Modlitwa o rozpoczęcie czwartku z jak największą energią

Modlitwa na rozpoczęcie czwartku.
„Wstań, zabłyśnij, bo twoje światło przyszło, i chwała Pana zaświeciła nad tobą”.
Księga Izajasza 60:1.
Wielbimy i błogosławimy naszego Boga, ponieważ dzisiaj jest dzień błogosławieństwa, w którym objawia się chwała Boża w naszym życiu. Ponieważ światło Jehowy jest obecne, a w Jego świetle jest wolność i radość.

Pozbądźmy się zniechęcenia, zmęczenia, bólu i znużenia ze swojego życia, bo dzisiaj Bóg mówi Ci Wstań i świeć. Bez względu na okoliczności, które cię przytłaczają, Bóg jest dziś obecny i dokonuje twórczego cudu, abyś mógł cieszyć się wspaniałym dniem.

Jeśli czujesz, że ten czwartek jest dla ciebie ciężki, nie ma nic lepszego niż oddanie tego Bogu. Po prostu czekaj, aż go o to poprosisz, spędź czas w Jego obecności, abyś mógł zobaczyć wspaniały i beztroski dzień.

Dlatego dzisiaj będziemy się modlić, aby rozpocząć czwartek z jak największą energią. Bóg chce, abyśmy go najpierw szukali, ponieważ jest źródłem życia. „Lecz kto pije wodę, którą Ja mu dam, nigdy pragnąć nie będzie; lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku wiecznemu życiu” (Ewangelia Jana 4:14).

Modlitwa o rozpoczęcie czwartku z jak największą energią

Rozpocznij dzień wielbiąc Pana Boga swego, wysławiaj Jego imię, które jest ponad wszelkie imię, radowań się w Jego obecności. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie dnia z największą energią niż wychwalanie imienia Pana.

„Dobrze jest chwalić Cię, Panie, i śpiewać psalmy Twojemu imieniu, Najwyższy, o godzinie porannej głosić Twe miłosierdzie, a wieczorem Twe wytrwałe uczynki. W dekakordzie i psałterzu grać delikatnym dźwiękiem harfy, bo Ty, Panie, sprawiłeś, że ucieszyłem się Twoimi dziełami, a ja będę się radować Twoimi stworzeniami” (Psalm 92:1-4).

Panie, dziś przychodzę przed Twoją obecność,

uznając, że jesteś moim Bogiem.

Więc niech nikogo nie ma, tylko Ty, którego będę chwalił,

aby moja dusza tylko błogosławiła Twoje imię.

 

Przychodzę, aby Ci podziękować za ten czwartek,

dziękuję, że dałeś mi kolejny dzień życia,

aby błogosławić i chwalić Twoje imię.

 

Dziś przychodzę szukać Twojej twarzy,

abyś mnie pobłogosławił

wszelkimi błogosławieństwami z góry.

 

Ojcze, popatrz na moje serce,

wybacz mi, jeśli znajdziesz tam rzeczy, których nie lubisz,

ale proszę o oczyszczenie mnie

i oczyszcz mnie swoją drogocenną krwią.

 

Dziś uginam się przed Twoją obecnością,

uznając, że tylko Ty zasługujesz na najwyższą chwałę.

Wierzę, że uczynisz ten dzień błogosławionym.

 

Daj mi energię,

aby osiągnąć moje cele w tym dniu.

Wszystkie moje plany i projekty powierzam Tobie,

ponieważ nie ma lepszego miejsca niż Twoje ręce.

Uświadamiam sobie, że Twoje plany są lepsze niż moje,

proszę, aby Twoja wola spełniła się w moim życiu dzisiaj.

Ojcze, usuń zniechęcenie, zmęczenie,

ból, zmęczenie i wszystko, co chce przyjść i zakłócić moje życie.

 

Ogłaszam, że działam w imię Jezusa.

Proszę, aby dary Twojego Ducha Świętego zostały objawione

w sposób nadprzyrodzony we mnie,

abym dostrzegł Twoje wsparcie

zawsze i wszędzie.

 

Niech Twój Duch Święty zawsze będzie ze mną,

pomocą w tym, czego potrzebuję,

niech udzieli mi swojej łaski, Panie.

 

Ogłaszam się zwycięskim w tym dniu,

a mój Bóg umacnia mnie.

Dziękuję, Ojcze, za Twoje miłosierdzie,

nie ma nic piękniejszego niż przebywać w Twojej obecności.

Chwała Tobie, Panie, na wieki wieków.

Amen.

Chwali Boga

„To jest dzień, który Pan uczynił; radujmy się i weselmy się w nim”. Psalm 118:24. Dziękuj Bogu za każdy dzień, który ci daje. To jest cud, że wielu ludzi nie budzi się, ale dzisiaj Pan zlitował się nad tobą. Błogosław Jego imię, bo On jest dobry, a Jego miłosierdzie trwa na wieki.

„Ale będę śpiewał o Twojej sile, rano będę śpiewał o Twoim miłosierdziu; bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą, miejscem schronienia w dniu mojej niedoli”. (Psalm 59:16-17).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *