Modlitwa poranna na 27 lutego

Rozpocznij ten dzień z błogosławieństwem Boga, uzyskaj dostęp do tego powiadomienia, aby Jego słowo Cię przemieniło. Żadne czytanie nie może nas tak przemienić, jak czytanie Słowa Bożego . Jego słowo jest żywe i jest naszym duchowym pokarmem.

Słowo Boże przemienia twoje życie

Studiując Biblię, możemy natknąć się na lekcje życia, które prowadzą nas do zmiany naszego zachowania. Dzieje się tak, ponieważ Bóg przemawia do nas przez swoje słowo .

Umiłowany królu nieba, ziemi i całego stworzenia,

dziś przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności

za wszystkie błogosławieństwa, które wnosisz do mojego życia

dzień, dla twojej miłości okazywanej przez twoje

ochrony i Twojej firmy, której nigdy mi nie brakuje.

 

Dziś chcę pobłogosławić Twoje imię, bo Twoja miłość

sprawia, że ​​chcę się całkowicie poddać u Twych stóp

i zawsze obecny we wszystkich moich sprawach.

 

Dziękuję za przywilej, który mi dajesz

aby móc wznieść do ciebie nową modlitwę i modlić się

dla wzrostu w moim życiu duchowym.

 

Dzisiaj chcę prosić, abyście w moim życiu wnosili

specjalna transformacja dzięki efektowi Twojego

słowo we mnie

 

Dziś błagam Cię, umiłowany Ojcze, abyś za pośrednictwem

Twoje święte i błogosławione słowo, które mi zostawiłeś,

zawarte w Biblii, przemień moje życie.

 

Daj mojemu życiu drogę do naśladowania, aby każdy…

wersetów biblijnych, bądź dla mnie a

Przewodniku, gdzie mam kierować moim życiem, bądź Tobą,

Panie, przemawiając bezpośrednio do mojego życia poprzez

ją, abym mógł bezpiecznie podążać za tobą.

 

Niech to będzie Twoje słowo, które przemieni moje myśli,

mój sposób interpretacji i widzenia świata, który

otacza i w ten sposób zacznij myśleć więcej

tak jak ty

 

Twoje słowo jest dla mojego życia duchowym pokarmem, który…

Muszę utrzymać moje połączenie przy życiu

z Tobą. Nie dopuść, Ojcze, że zainteresowanie, które…

Mogę zmniejszyć twoje czytanie o

Wręcz przeciwnie, każdego dnia pragnę

czytać go z pasją.

Panie, w Twoim słowie wielu jest ukrytych!

cenne skarby, którymi są nauki życia

które pomogą mi przygotować się na

różne bitwy, z którymi muszę się zmierzyć podczas

Żyję na tej ziemi.

 

Błagam Cię, Panie, pomóż mi przejść przez

Duch Święty, aby zrozumieć to słowo, które przeczytałem

pamiętnik, niech jasno rozumiem, co

czy to jest ta lekcja, której chcesz mnie nauczyć, czego

To jest ta prawda, którą chcesz dziś objawić mojemu istnieniu.

 

Układam swój umysł tak, aby to słowo

wejdź w mój intelekt, abym

może zapamiętać i zastanowić się nad tym dla

cały dzień, aby znaleźć tę perłę, która…

Ukryłeś się wśród tych świętych listów.

 

W ten nowy dzień pomóż mi włożyć

w praktyce, każde z twoich poleceń i

ustawy zawarte w Twoim słowie.

 

Bo nie chcę być prostym czytelnikiem tego,

ale wierny syn, który przestrzega Twoich przykazań,

który interpretuje i wprowadza w życie wszystko, czego się nauczył,

w ten sposób, aby móc zbierać owoce, które daje

żyć zgodnie z waszymi pismami i poleceniami.

 

Wiem, że każda z moich wad,

może zostać przekształcony przez zrozumienie

Twego słowa błagam Cię, Panie,

Przemieniasz mnie każdego dnia przez nią.

 

Przynieś ją jako wspomnienie do mojego umysłu w

najbardziej odpowiedni moment, przed podjęciem

decyzję, daj mi ją zapamiętać i podjąć

weź pod uwagę to, co w nim mówisz, aby mieć

przede mną mądrzejszy punkt widzenia.

 

Daj mi tę mądrość, która jest owocem

posłuszeństwo Twojemu słowu, aby moja droga

myślenia się odnawia, moje działania są

przekształcone, że moje wypowiedzi teraz

szanuj cię, wszystko ze względu na skutek twojego słowa.

 

Dziękuję, bo wiem, że słyszysz moje

modlitwa dziś rano i zaczynasz

przekształć moje życie mocą

Twego świętego słowa.

 

Amen.

Bóg błogosławi tym, którzy są posłuszni Jego słowu

Dla tych, którzy cieszą się posłuszeństwem Słowu Bożemu, czekają wielkie błogosławieństwa i nagrody. Zostawił nam piękne obietnice dla tych, którzy żyją przywiązani do Jego prawa .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *