Modlitwa poranna na 14 kwietnia

Wejdź do tego artykułu, abyś mógł prosić Boga o zdolność wypełniania co do litery każdego z Jego biblijnych przykazań. W tym celu konieczne będzie tylko poświęć trochę czasu na przeczytanie tej magicznej modlitwy rano 14 kwietnia.

Jakie znaczenie ma przestrzeganie przykazań Bożych?

W tym celu konieczne będzie bardzo dokładne ich przestudiowanie, a powodem, dla którego tak ważne jest ich przestrzeganie, jest to, że w ich wyniku nasza dusza zostanie zbawiona . Dlatego tak ważne jest, aby nasze życie duchowe się do nich dostosowało.

O mój wielki i potężny Królu,

Błagam, daj mi

błogosławieństwo wejścia

najgłębsza z twojej obecności

w tej godzinie mój Boże.

chcę, żebyś mnie zobaczyła

syna, którego po prostu chce mieć

cenna uwaga

jego Ojciec chwały.

nie chcę zostać

sam bez twojej uwagi, dlatego

Błagam, posłuchaj mnie

i czy możesz dać mi przewodnika?

do tego mam za

Komunikuj się, mój Boże.

błagam, byś mi dał

sposoby naśladowania

perfekcja każdego i każdego

Twoich przykazań, aby

Od teraz, mój Panie.

Cóż, wiem, że moje życie ma

widziany osłabiony w Duchu w

ostatnie lata, i nie chcę kontynuować

zatem, Więc muszę mieć

Twoja obecność i łaska na zawsze.

Chociaż muszę przyznać, że jak wszystko

synu twej mocy, bądź doskonały

wszystkie rzeczy, które zawdzięczam

i nie mogę zrobić, żeby wygrać

twoja wieczna wola i łaska.

Jednak moje ciało i moje

duch jest słaby, a ja mam

był kuszony w więcej niż jednym

okazji, moja Chwała Boże.

Nie mogę dalej żyć w ten sposób

Cóż, wiem, że się nie dostanę nigdzie

zatem, ponieważ w grzechu i

w nieposłuszeństwie jest upadek?

duch i duszy w błogosławieństwie.

nie mogę dalej działać

sposób, w jaki to

robię, dlatego

Proszę o pomoc

i wskazówki do naśladowania

Twoje przykazania do perfekcji.

Błagam, byś stłumił moje ciało

i że dasz mu zasłużoną karę

do mojego brudnego ziemskiego nieposłuszeństwa,

Więc wiem, że są czynniki, które mi dają

pokusy do grzechu co godzinę.

Chcę, żebyś przykuł tę część

mojego życia, które zawsze jest

łatwo kusić

przez wroga, mój Boże

armie i potężni.

Ponieważ zbawienie i

znaleziono błogosławieństwo

w posłuszeństwie, to z tego powodu

od tego czas obiecuję

osiągnąć w lepszy sposób moja rola jako syna.

Cóż, wskazałeś w

piękny werset twojego słowa, który:

musimy przestrzegać wszystkich Twoich przykazań,

i musimy je zastosować w praktyce,

ponieważ jesteś Panem.

Nie ma nikogo do

należy obdarzać większym szacunkiem niż

do ciebie, mój Boże, dlatego

że w tej chwili zgadzam się przestrzegać

przykazania, które

odszedłeś, aby dać nam zbawienie wieczne.

Wiem, że jestem pobłogosławiony

Muszę okazać szacunek i szacunek

W pierwszej kolejności, mój Boże,

Dlatego od dzisiaj

Będę tym posłusznym synem

że tak bardzo kochasz, Boże.

Odkładam te wszystkie modlitwy

i obietnic w Twoich rękach, Boże,

bo jesteś jedyny

może dać mi zbawienie.

Jesteś Bogiem, który stworzył

przykazania i tego, który

wydał rozkaz

podążaj za nimi, aby zapisać

nasze dusze od wiecznej śmierci.

Dlatego błagam

daj mi formularze dla

spełnij je doskonale

od teraz, królu.

błagam Cię, mój Boże,

w potężne imię Ojca,

Syna I ducha świętego.

Amen.

Przydatne wskazówki, jak prawidłowo przestrzegać przykazań Bożych

Pierwszym krokiem do tego jest bardzo dobre ich poznanie, bo tak będzie musisz je bardzo dobrze przestudiować . Ponadto będzie to również wiele zależeć od naszego charakteru i siły woli w obliczu pokus, by je złamać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *