Modlitwa poranna 14 marca

Przejdź do tego artykułu, jeśli potrzebujesz, aby Bóg dał ci siłę do przezwyciężenia wszelkiego rodzaju pokus , które pojawiają się w twoim życiu. Aby to osiągnąć, wystarczy przeczytać tę potężną modlitwę na poranek 14 marca. Zobaczysz, jak zmieni się Twoje życie.

Jakie są pokusy?

To są te okoliczności, które zachęcają nas do łamania Bożych zasad, ponieważ są one przedstawiane w naszym życiu przez diabła  w celu zmuszenia nas do grzechu, a my sprzeciwiamy się życzeniom i planom, jakie Bóg ma dla naszego życia.

O mój wielki i potężny Boże,

dziękuję, że zawsze mi dajesz

ale druga szansa

Do wszystkich błędów, które popełniłem

przez całe moje życie.

 

Dziękuję, że jesteś Bogiem

żarliwą miłość i dziękuję za

nie ściskaj nas lewą stroną

w momencie upadku przed grzechem.

 

Dziękuję, że zawsze nam dajesz

możliwość wyboru rzeczy

czego potrzebujemy do naszego

żyje, mój umiłowany Panie.

 

I dzięki za udzielenie nam wglądu.

wywnioskować, kiedy coś

To nas zrani, mój Boże.

 

Wiem, że w pewnym momencie

moje życie upadło przed

ciemne pułapki wroga,

więcej mnie zabrałeś

z tej dziury niewolnictwa

w którym byłem zamknięty.

 

dziękuję za wszystko

Co zrobiłeś w moim życiu?

mój ukochany i niebiański Boże,

i dziękuję, że nigdy nas nie opuściłeś

powrót do prostego faktu

być słabymi istotami.

 

Cóż, powiedziałeś w

Twoje święte i potężne słowo,

mój Boże Chwały, że w tym

życie przyjdzie wiele

pokusy i nieszczęścia.

 

Ale musimy być silni w

ducha i nie opuszczaj nas

nosić za nasze mięso,

ponieważ jest bardzo słaby.

 

O mój wielki i potężny Boże,

w tej chwili błagam

daj mi przestrzeń do

włóż każdy i każdy

moich modlitw przed Twoim tronem.

 

chcę, żebyś mnie

silny synu, pragnę cię za

proszę wzmocnij moje życie i

daj mi siłę do powiedzenia

nie przed ciemnym grzechem.

 

Błagam, byś przykuł moje

mięso na twój tron, a nie

niech zbliży się do mojego Ducha,

bo będzie na zatracenie

dla mojej świętej duszy.

Błagam Cię o zwiększenie mojej siły

woli w tym czasie

i że dajesz mi możliwość

wydostać się z tego labiryntu

pełen węży

 

Błagam, nie zmuszaj mnie

grzech jak Ewa i Adam

zrobili to w ogrodzie

Edenu w tamtym czasie.

 

proszę, uczyń mnie silnym i

odporny na jedzenie

zakazane owoce

znaleziony w ogrodzie

śmierć tego próżnego świata.

 

Cóż, nie chcę mojej duszy

zagubiony z powodu pokusy

chwili słabości.

 

nie chcę być tą osobą

sprzeciwia się Twoim przykazaniom,

mój wielki i potężny Boże,

Cóż, muszę być wiernym sługą

aby móc wejść do twojego świętego królestwa.

 

Bardzo by to bolało, gdybym

dusza została stracona tylko dla

nie móc się oprzeć

słabości mojego ciała.

 

Bo wróg byłby świetny

imprezy i uroczystości do zobaczenia

moja dusza wchodzi w straszną

dół ognia i śmierci.

 

chcę móc mieszkać w

raj i ziemia obiecana

co masz na moje życie, Boże,

Dlatego błagam

uczyń mnie osobą każdy

silniejszy, mój Boże.

 

Wiem, że z Tobą pomagasz mi mogę osiągnąć

cokolwiek mi zaproponujesz.

Błagam Cię, mój Panie, nie pozwól!

że moja dusza jest zagubiona, pomóż mi

żyć według twego słowa

i twoja wola.

 

Nie pozwól mi odejść

Twoje drogi, bo już nie chcę

żyj bardziej zagubiony na świecie.

 

Pokładam całe moje zaufanie przed Tobą,

i czekam na dużą zmianę w

sposób na odparcie grzechu.

 

Błagam Cię, mój Panie chwały,

w potężne imię Ojca,

syna

I ducha świętego.

 

Amen.

Przydatne wskazówki, jak przezwyciężyć pokusy

Najważniejszą rzeczą w tym procesie jest to, że masz dobre relacje z Królem królów, ponieważ będąc duchowo stabilnym, bardzo trudno będzie zburzyć mur ochrony , który Bóg stawia przed nami. Dlatego konieczne jest, aby codziennie modlić się o siłę do życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *