Modlitwa na wtorek

Modlitwa na wtorek. Wola Boża jest dobra, przyjemna i doskonała. On życzy dobrze swoim dzieciom, jak mówi Jego słowo w Łukasza 11:11-13:

Który z was, ojcze, jeśli jego syn poprosi o chleb, da mu kamień? Czy jeśli poprosi o rybę, da mu węża?  Albo jeśli poprosi o jajko, czy da mu skorpiona?  A jeśli wy, którzy jesteście źli, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?

Bóg chce pobłogosławić Twój dzień, musisz tylko Go szukać i być posłusznym, ponieważ błogosławieństwo przychodzi poprzez posłuszeństwo. Czeka Boga jutro i pozwala, aby On dostarczył czy wsparł jak prawdziwy Bóg.

Musimy zidentyfikować się z Bogiem, że jesteśmy Jego dziećmi, aby otrzymać wszystkie błogosławieństwa, które nasz Ojciec przygotował dla nas codziennie. Jedno z obietnic, które możemy dzisiaj ogłosić, jest zacytowane w Ew. Jana 16:33: Powiedziałem wam to, abyście mieli pokój we Mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk. Ale odważcie się, bo Ja zwyciężyłem świat.

Modlitwa na wtorek – oddańcaj Twój tydzień

To będzie nasza modlitwa na wtorek, aby tego dnia pozwolić Panu objąć tron. Mateusza 28:20: i pouczać ich o wszystkim, co wam poleciłem. Oto Ja jestem z wami każdego dnia aż do skończenia świata.

Panie, dziś przychodzę przed Tobą, mój Boże,

uznając, że nie ma innego Boga poza Tobą.

Dziękuję Ci, że mogę się dziś do Ciebie modlić i wiem, że mnie słyszysz.

 

Dzisiaj błogosławię Cię, Królu, i wysławiam Twoje imię,

bo jesteś godzien wszelkiej chwały i czci.

I w imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa staję przed Tobą,

uznając, że jesteś moim Ojcem, a ja jestem Twoim dzieckiem.

 

Powiedziałeś mi, że na tym świecie spotkam trudności,

ale że Ty zwyciężyłeś świat.

Dzisiaj proszę Cię, umiłowany Królu, bądź ze mną w ten wtorek,

strzeż mnie i chron mnie przed wszelkim zagrożeniem ze strony wroga.

 

Okryj mnie swoją drogocenną krwią.

Dzisiaj przyjmuję wszystko, co masz dla mnie i oddaję Ci ten dzień.

Stań się moim Panem, który kieruje moimi krokami!

Usuń wszelkie przeszkody z mojej drogi,

i gdziekolwiek idę, Ty jesteś ze mną.

Wierzę w Ciebie, wierzę w Twoje słowo,

Wierzę w Twoje obietnice.

I wiem, że nie będę niczego brakować,

ponieważ Ty jesteś żywym Bogiem

i dostarczysz wszystkie niezbędne rzeczy.

 

Jestem pewny, że zobaczę Twoją rękę

działającą na moją korzyść w tym dniu, i

że będę chodził w cudach.

 

Panie, błogosław ten dzień

i pozwól mi dostrzegać Twoją chwałę objawiającą się w moim życiu

w niemożliwy sposób.

 

Ogłaszam, że Twoje cuda są aktywne,

w potężnym imieniu Jezusa.

Dziękuję Ci, Panie, że jesteś całą chwałą,

za wszelką cześć, na wieki wieków.

Amen.

Jeśli jesteś wdzięczny Bogu za wszystkie otrzymane błogosławieństwa, zapraszam do przeczytania: Modlitwa dziękczynna Bogu za wszystkie otrzymane błogosławieństwa

 Chwalcie Boga zawsze i wszędzie

Jeśli czujesz, że Twój dzień nie jest łatwy i stres Cię przytłacza, chwal Boga. Wysławiaj Jego imię, poproś Go, aby dał Ci pokój przewyższający wszelkie zrozumienie. Pozwól, aby stres opuścił Twoje życie z autorytetem, nie pozwól wrogowi ukraść Twojego pokoju, walcz o Twoje błogosławieństwo, ponieważ Bóg chce dać Ci nowe rzeczy każdego dnia.

A jeśli nie możesz już tego zrobić, po prostu zawołaj do Niego, a szybko przyjdzie Ci z pomocą, ponieważ On jest Twoim Ojcem, a Ty jesteś Jego dzieckiem, a Twój Ojciec cię miłością kocha.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *