Modlitwa do Ducha Świętego prosząc o jego siedem darów

Żaden człowiek nie może naturalnie postrzegać Ducha Bożego, chyba że w sposób duchowy. Wielu ludzi nie posiada wiedzy na ten temat i postrzega świat duchowy jako coś bez znaczenia. Jednak dzięki duchowości możemy zbliżyć się do Ojca i być z Nim w komunii. Dlatego zachęcam was do odmawiania tej modlitwy do Ducha Świętego, w której prosimy o Jego siedem darów.

Apostoł Paweł, w pierwszym liście do Koryntian, werset 7, mówi: „W ten sposób, abyście nie brakowali żadnego daru, oczekując objawienia naszego Pana”. Dlatego tak ważne jest otrzymanie siedmiu darów Ducha Świętego.

Mieć manifestacje Pana i rozumieć Jego słowo za każdym razem, gdy je analizujemy, utrzymywać pokorne serce, czystość duszy, trzymanie się z dala od grzechu, podążanie za Jego słowem i przestrzeganie Jego przykazań.

Modlitwa do Ducha Świętego, prosząca o Jego 7 darów

Ta skuteczna modlitwa do Ducha Świętego pomoże ci zdobyć te siedem darów, których tak pragniesz i potrzebujesz, aby być w komunii z Ojcem i służyć Mu w duchu, w sercu i w prawdzie.

Przedewszystkim prosimy

Wieczny Ojcze, ponieważ

tylko Ty masz moc.

Również abyśmy

otrzymali mądrość,

aby iść dalej,

ponad ludzką wiedzę.

Podobnie, abyśmy dowiedzieli się

co mamy mówić lub czynić;

w odpowiedni sposób,

zgodnie z Twoimi przykazaniami,

niebiański Ojcze.

Oświeć nas

w związku z nauką,

co to jest cała wiedza?

Jesteśmy w stanie rozumieć

ją w pełni.

Objaw wiarę w Tobie,

Duchu Święty; i także

umożliw nam całkowite zaufanie

w obietnicach Boga.

Z powodu niekorzystnych okoliczności,

ponieważ jesteś bardzo wielki,

miłosierny i współczujący.

Potrzebujemy także,

ukochany Ojcze;

daru uzdrowienia,

modlitwy za chorych

fizycznie i emocjonalnie.

A także abyśmy mieli możliwość

niesienia mocy Bożej,

która uzdrawia i przywraca życie.

Daru cudów,

abyśmy je mogli rozwijać

wraz z wiarą w dokonanie

wszystkiego, co dla człowieka

jest niemożliwe.

Również przez

daru proroctwa;

musimy rozumieć

część Słowa Bożego.

Duch Święty;

ta część lub werset

jest powiązana

w konkretnej sytuacji

dla zachęty i napomnienia dla ludzi.

Daj nam rozeznanie,

aby sobie radzić w każdej sytuacji

w moim życiu,

abyśmy podejmowali dobre decyzje.

Duch Święty, który mówi językami,

możemy wyrażać się językiem bez posiadania

umiejętności, aby przekazać

przesłanie Ewangelii.

Dlatego też rozwijajmy

języki anielskie, aby je zbudować;

i przyciągać społeczność do naszego Kościoła.

Interpretacja języków,

aby zrozumieć przesłanie

od Boga

w języku, w jakim je otrzymaliśmy;

i przekazywać je w języku, który rozumieją

ci, którzy są obecni.

Na zakończenie, błogosław i chwalcie,

Ojcze, w imię Pana Jezusa Chrystusa,

który żyje i panuje w moim sercu

od teraz na zawsze.

Amen.

Błagania do Ducha Świętego

Bóg obdarza nas zdolnościami do pełnienia Jego dzieła poprzez swoje piękne dary. Powinniśmy ich używać z pragnieniem niesienia dobra, z miłością i dla budowania Kościoła, ponieważ w przeciwnym razie nie będą spełniać celu, dla którego Bóg je dał. Jezus Chrystus wysłał je przez obietnicę Ducha Świętego swoim apostołom, aby uczynić ich silnymi i świętymi, a w ten sposób głosić Ewangelię. Za pomocą tego samego Ducha, który pomógł im zrozumieć i zapamiętać wszystko, co Jezus im powiedział. Dary Ducha służą ludziom i są dla naszego własnego dobra.

Modlitwa do Ducha Świętego, prosząca o Jego 7 darów. Ważne jest, aby docenić dary, które Bóg nam dał, i odnaleźć wdzięczność i radość w darach, które inni otrzymali. Wszystkie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Kościoła i nie powinniśmy ich lekceważyć. Powinniśmy wdzięcznie i z radością używać ich dla Pana, jak jest napisane w 1 Piotra 4:10: „Każdy używa otrzymanego daru do służby innym, będąc wiernym zarządzającym różnorodnymi łaskami Bożymi”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *