorych. Pytam, mając pewność i pełne zaufanie, że moje modlitwy zostaną wysłuchane. Proszę Cię, Panie, uzdrow mnie z tej choroby, okryj nas swoim płaszczem uzdrowienia! Przywróć nam zdrowie, lecząc każdą z naszych chorych komórek. Uwolnij nas od bólu i wszelkiego dyskomfortu. Zerwij kajdany zła. Wierzę, że dla Ciebie, Panie, nic nie jest niemożliwe, i wiem, że nie ma choroby, której nie możesz wyleczyć. Wiem, że w Tobie znajdę wszystkie odpowiedzi. Ty, który uzdrowiłeś paralityka, aby mógł chodzić, ślepych, aby mogli widzieć, Ty, który zwyciężyłeś śmierć, aby uwolnić nas od grzechu, uwolnij mnie od tej choroby. Daj mi siłę i odwagę, aby wytrzymać przez leczenie.

Proszę Cię, Panie, nie opuszczaj mnie dzisiaj. Bądź moim towarzyszem w procesie zdrowienia, obejmij mnie i obdarz swoją miłosierną miłością. Nie pozwól mi upaść. Bądź przewodnikiem dla tych, którzy pragną podążać ścieżką transformacji. Pomóż również chorym zachować wiarę, nadzieję i siłę, jaką zawsze mi ofiarowałeś. Obdarz wszystkich, którzy cierpią, swoją łaską i uzdrawiaj chorych. Oczyszczaj nas z grzechów i napełniaj nas swoją miłością na ziemi.

Zanim odejdę, chcę Ci podziękować za zawsze dawanie mi swojej nieskończonej miłości, za bycie moim przewodnikiem i wysłuchanie moich modlitw każdego dnia. Dziękuję Ci za to, że nie dopuścisz, aby strach, niepokój lub rozpacz ogarnęły mnie. Gdy jesteś ze mną, nic z tego nie ma znaczenia, pomimo wszystkich trudności, które napotykam w życiu.

Proszę ochronę dla moich myśli i działań, aby wszystko, co dzisiaj czynię, było kierowane Twoją miłością. Pomóż mi mieć czyste i szczere serce. Nie pozwól, aby przyciągały mnie ziemskie myśli i pragnienia. Nie pozwól, aby moje czyny i słowa obrażały Ciebie lub innych.

Pomóż mi zobaczyć, jak wspaniale jest obok Ciebie. Tutaj właśnie pragnę być. Ofiarowuję Ci moje modlitwy i moje czyny. Dedykuję Ci wszystkie radości i błogosławieństwa dzisiaj. Wspólnie nie ma niczego, czego byśmy nie byli w stanie pokonać. Odnów mnie swoją miłością i nadzieją, abym mógł pomóc innym odzyskać ich siłę, tak jak Ty to dla mnie uczyniłeś.

Dziękuję Ci za wysłuchanie moich modlitw, niech zawsze Twoja wola stanie się rzeczywistością na ziemi. Amen.

Boża miłość daje nam zdrowie zarówno duchowe, jak i fizyczne. Pan wysłuchuje nas i jest gotów nam pomagać, gdy tylko zwracamy się do Niego z szczerym sercem. Dlatego nie pozwól, aby niepokój, strach lub rozpacz opanowały Cię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *