Modlitwa o odkrycie i oddzielenie kochanków

W zmieniającym się świecie znalezienie stabilności w rodzinie lub w samej parze staje się trudne. Z tego powodu dzisiaj poznacie modlitwę do św. Heleny o odkrycie kochanków, która uchroni wasze małżeństwo przed intruzami, którzy próbują rozdzielić związek lub, w bardziej zaawansowanych przypadkach, możliwą niewiernością i w ten sam sposób jak odkryć to.

Następnie w kolejnych wierszach pokażę ci, po co czytasz te słowa. Chciałbyś wiedzieć, zbadać lub zweryfikować, czy twój partner, miłość lub współmałżonek odpowiada ci w miłości wiernie tobie? Ale możesz się zastanawiać: skąd mam wiedzieć?

Odkryj niewierności modlące się do świętego

Czy znasz przypadki par, w których jedno z nich jest niewierne i wszyscy wokół zdają sobie z tego sprawę, z wyjątkiem osoby pokrzywdzonej? Może się to zdarzyć z różnych powodów, być może dlatego, że nie mogą tak naprawdę uświadomić sobie niewierności współmałżonka lub partnera, a najczęstszym jest to, że nie chcą tego uświadomić z obawy przed odrzuceniem lub separacją.

W obu przypadkach modlitwa o odkrycie kochanków jest skuteczna, oprócz ich ochrony, daje spokój i pogodę ducha, których najbardziej poszkodowana osoba potrzebuje w tych okolicznościach, płaszcz wiary nie opuszcza ich w najtrudniejszych chwilach, dlatego oto modlitwa:

W imię wiecznego Ojca, który mieszka w niebie,

Jego Jednorodzonego Syna złożonego w ofierze na krzyżu,

i Jego Ducha Świętego.

 

Moja chwalebna i oświecona Święta Heleno,

że zawsze jesteś pełen miłości i życzliwości,

że zawsze pomagałeś tym, którzy cię szukali.

 

Pomogłeś najbardziej potrzebującym,

i udzielał ochrony i pomocy cierpiącym.

Ty, który zawsze wstawiasz się za nami w niebie,

wstawiaj się za mną w tych chwilach, kiedy smutek

a ból ogarnia mnie w głębokim smutku.

 

Chwalebna Święta Heleno,

błogosław moje życie i chroń moją miłość.

Teraz przechodzę trudne chwile w moim związku,

tylko Ty możesz wstawiać się za nami.

 

Tylko Ty możesz zrobić jakąkolwiek przeszkodę, która się pojawia,

między moim partnerem a mną,

być całkowicie zniszczone.

 

Nie pozwól osobom trzecim obcinać naszych marzeń.

Nie pozwalaj stronom trzecim na cofnięcie powstałego związku.

Spraw, aby miłość w nas trwała wiecznie,

i nic i nikt nie staje między nami.

Całkowicie usuń wszystkich agentów zła,

który chce zniszczyć nasz związek.

Usuń każdego, kto chce zniszczyć nasz związek.

Usuń niewierność z naszego życia.

Usuń niewierność z naszego związku.

 

Wyjaśnij różnice między moim partnerem a mną.

Niech dyskusje odejdą,

i króluj całkowicie miłością i pokojem,

które złożyłeś w naszym życiu.

 

Niech zazdrość i urazy nie zakłócają naszego związku.

Pomóż nam przywrócić miłość i jedność, którą nam kiedyś dałeś.

 

Nie pozwól, Błogosławiona Święta Heleno,

że mój partner jest mi niewierny.

Nie pozwól mu włożyć innej osoby do swojego serca.

Zapobież temu, co nas zjednoczyłeś, inni to rozdzielają.

 

Daj nam wszystko, czego potrzebujemy, aby iść,

i że możemy być silni,

na ścieżkach szczęścia jako para.

 

Amen.

Po co kierować tę modlitwę do św. Heleny

Głównym zadaniem Świętej Heleny jest przywracanie relacji małżeńskich, usuwanie z ich otoczenia wszystkiego, co zakłóca spokój, harmonię i stabilność w parze, dalsze afirmowanie miłości, która jest największą więzią w parze przez lata.

Modlitwa do św. Heleny o odkrycie kochanków jest naprawdę skuteczna, aby wydobyć na światło dzienne to, co kryje się w oszustwie. Ale wyjaśniam wam, że Święta Helena nie tylko ujawnia kochanków lub niewierności, ale ma również moc, aby chronić parę, aby utrwalić ich w swoim płaszczu miłości.

Ta modlitwa o odkrycie kochanków, jeśli modli się z mocą, może znacznie zwiększyć miłość w parze, a także, jeśli istnieje możliwość, że twój partner nie jest ci wierny, pewne wskazówki lub sygnały, które mogłyby to ujawnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *