Modlitwa na noc 10 lutego

Bóg stworzył nas, abyśmy żyli jak bracia i byli Jego ciałem. Wejdź w pokazany link, a otrzymasz formułę, by prosić Boga, aby ustanowił Jego królestwo i przyniósł pokój.

Bóg chce, abyś miał pokój

On jest miłością, a miłość jest pokojem. Bóg chce, abyśmy wszyscy żyli w spokoju i pomagali sobie nawzajem, aby nie było niezgody, a miłość była wyrazem i stylem życia.

Dziękuję Ci, mój Boże, za ten dzień, który się kończy,

Podniosłeś mnie i dodałeś siły do pisania

Kartka w księdze życia, ale dzisiaj

Znowu ujrzałem nieprawość i ból.

 

Mój Panie Jezu Chryste, jesteś moim Zbawicielem i Odkupicielem,

Przyszedłeś na świat od Ojca, aby poznać własnymi rękami

Wady, dekadencję i trudności, w których Twoi ludzie

Byli zanurzeni z powodu wroga i grzechu.

 

Widziałem, mój Boże, jak chciwość rozdziela rodziny,

Zmuszając każdego członka do pójścia własną drogą,

Bracia walczą na śmierć o pieniądze i

Majątek, małżeństwa rozdzielone przez uległość

Do cielesnych pragnień i cudzołóstwa.

 

Ludy odmawiają Twego słowa, by nie podążać

Twoimi przykazaniami, wielu innych wypowiada wojnę

Twoim sąsiadom za to, że nie zgadzają się, jak

Dzwonić do Ciebie lub wygodnie błędnie interpretować prawo,

Które dałeś Mojżeszowi.

 

Mój Boże i Panie, w tej chwili, kiedy jestem gotowy

 Daj odpocząć mojemu ciału, proszę Cię o pozwolenie

Połączyć się z Tobą w modlitwie, aby Cię adorować i prosić

O Twoje wstawiennictwo, niech Twoja wola będzie błogosławiona i

Ta, która króluje niepodzielnie.

 

Dziś świat jest w konwulsjach, pełen zadań,

 Prace, za którymi wielu się chowa, aby Ci nie służyć,

Rozpraszacze, które prowadzą do zapominania o tym, co ważne,

Który ma być przy Tobie, służyć Ci i wysławiać Cię.

 

Z tego powodu, Panie, świat jest bardzo niespokojny,

Dziś bardziej niż kiedykolwiek, mój Boże, potrzebujemy Twojego pokoju,

Zamieszkaj w moim sercu, Panie, napełnij mnie swoim spokojem,

Niech Twoja mądrość ogarnie każdą część mojego bytu, użyj mnie, Panie,

Jako instrument pokoju do niesienia orędzia.

 

Oświeć mnie, mój Boże, kieruj moimi działaniami, pokaż mi

Sposób na bycie motorem zmian, przekształcenie nienawiści

W miłość, agresję w uczucia, niezgodę w zgodę,

I stopniowo ten świat stanie się lepszym miejscem.

Pozwól mi, Panie, przemówić do serc moich braci,

Zobacz ich ból i pomóż im wyzdrowieć, aby przebaczyć.

Daj mi, mój Boże, dar słowa do osłodzenia!

Ucho i dusze, usuwając w ten sposób twardość.

 

Powiedz im, że jesteś miłością, jesteś pokojem i życiem,

Że chcesz w nich zamieszkać, oczyścić ich i uzdrawiać

Duszę, daj im swojego Ducha Świętego, tylko wtedy

Przyjmiesz ich jako Ojciec, aby twoje błogosławieństwo

Mogło ich dotknąć i przemienić.

 

Panie, pobłogosław mnie i uczyn mnie swoim sługą

Twojej woli. Pomóż mi, mój Boże, wyzbyć się gniewu,

Przemoc, która przez grzech pierworodny może

Zostań we mnie, więc jedź z

Twoim ciepłym pokojem dla mojej rodziny.

 

Niech Twoja odwaga i siła napłyną do mnie, Panie,

Stawić czoła lękom, niesprawiedliwości i złu,

I że uczciwymi i autorytatywnymi słowami mogę wydalić

I strofuj demony, które zniewalają moich braci.

 

Pozwól mi nieść, Panie, sztandar Twojego królestwa i pokazać go!

Wszystkim jako symbol zbawienia i przebaczenia, aby

Niech dusze znużone i niespokojne zbliżą się do Ciebie,

A Ty bądź ich pociechą i zaprowadź ich do odpoczynku.

 

Wołam, Panie, do Twojego współczucia i nieskończonej miłości,

Przynieś skruchę wszystkim tym duszom, które

Podstępem zbłądziły z właściwej drogi i dzisiaj

Służą wrogowi, aby wyznać swoje grzechy

I przyjmują Cię jako Odkupiciel.

 

Przynieś uzdrowienie swojemu ludowi, Panie,

Spójrz na nas ze współczuciem i tęsknotą

Roześlij rozgrzeszenie, pozwól mi być Twoją ręką na ziemi,

Aby Twoje królestwo chwały nie trwało długo.

 

Dziś w nocy odpoczywam w Tobie, ufam w to

Twój pokój jest ze mną.

 

Amen.

Żyjemy w Ziemi Obiecanej

Tak, ten świat jest naszym rajem wyzwolonym przez Boga, ale grzech oddzielił nas od Jego woli i zamysłu. Jednak módlmy się do Boga i bądźmy pośrednikami zmiany, prośmy o przyodzianie się w miłość i przebaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *