Modlitwa o błogosławieństwo za miesiąc marzec

Drogi Czytelniku , zapraszam Cię do nauczenia się, jak wznosić modlitwę błogosławieństwa do Boga na marzec, abyś mógł zobaczyć Jego chwałę; i zrozum, że nie ma takiego Boga jak Wszechmogący, który ma moc widzenia, słyszenia, mówienia itd. I to zgodnie z wolą jego woli; odpowie na prośbę twojego serca.

Modlitwa o błogosławieństwo za miesiąc marzec

Dzięki Bogu Ojcu , w imię Jego Syna Jezusa, bo jest dobry; bo Jego miłosierdzie jest na wieki, bo chociaż wielokrotnie go zawiedliśmy; pozostaje wierny, bo nie może się zaprzeć samego siebie, bo tylko dzięki Jego łasce jesteśmy zbawieni.

Przede wszystkim Pismo Święte oświadcza:

w Psalmie 6:1-5 mówiąc:

Jehowo, nie strofuj mnie w swoim gniewie,

nie karz mnie swoim gniewem.

 

Zmiłuj się nade mną, Panie,

ponieważ jestem chory;

Uzdrów mnie, Panie, bo drżą moje kości.

 

Moja dusza też jest bardzo zmartwiona;

a ty, Jehowo, do kiedy?

Wróć, Panie, wybaw moją duszę;

ocal mnie swoim miłosierdziem.

Ponieważ w śmierci nie ma o tobie pamięci;

w szeolu, któż cię wychwala?

 

Słowo Boże uczy w wyżej wymienionych,

abyśmy modlili się do Pana z bojaźnią;

błagając o miłosierdzie dla tych, którzy Go miłują,

Przestrzegają Jego przykazań i nakazów.

 

Abyś miał współczucie i odpowiadał na modlitwy,

że się do tego przyzwyczaili,

zgodnie z twoją wolą.

 

Panie mój Boże, nie odrzucaj mnie w swoim gniewie,

Wiem, że jestem grzesznikiem;

ale Twoje słowo uczy mnie, że jesteś Bogiem przebaczającym,

że jesteś nieskory do gniewu

i wielki w miłosierdziu, przebacz o Boże wszystkie moje grzechy;

i dla Twojej ogromnej miłości,

wysłuchaj i wysłuchaj mojej modlitwy o ostateczne błogosławieństwo na marzec.

 

Ojcze, w imieniu Jezusa,

Oddaję Ci dzięki, chwałę i cześć za Twoją miłość i łaskę do mnie;

i całej ludzkości,

Panie przebacz nasze grzechy.

 

Nasze bunty i obdarz nas Panie,

uzdrowienie dla naszych ciał i pokój dla naszych dusz;

dopóki żyjemy tu na ziemi,

pobłogosław nas i zachowaj dla siebie.

Amen

Jehowa, nasz Bóg, jest czczony;

bo tylko Ty jesteś godzien, przyjmij chwałę i cześć,

bo jesteś godzien od wieczności,

i do wieczności.

 

Modlimy się Panie w tym miesiącu marcu,

obdarz nas mądrością i inteligencją,

  i pomóż nam wytrwać z Tobą do końca,

Dziękuj mój Panie. 

 

Mój Boże, moja siła,

moja tarcza i mój wybawiciel;

Modlę się do Ciebie Ojcze w imieniu Jezusa ,

zmiłuj się nade mną, moją rodziną.

 

Wszystkich naszych bliskich;

Twojego Kościoła i wszystkich tych, którzy chodzą,

błąkać się po świecie bez Ciebie.

 

Panie, przebacz nasze grzechy, o Boże,

nasze bunty; i nasze winy,

zmiłuj się nad nami

pobłogosław nas w tym miesiącu marcu.

 

leczyć nasze rany,

pomóż nam szanować pierwsze miejsce, które należy do Ciebie;

w naszych sercach,

i miłujcie się wzajemnie miłością braterską, amen.

 

Jahwe, mój Bóg, Stwórco nieba;

morza, ziemi i wszystkiego, co się w nich porusza;

w imię Twojego Syna Jezusa,

Dziękuję, cześć i cześć.

 

Za całą twoją piękną i cudowną kreację,

i proszę Pana,

Przebacz mojemu Bogu nasze grzechy, a także nasze bunty.

 

Z tego powodu zmiłuj się nad moim krajem,

ziemia, na której pozwoliłeś mi się narodzić;

bo to jest twój Pan, błogosław go,

leczyć naszą ziemię i oczyszczać powietrze.

 

z miłości do siebie,

spełnij prośbę naszych serc,

dziękuję mojemu Bogu.

Amen

Błogosławieństwo Króla Chwały

Doświadczyliśmy, że trzeba szczerym sercem szukać Boga, ukorzyć się przed Jego obecnością i zanosić do Niego modlitwy, mając wiarę i pewność; to, o co Cię prosiliśmy w tej modlitwie błogosławieństwa na marzec. Ponadto  otrzymamy Twoją odpowiedź; zgodnie z jego wolą, bo tak jak został uwielbiony, w niesamowity sposób w minionych czasach; słuchanie i odpowiadanie na wołanie naszych rodziców, czyli naszych przodków. W konsekwencji ten sam Bóg jest taki sam jak dzisiaj, który ma moc; robić nawet to, co jest niemożliwe dla człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *