Modlitwa o związek i szczęście pary w czasach kryzysu

Nieunikniony jest moment kryzysu w małżeństwie. Najlepszym sposobem radzenia sobie z nim jest odmawianie tej modlitwy w intencji małżonków w czasach trudności. W każdym momencie i na każdym etapie naszego życia będziemy przeżywać trudne chwile. Sam Bóg nie neguje ich w swoim słowie.

Jana 16:33 mówi: „To wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć cierpienie; ale miejcie odwagę, Ja zwyciężyłem świat.”

Tutaj zauważamy, że nieuniknione jest przechodzenie przez cierpienie, ale zanim Jezus wspomni o nim, przedstawia się jako pokój. Innymi słowy, niezależnie od kryzysu, którego doświadczasz w swoim małżeństwie, z partnerem należy ufać Bogu, być w pokoju, ponieważ ten problem, ten kryzys, został już przez Niego przezwyciężony.

Modlitwa w środku kryzysu za mojego partnera

W środku kryzysu małżeńskiego możemy przejść przez wiele trudności, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Desperacja i strach przed rozpadem małżeństwa mogą nas ogarnąć, lecz musimy mieć wiarę i wierzyć, że Bóg zamieni problemy w rozwiązania.

W tym czasie zachęcam Cię, aby zamiast lęku i rozpaczy, miejsce zajęła modlitwa za swojego partnera w chwilach kryzysu. Modlitwa zawsze będzie najlepszym sposobem na pozostanie zjednoczonym i szczęśliwym ze swoim partnerem w czasach trudności.

Uwierz, że Bóg będzie działał w twoim małżeństwie. Jest to Jego obietnica, że błogosławi. Jak mówi w Liczbach 23:20, „Oto otrzymałem rozkaz, aby błogosławić; Błogosławił, a ja nie będę mógł tego cofnąć.” Twoje małżeństwo będzie więc błogosławione i nie ma kryzysu, nazwij to nawet niewiernością, procesami sądowymi, zazdrością, cudzołóstwem, finansami, chorobami… Nic nie unieważni tej obietnicy.

Ojcze, mój wszechmogący Boże,
Jesteś Alfą i Omegą,
Początkiem, ale Ty też jesteś końcem.
Panie, jesteś Królem Królów,
Panie Panów,
Właścicielem wszystkiego i wszystkich,
Księciem pokoju, nic nie jest poza Tobą.
Nic się nie dzieje bez Twojej zgody
Twoje królestwo jest niezmienne,
Moc, majestat i panowanie,
Twój jest Pan.
Wiem, że ten kryzys nie jest od Ciebie,
Ale jeśli na niego pozwoliłeś,
Proszę, pobłogosław mnie
Ponieważ Twoje słowo mówi,
Że tym, którzy Cię kochają,
Wszystko przyczynia się do ich dobra.
Dlatego głęboko wierzę, że Twoje słowo brzmi:
Ten problem zamienisz w błogosławieństwo,
A mój partner i ja będziemy nadal zjednoczeni i szczęśliwi,
Nawet w czasach kryzysu.

Mamy pokój w Tobie, Panie,
W pełni Ci ufamy,
Ponieważ Ty zwyciężyłeś świat,
Oddałeś się na krzyżu Kalwarii z miłości do nas.
Na krzyżu zniosłeś wszystkie nasze grzechy,
Choroby, problemy,
Były one przybite do krzyża,
Wstałeś z radością, miłością, jednością,
Zdrowiem, dobrobytem i obfitością dla naszego życia.

Oświadczam, Panie,
Że nie jesteśmy już niewolnikami strachu,
Strach, zazdrość, kryzys,
Nie należą już do naszego życia.

Proszę Cię, Panie, mój Boże,
Abyś dbał i chronił nasze małżeństwo,
W każdym momencie,
Od wszelkiego złego nas chronił.

Ogłaszam życie w obfitości,
Że nigdy nie braknie nam szczęścia i zjednoczenia,
Bez względu na problemy.
Będziemy kochać się, tak jak Ty kochasz swoje dzieła.

Ty, Panie, jesteś naszym wzorem do naśladowania.
Dziękuję Ci, Panie, za błogosławieństwo,
Dla mojego partnera, dla naszego domu.

Dziękuję za radość tworzenia domu,
Niech Twoja wola nigdy nas nie zawiedzie.

Dziękuję, bo zawsze byłeś wierny.
Ogłaszam, że ten sezon będzie naszym najlepszym,
W potężne imię Jezusa,
Wierzę w to i przyjmuję Twoje błogosławieństwa
Dla mojego domu.

Proszę o Twoją miłość,
Tę miłość, którą opisujesz w swoim słowie w 1 Koryntian 13.
Proszę Cię, umiłowany Ojcze,
W imię Jezusa.

Amen.

Czy ta modlitwa pomoże wyjść z kryzysu?

Słowo Boże mówi: Wołaj do mnie, a odpowiem ci i pokażę ci wielkie rzeczy, których jeszcze nie znasz. Oczywiście, jeśli wołamy do Pana, On nie tylko nam odpowie. Jeśli nie, pokaże nam rzeczy, których nigdy byśmy sobie nie wyobrażali.

To oznacza, że chociaż nie widzimy rozwiązania, w środku kryzysu, choć w nas nie ma nadziei, Bóg pokaże nam coś, czego sobie nawet nie wyobrażaliśmy. Podobnie jak Ezechiel, który patrzył na dolinę wyschniętych kości, gdzie nie było nadziei, i tam Bóg pokazał mu narodziny nowej nadziei. To coś, czego Ezechiel nigdy nie mógł sobie wyobrazić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *