Modlitwa na noc 10 marca

Zarezerwuj trochę czasu przed odpoczynkiem, aby Bóg wypełnił twoje serce swoim przebaczeniem. Przebaczenie przybliża cię do Boga. Kliknij ten link, aby odmówić potężną modlitwę i poprosić Boga, aby ci przebaczył i pomógł ci przebaczyć tym, którzy cię obrazili

trzeba wybaczyć

Przebaczenie musi być częścią naszego życia. Bóg jest miłością i zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo, nie możemy żywić urazy do bliźniego, musimy mu przebaczyć i prosić Boga o wybaczenie nam naszych przewinień.

Mój umiłowany wieczny Boże, Niebieski Ojcze wszystkich!

znane, dzięki za ten dzień, w którym ja

wezwałeś do walki w swoich bitwach i niesienia swojej chwały!

przesłanie miłości dla wszystkich, w których się znajduję.

 

Jestem Ci nieskończenie wdzięczny, chwalebny Ojcze,

że patrzysz na mnie swoimi najwyższymi oczami, kiedy

w modlitwie szukam Ciebie, skieruj swoją obecność do mnie

niezrównane, aby przypomnieć mi, że jesteś dobry,

Kochasz mnie i każdego dnia na ciebie liczę.

 

Tej nocy, Ojcze, którą z miłością przygotowałeś

o mój odpoczynek idę w intymnej modlitwie i płaczę o

Twoja łaskawa obecność Kłaniam się, mój Boże, przed Tobą, w

znak poddania, oddaję ci moje serce z ciała

nagi, upokorzony i skruszony.

 

Ty, mój Panie, jesteś Bogiem prawdy, wszystkie kłamstwa upadają!

odkryte przed Tobą, dlatego wyznaję, Panie mój, że:

Zgrzeszyłem czynem i zaniechaniem, i że nie jestem godzien”

Ciebie, proszę, umiłowany Ojcze, rozważ w swoim

litość wybacz mi

 

Bez Twojego przebaczenia moja dusza nie ma zbawienia od

spędź wieczność cierpienia w

płonące płomienie piekła, gdzie ból

i zgrzytanie zębów potępionych

Jest na zawsze, bez możliwości odkupienia.

 

Chcę dziś wieczorem otworzyć moje serce, żeby

Ty, ze swoją nieskończoną mocą, spójrz na niego i wyrzuć z niego

wszelka nieprawość, wyniosłość i pycha, uczyń go łagodnym, dobrym

i pokornie weź to w swoje ręce, nadaj mu kształt!

zgodnie z twoją wolą.

 

Naucz mnie, Panie, przebaczać tak dobrze, jak Ty dobrze, Ojcze,

że nie patrzysz na czyny, ale na wyrzuty sumienia serca,

że nie prowadzisz szczegółowej listy popełnionych przez nas wykroczeń,

jeśli nie, zapomnisz o grzechu i jego pamięci na zawsze.

Panie, usuń ze mnie ten wielki ciężar, który noszę,

straszny ładunek bólu, nędzy i smutnych wspomnień

z przeszłości, co sprawiło, że stałam się smutną jednostką i

pogrążył się w ciemności jego ciszy, aby uniknąć

być rannym.

 

Może w moim sercu są rany z przeszłości,

które zostały otwarte słowami

niektórzy ludzie, którzy nie wiedzieli, jak rozpoznać

wysiłek, który włożyłem, by ich dziś zadowolić

Proszę Cię, mój Panie, abyś uzdrowił te rany.

 

Że nie tylko widzi zło, które ludzie czynią, i

Dziś wieczorem rozpoznaję, że jestem nikim do

osądzać lub decydować o życiu jakiejkolwiek osoby,

i że muszę tylko kochać, aby móc przemieniać innych.

 

Napraw mnie, Boże mojego życia, dotknij mnie swoją nieskończonością

kochaj, uczyń mnie nową istotą, zrodzoną z Twojego Ducha,

dzisiaj ponawiam mój przymierze z Tobą, Panie, aby iść za Tobą i czcić Ciebie,

mieć Cię jako jedynego Boga, którego wielce wielbię.

 

Bo chcę wypełniać dobre przykazania

że nasz Pan Jezus Chrystus zostawił nas, które są…

kocham cię całym sobą i kocham bliźniego jak

siebie, abym był godny pójścia za Tobą jako syn.

 

Pobłogosław mnie, mój Boże, użyj mnie jako narzędzia

Twego pokoju, aby pozostał we mnie ślad dzieła

wroga, który stara się oddzielić mnie od Twojej łaski,

spraw, żebym umarł Niech moja przemiana będzie światłem

oświecić innych.

 

Niech zobaczą, co mi zrobiłeś,

aby starali się podążać za tobą, włóż

moje usta właściwe słowa dla ciebie

uszy, którymi można je prowadzić

i prowadź ich ścieżką królestwa,

dla zbawienia.

 

Odpoczywam w Twoich rękach i oddaję

cała chwała dzisiejszej nocy.

 

Amen.

Przebaczyć to uwielbić Ojca!

Bóg przebacza nam każdy grzech Dlaczego odmawiamy przebaczenia bliźniemu? Trzymanie urazy pochłania cię i oddala od Bożej miłości. Wyrwij się ze szponów wroga  i daj miłość wszystkim dzisiaj. Miłość Boża może wszystko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *