Modlitwa, którą Jezus zostawił nam, abyśmy rozmawiali ze Stwórcą Ojcem

W czasie, gdy Jezus chodził po ziemi, miał kilku uczniów. Pewnego dnia, kiedy rozmawiali, ci, którzy nie wiedzieli, co powiedzieć w modlitwie do Boga. Pytali, jak mogli porozmawiaj ze Stwórcą. Od razu odpowiedział, że powinni to zrobić w następujący sposób i odmówił za nich Ojcze nasz.

Jaka była modlitwa, którą zostawił nam Jezus?

W czasie, gdy Chrystus chodził po ziemi, udzielił nam wielu nauk. Ale jednym z tych, które wywarły największy wpływ na ludzkość. To jest właściwy sposób na rozmowę z naszym Ojcem Niebiański. Musimy pamiętać, że w tamtych czasach, aby ludzie mogli rozmawiać z Jehową, musieli to robić z ofiarami składanymi w świątyni.

Tak więc podejście wsi do Stwórcy odbywało się przez kapłanów, którzy tam służyli. Dlatego ludzie związali się z Bogiem tylko w bardzo odległy sposób. Ale kiedy uczniowie zapytali Jezusa Chrystusa, jaka jest właściwa droga modlitwy, On odpowiedział: Mateusza 6, 9-13 .

Jezus powiedział im, że kiedy poszli do: rozmawiać z Najwyższym Królem Nie zrobili tego jak faryzeusze. Bo to byli hipokryci, którzy wykonywali to na rogach i na placach, aby wszyscy je widzieli i chwalili.

Powiedział, że robiąc to, powinniśmy wejść do naszego pokoju i zamknąć drzwi. Że Bóg, który widzi tajemnicę, wynagrodzi nas publicznie i tam nas nauczył… jak modlić się do ojca .

Najsłynniejsza modlitwa w historii

Modlitwa, którą Mistrz odmawiał uczniom, stała się najbardziej znaną modlitwą i uwielbianą przez wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa na całym świecie. Chodzi o to, że Jezus pokazuje nam w nim, że nie potrzebujemy specjalnej techniki, aby rozmawiać z Bogiem ponieważ to, czego On pragnie, to szczerość serca.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie.

Święć się imię Twoje.

Twoje królestwo przyjdź do nas

i niech się stanie Twoja wola tak na ziemi, jak w niebie.

Chleba powszedniego udziel nam dzisiaj

i przebacz nasze winy i grzechy,

tak jak my przebaczamy tym, którzy nas obrazili.

Nie pozwól nam wpaść w pokusę

i zachowaj nas od zła i niebezpieczeństwa.

Amen.

Jak widzimy, Jezus nie używał bardzo upiększonych słów ani technik zwracać się do Stwórcy . Zrobił to tylko z całą szczerością serca i oczywiście z mocnym przekonaniem, że Niebiański wysłucha jego modlitwy. W Biblii możemy znaleźć wersety, które uczą nas, jak rozmawiać z Bogiem.

Czy Ojcze nasz jest świętą modlitwą?

Modlitwa Ojcze nasz staje się święta, ponieważ została odmówiona przez własnego Syna Bożego . Z tego powodu ta modlitwa jest znana na całym świecie i jest jedną z najczęściej powtarzanych wśród wiernych wierzących w Chrystusa.

Podobnie ważne jest, aby pamiętać, że Ojcze nasz był modlitwą przewodnią. Oznacza to, że Jezus uczynił to, aby nauczyć swoich naśladowców właściwej drogi: módl się do ojca . Ma to na celu osobiste zbliżenie ludzi do Boga.

Pamiętaj też, że pewnego razu Jezus poświęcił się na drewnie krzyża. ofiary ze zwierząt były bezwartościowe . Ponieważ był Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Jak czytamy w Księdze Izajasza 53:7.

W Biblii możemy znaleźć inne wzmianki o Jezusie, który zawołał do Wszechmogącego. Tak jak wtedy, gdy zbliżał się czas jego śmierci, a on modlił się do wszechobecnego powiedzenia. 'Ojciec, jeśli to możliwe, omiń mnie ta udręka, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”.

Również dzisiaj możemy wykorzystać niektóre z tych wersetów, aby porozmawiać z Bogiem. Musimy tylko prosić Ducha Świętego, który nas upomina, i On pokaże nam drogę i da nam niezbędne słowa do rozmowy z naszym Ojcem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *