Modlitwa Pieniądze przychodzą do mnie!

Pieniądze są bardzo potrzebne, gdy żyjemy w społeczeństwie. Gdy brakuje nam tego materialnego dobra, czujemy się przytłoczeni i musimy uciekać się do modlitwy o pomyślność do Świętego Judy Tadeusza, aby wydostać się z tej nędzy.

W trudnych czasach my, chrześcijanie, zwracamy się do Boga, świętych i Matki Boskiej. W boskiej mocy znajdujemy pocieszenie w każdym problemie.

Święty Judas Tadeusz uznawany jest za „świętego trudnych spraw i rozpaczliwych”. Dlatego zwrócimy się do Niego, prosząc o wyjście z sytuacji, w której się znaleźliśmy.

Modlitwa o pomyślność – Pieniądze przychodzą do mnie!

Módl się bez chciwości, proś o stabilność i dobrobyt gospodarczy, a nie o łatwe zdobywanie bogactw. Oto tekst, który pozwoli Ci poprosić o dobre samopoczucie dla Ciebie i Twojej rodziny:

„Święty Judzie Tadeuszu,
Ty, który wiernie służyłeś naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi;
Pokornie przychodzę Cię zapytać, proszę,
abyś wstawiał się za mną przed Chwalebnym Ojcem Niebieskim.
Ty, który pomogłeś tak wielu ludziom w skomplikowanych przypadkach i sytuacjach.
Modlę się za moją rodzinę, przyjaciół,
i dla wszystkich, którzy budzą się bez jedzenia i bez dachu.
Pytam, bo z Twoją niesamowitą dobrocią,
wesprzyj nas w tych trudnych czasach.
Z Twoim wsparciem wiem, że da się przezwyciężyć
to nieskończone morze niepokoju.
Tutaj padam na twarz, prosząc o pomoc przed Twoją wielkością.
Przychodzę do Ciebie nie tylko z powodu Twojej wybitnej pracy,
jako święty trudnych przyczyn i rozpaczliwych,
ale także jako jeden z 12, którzy poszli za naszym Zbawicielem,
i wspierał Go we wszystkich Jego przedsięwzięciach.
Rozpoznaję Twoją moc i Twoje miłosierdzie.”

Twoja wielkość oświeca życie potrzebujących.
Pomagasz nam grzesznikom i grzesznikom,
bez względu na to, jakie błędy popełniamy.
Jesteśmy wiernymi naśladowcami Boga, ale nie jesteśmy doskonali.

Będę Ci wiecznie wdzięczny za wysłuchanie mojego wezwania.
Mogę przemierzać morza i pustynie,
stawić czoła burzom lub wytrzymać susze;
biorąc za rękę, mój Boże, wszystko jest możliwe.

Ty, który królujesz niebem i ziemią,
który prowadzi człowieka po ścieżkach życia,
Zawsze będę wdzięczny za wszystko, co mi dałeś.
Z Tobą nigdy nie jestem sam,
jakkolwiek błąkam się po wyboistej drodze,
Czuję Twoją obecność.

Pomimo wszelkich trudności,
Zawsze będę na Twojej łasce
jako Twój sługa i wierny wierzący.

Amen.

Zapytaj Świętego Judy Tadeusza o dobrobyt

W dzisiejszych czasach świat bardzo się skomplikował. Przywiązuje się wagę do rzeczy banalnych, a duchowość pozostaje na drugim planie. Chociaż dobrobyt ekonomiczny jest nadal ważny, nigdy nie możemy stawiać materiału ponad boskością.

Wiara i wytrwałość muszą nam zawsze towarzyszyć, nie wolno nam tracić nadziei, zarówno w nas samych, jak i w Bogu. To w trudnych czasach musimy najbardziej ufać, a Święty Judy Tadeusz jest patronem skomplikowanych sytuacji, odpowiedzialnym za oświetlanie nam drogi, aby wydostać się z cienia, w którym czasami pogrąża nas życie.

Coś bardzo powszechnego to znajdowanie modlitw i modlitw, których celem jest proszenie o zdrowie, ekonomię lub osobistą stabilność; krótko mówiąc, wszelką pomoc. Ale nigdy nie przestajemy myśleć, że bardzo mało dziękujemy. Tak więc, oprócz modlitwy o pomyślność do Świętego Judy Tadeusza, dobrze byłoby być wdzięcznym za to, co mamy, aby Święty Judy Tadeusz przyniósł dobrobyt w naszym życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *