Modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego o wygranie ważnego procesu

Jeśli właśnie przechodzisz przez proces, w którym ważna sprawa w twoim życiu jest na próbie, a twoim pragnieniem jest wygranie bitwy i wyjście zwycięsko, to cytuje ten werset z Ewangelii Łukasza 18:7, który mówi: A czy Bóg nie wymierza sprawiedliwości swoim wybranym, którzy wołają do niego dniem i nocą, czy zwleka z odpowiedzią? Ojciec, jako sprawiedliwy i dobry Bóg, nie będzie długo odpowiadał na wołanie swoich wybranych, czyniąc sprawiedliwość. Zapraszam do zrobienia tego prostego, ale modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego o wygranie ważnej próby.

Modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego o wygranie ważnego procesu

Panie, Ojcze Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, tylko sędzia i Zbawiciel tej ziemi.

Ojcze, składam w Twoje ręce w tej świętej godzinie iw tej świętej chwili tą sytuację, która mi została przedstawiona, gdzie ma się odbyć proces, co jest dla mnie ważne; i z całego serca pragnę osiągnąć zwycięstwo, odnieść sukces w pozytywny sposób dla mojego życia i odzyskać spokój ducha.

Przede wszystkim Panie mój, chroń mnie,

aby wszystko poszło dobrze,

i panuj w pokoju w obliczu przeciwności.

 

Ty, sprawiedliwy i dobry królu, pozwól

całej prawdzie wyjść na jaw i zwyciężyć

Twoją sprawiedliwość, bo tylko przez Ciebie

mogę odnieść pewne zwycięstwo.

 

weź w swoje ręce,

Ojcze Niebieski, ten święty sąd;

i niech to będzie świadectwem

dla każdego, kto musi to przejść,

w podobny sposób i ujrzeć światło w sobie.

 

Tymczasem, Panie Wszechmogący,

wybaw mnie od wszelkiego fałszywego potępienia,

które wróg chce mi narzucić,

wybaw mnie od wszelkiego potępienia.

 

Proszę Cię, Panie,

z powodu Twego wielkiego miłosierdzia,

broń mnie.

 

Że twoja nieskończona chwała,

Ojcze, daj mi tę łaskę uświęcającą,

Czegom teraz potrzebuję?

i twoja miłość, która jest wielka i bezwarunkowa,

okryj mnie swoim światłem i zapal mi drogę.

 

Jedynym sprawiedliwym sędzią jest nasz Bóg,

Wszechmogący Ojciec;

to On ma ostatnie słowo; a czy wszystko może zdarzyć się w mgnieniu oka?

i zamknie oczy. Dla Króla nie ma rzeczy niemożliwych, bo

oprócz niego nie ma innego Boga.

 

Z pewnością jest jak dobry Ojciec,

mamy go jako Boga porządku,

sprawiedliwości, prawdy, jako Boga możliwości.

Jego święte wyroki nas spotkają;

i osądzi wszystkich według ich uczynków,

zachowania słowa.

 

Mamy również doskonałego prawnika,

który jest naszym Panem Jezusem Chrystusem,

a także tym, który wstawia się przed Bogiem;

aby nas usprawiedliwić. Jest On naszym wiernym przyjacielem.

 

przez Jezusa,

nasz Ojciec udziela nam

wszystkich próśb, które składamy z serca,

będąc zgodne z Jego wolą.

 

Bóg jest kochający, życzliwy, Bóg jest całkowicie dobry.

Nie wolno nam lekceważyć, zwłaszcza sprawiedliwości Bożej,

ustalać swojej.

 

Celem Bożego prawa

jest nawrócenie się do Chrystusa,

usprawiedliwienie każdego, kto w Niego wierzy,

aby nie zginąć i mieć życie wieczne.

 

Nie ma różnicy między nikim a Panem.

Każdy, kto wyznaje ustami, będzie zbawiony,

uznając Jezusa za Pana;

a w sercu wierząc, że Pan

zmartwychwstał.

 

Dlatego też Bóg jest jak ognień konsumujący,

i zgładzi tę ziemię gniewem,

każdego, kto czyni zło,

i poza tym nie będzie już z nami.

 

Amen.

Bóg wysłuchuje naszej modlitwy.

Modlitwa do Sędziego Sprawiedliwego o wygranie ważnego procesu. Czasami wydaje się, że Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw, ale to nieprawda; musimy myśleć inaczej. On nas słyszy, ale tak długo, jak zbliżamy się do Niego z pokornym i skruszonym sercem, bez udawania, bo nie lubi fałszu. Podobnie jak bada nasze serca i nie ma niczego, co moglibyśmy ukryć przed Nim, dlatego musimy się do Niego zwracać w imieniu Jezusa.

Co więcej, zawsze szybko usłyszy; Pan nienawidzi niesprawiedliwości i nigdy nie zawaha się przyjść nam z pomocą. Jego słowo mówi, że ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, będzie mieszkał w cieniu Wszechmocnego, ponieważ przebywanie u Jego boku jest najlepszą decyzją naszego życia. Z Nim zawsze wyjdziemy zwycięsko z problemów w imię Jezusa, a na końcu zostanie nas pozbawione wszelkiego niebezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *