Modlitwa o błogosławieństwo za miesiąc marzec

Drogi Czytelniku, serdecznie zapraszam Cię do nauczenia się, jak składać błogosławieństwa do Boga na miesiąc marzec, abyś mógł doświadczyć Jego chwały. Zrozum, że nie ma takiego Boga jak Wszechmogący, który posiada moc widzenia, słyszenia, mówienia i wielu innych. On działa zgodnie ze swoją wolą i odpowiada na prośby, które płyną z naszego serca.

Modlitwa o błogosławieństwo na miesiąc marzec

Dziękuję Ojcu Bogu w imię Jego Syna Jezusa, ponieważ On jest dobry i Jego miłosierdzie trwa na wieki. Pomimo naszych wielu zawodzeń, On jest wierny samemu sobie i zbawieni zostajemy jedynie przez Jego łaskę.

Pismo Święte jasno mówi:

Zaczerpnięte z Psalmu 6:1-5:

Panie, nie karć mnie swoim gniewem,

nie strofuj mnie w swoim gniewie.

 

Użycz mi łaski, Panie,

bo jestem chory;

uzdrów mnie, Panie, bo drżą kości moje.

 

Dusza moja jest bardzo zmartwiona,

lecz ty, Panie, jak długo jeszcze?

Powróć, Panie, i wybaw duszę moją,

zlituj się nade mną, zgodnie z Twoim miłosierdziem.

Bo w śmierci nikt Cię nie wspomina,

w Szeolu, kto Cię będzie wysławiał?

 

Słowo Boże uczy nas, abyśmy z bojaźnią modlili się do Pana,

błagając o miłosierdzie dla tych, którzy Go miłują

i przestrzegają Jego przykazań i nakazów.

 

Prosimy Cię, Panie, abyś wysłuchał i odpowiadał na nasze modlitwy,

ponieważ przyzwyczailiśmy się zwracać do Ciebie,

zgodnie z Twoją wolą.

 

Panie, Boże mój, nie odrzucaj mnie w gniewie,

wiem, że jestem grzesznikiem,

ale Twoje słowo uczy mnie, że jesteś Bogiem przebaczającym,

jestem pełen zaufania do Twojego wielkiego miłosierdzia.

Proszę Cię, wybacz mi wszystkie moje grzechy,

i wysłuchaj mojej modlitwy o ostateczne błogosławieństwo na miesiąc marzec.

 

Ojcze, w imieniu Jezusa,

składam Ci podziękowania, chwałę i cześć za Twoją miłość i łaskę,

niosącą zbawienie nie tylko dla mnie, ale dla całej ludzkości.

Proszę Cię, Panie, przebacz nasze grzechy.

 

Przebacz nasze występki i obdarz nas Panie,

uzdrowieniem dla naszych ciał i pokojem dla naszych dusz,

dopóki przebywamy na tej ziemi.

Błogosław nas i zachowaj dla siebie, Amen.

Jehowa, nasz Bóg, jest godzien chwały i czci,

ponieważ tylko Ty jesteś godzien,

ponieważ Ty żyjesz od wieków wieków.

 

W tym miesiącu marc, prosimy Cię, Panie,

obdarz nas mądrością i inteligencją,

pomóż nam wytrwać z Tobą do końca.

Dziękuję, mój Panie.

 

Boże mój, moja moc,

moja tarcza i mój wybawiciel,

składam Ci moje modlitwy, Ojcze, w imieniu Jezusa,

zmiłuj się nade mną i nad moją rodziną,

 

i nad wszystkimi naszymi bliskimi,

Nad Twoim Kościołem i wszystkimi, którzy bez Ciebie błąkają się po świecie.

 

Panie, prosimy Cię, przebacz nasze grzechy i występki,

zmiłuj się nad nami,

i pobłogosław nas w tym miesiącu marcu.

 

Uzdrow nasze rany,

pomóż nam zachować dla Ciebie pierwsze miejsce w naszych sercach,

miłuj nas nawzajem miłością braterską, amen.

 

Jahwe, mój Bóg, Stwórco nieba,

morza, ziemi i wszystkiego, co się w nich porusza,

w imię Twojego Syna Jezusa,

dziękuję Ci, oddaję Ci chwałę i cześć,

 

za Twoje piękne i cudowne stworzenie.

Proszę Cię, Panie, wybacz nam nasze grzechy i występki.

 

Z tego właśnie powodu zmiłuj się nad moim krajem,

ziemią, na której się urodziłem.

Błogosław naszą ziemię i oczyść powietrze,

 

w miłości do siebie,

spełnij prośby, które składamy Ci z głębi serca.

Dziękuję, mój Boże, amen.

Błogosławieństwo Króla Chwały

Doświadczyliśmy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy z całym sercem szukać Boga, uklęknąć przed Jego obliczem i składać Mu modlitwy z wiarą i pewnością. W rezultacie, otrzymamy odpowiedź zgodnie z Jego wolą, ponieważ On jest godzien uwielbienia, tak jak był uwielbiany w przeszłości, gdy słuchał i odpowiadał na wołanie naszych przodków. Ten sam Bóg działa i dzisiaj, mając moc wykonywania rzeczy niemożliwych dla człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *