Modlitwa do Ducha Świętego prosząc o jego siedem darów

Żaden człowiek nie może naturalnie postrzegać Ducha Bożego . Chyba że w duchowy sposób; wielu ludzi nie ma wiedzy na ten temat i postrzega świat duchowy jako coś bez znaczenia. ale przeciwnie, dzięki duchowości możemy zbliżać się do Ojca i być z Nim w komunii. Powód, dla którego zachęcam was do odmawiania tej modlitwy do Ducha Świętego, aby prosić o jego 7 darów.

Apostoł Paweł; w pierwszym liście do Koryntian, werset 7; Mówi: „W taki sposób, aby nie brakowało wam żadnego daru, czekając na objawienie się naszego Pana” Dlatego tak ważne jest uzyskanie siedmiu darów Ducha Świętego.

Mieć manifestacje Pana i rozumieć Jego słowo za każdym razem, gdy je analizujemy, podobnie zachować pokorne serce, utrzymywać naszą duszę w czystości, trzymać się z dala od grzechu, podążać za Jego słowem i przestrzegać każdego z Jego przykazań.

Modlitwa do Ducha Świętego, aby poprosić o jego 7 darów

Ta skuteczna modlitwa do Ducha Świętego pomoże ci zdobyć te siedem darów, których tak pragniesz i potrzebujesz, aby być w komunii z Ojcem i służyć Mu w duchu, w sercu i w prawdzie.

Przede wszystkim prosimy

wieczny ojciec, ponieważ

tylko ty masz moc.

 

Również dla nas, aby

daj mądrość,

iść dalej,

ludzkiej wiedzy.

 

Podobnie, aby się dowiedzieć

co powiedzieć lub zrobić;

we właściwy sposób,

w ramach Twoich przykazań,

Niebiański ojciec.

 

oświeć nas

więc nauka

czym jest cała wiedza?

duchowe możemy je zrozumieć

Do pełni.

 

Objawiona niech nasza wiara tobie,

Duch Święty; i również

możemy mieć całkowitą pewność,

w obietnicach Boga.

 

Ponieważ przed

niekorzystne okoliczności,

bo jesteś bardzo duży,

miłosierny i współczujący.

 

Potrzebujemy też

ukochany ojciec;

dar uzdrawiania,

modlić się za chorych

fizyczny; i emocjonalne.

 

I możemy mieć możliwość,

nieść moc Bożą,

który leczy i przywraca im życie.

 

dar cudów,

możemy to rozwinąć

wraz z wiarą do zrobienia

wszystko co jest

niemożliwe dla człowieka

być rzeczywistością.

Również przez

dar proroctwa;

musimy się porozumieć

słowa części

Boga.

 

Duch Święty;

ten fragment lub werset

to jest powiązane

w każdych okolicznościach

konkretne, aby zachęcić

i napominaj ludzi.

 

Daj nam rozeznanie

radzić sobie w każdej sytuacji

obecny w moim życiu,

w ten sam sposób, aby podejmować dobre decyzje

 

Duch Święty mówiący językami,

możemy wyrazić język bez posiadania

studiował, przekazywać,

przesłanie ewangelii.

 

Dlatego też się rozwija

języki anielskie, aby je zbudować;

i przynieś społeczność do naszego kościoła.

 

interpretacja języków,

zrozumieć wiadomość

od Boga

w języku, który został podany;

i przekazywać je w języku, który rozumieją

ci, którzy są obecni.

 

Na koniec błogosławię i chwalę,

Ojcze w imieniu Pana Jezusa Chrystusa,

który żyje i króluje w moim sercu

od teraz i na zawsze.

 

Amen

 

 

Błagania do Ducha Świętego

Bóg uzdalnia nas do pełnienia swojej pracy poprzez swoje piękne dary; należy ich używać z pragnieniem wnoszenia dobra, z wielką miłością i zbudowaniem Kościoła; ponieważ w przeciwnym razie nie mogą wypełnić celu, dla którego Bóg ich udzielił. Jezu Chryste, posłał ich pod obietnicą Ducha Świętego do swoich apostołów; uczynić je silnymi i świętymi; iw ten sposób głosili ewangelię; przez tego samego ducha, który jednocześnie pomógł im zrozumieć i zapamiętać wszystko, co im Jezus powiedział. Dary ducha służą ludziom; i dla naszego własnego dobra.

Modlitwa do Ducha Świętego prosząc o jego 7 darów. Ważne jest, aby docenić dary, które dał nam Bóg, i docenić dary, które mają wszyscy inni ludzie. Wszystkie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kościoła; i nie powinniśmy ich lekceważyć. Przeciwnie, bądźcie wdzięczni iz radością korzystajcie z nich wiernie dla Pana; jak mówi w swoim słowie, w 1 Piotra 4:10; „Każdy oddaje otrzymany dar na służbę innym, wiernie udzielając łaski Bożej w jej różnych formach”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *