Modlitwa poranna na 14 kwietnia

Wejdź do tego artykułu, aby móc prosić Boga o zdolność do dosłownego spełniania Jego biblijnych przykazań. Aby to osiągnąć, konieczne będzie tylko poświęcić trochę czasu na przeczytanie tej magicznej modlitwy rano 14 kwietnia.

Jakie znaczenie ma przestrzeganie przykazań Bożych?

Aby to zrozumieć, konieczne będzie bardzo dokładne ich przestudiowanie. Przestrzeganie jest ważne, ponieważ daje zbawienie duszy. Dlatego tak ważne jest, aby nasze życie duchowe dostosowało się do nich.

O mój wielki i potężny Królu,

Błagam, daj mi

błogosławieństwo wejścia

najgłębszej Twojej obecności

w tej godzinie, mój Boże.

Chcę, abyś mnie zobaczył

synem, którego pragniesz mieć

szanowna uwaga

jako Ojciec Chwały.

Nie chcę pozostawać

sam bez Twojej uwagi, dlatego

Błagam, wysłuchaj mnie

i czy możesz mi dać przewodnika?

aby komunikować się, mój Boże.

Błagam, abyś dał mi

sposoby na naśladowanie

perfekcji każdego

Twojego przykazania, aby

Od teraz, mój Panie.

Wiem, że moje życie było

osłabione w Duchu w

ostatnich latach, i nie chcę kontynuować

z tego powodu,Więc muszę mieć

Twoją obecność i łaskę na zawsze.

Chociaż muszę przyznać, że jak wszystko

synu Twej mocy, bądź doskonałym

we wszystkim, co ci zawdzięczam

i nie mogę zrobić, aby wygrać

Twoją wieczną wolą i łaską.

Niemniej jednak moje ciało i moje

dusza są słabe, a byłam

kuszona w więcej niż jednej

okazji, o Boże mojej Chwale.

Nie mogę dłużej żyć w ten sposób,

Wiem, że nie będę nigdzie

osiągnąć,ponieważ w grzechu i

nieposłuszeństwienastępuje upadek

dusz i błogosławieństwo.

Nie mogę nadal działać

w ten sposób, w jaki to robię,

dlatego

Proszę o pomoc

i wskazówki, jak w pełni naśladować

Twoje przykazania.

Błagam, abyś złagodził moje ciało

i dał mu zasłużoną karę

za moje grzeszne nieposłuszeństwo,

Więc wiem, że sąfaktory, które dają mi

pokusę do grzechu co godzinę.

Chcę, abyś skupił się na tej części

mojego życia, która jest zawsze

łatwo kuszona

przez wroga, o Boże mój

wielkie i potężne siły.

Ponieważ zbawienie i

błogosławieństwo znajdują się

w posłuszeństwie, dlatego zobowiązuję się

osiągnąćlepszą rolę jako syn.

Wskazałeś piękny werset

w swoim słowie, który mówi, że

musisz przestrzegać wszystkich Twoich przykazań,

i musimy je wprowadzać w życie,

ponieważ jesteś Panem.

Nie ma nikogo, kto

zasługuje na większy szacunek niż

ty, mój Boże, dlatego

w tej chwili zgadzam się przestrzegać

przykazania,

które pod wpływem Twojej łaski

daj nam wieczne zbawienie.

Wiem, że jestem błogosławiony

Muszę okazywać szacunek i czcić

Ciebie na pierwszym miejscu, mój Boże,

Więc od dziś

będę posłusznym synem,

którego tak bardzo kochasz, mój Boże.

Oddaję te modlitwy

i obietnice w Twoje ręce, mój Boże,

ponieważ Ty jesteś jedynym,

który może mi dać zbawienie.

Jesteś Bogiem, który stworzył

przykazania i Ten, który

wydaje rozkaz,

abyśmy je przestrzegali i ocalali nasze dusze przed wiecznymi mękami.

Dlatego błagam,

daj mi zdolność

do doskonałego spełniania ich,

od teraz, mój Królu.

Błagam Cię, mój Boże,

w imię Ojca,

Synai Ducha Świętego.

Amen.

Przydatne wskazówki dotyczące prawidłowego przestrzegania przykazań Bożych

Pierwszym krokiem jest dokładne poznanie ich, więc musisz je bardzo dobrze przestudiować. Ponadto wiele zależy od naszego charakteru i siły woli w obliczu pokus, aby ich nie łamać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *