Modlitwa „Boże chroń Maryjo” i „Credo” zakończone

Ten tekst jest pełen błędów semantycznych i składniowych. Oto poprawiona wersja:

Ten Boże, chroń cię, Maryjo i Creed – to stare, słynne i inspirujące modlitwy. Są one ustanowione w Kościele katolickim i uczą się ich swoich wyznawców poprzez sakramenty, takie jak bierzmowanie lub komunia. Oczywiście są także stosowane w innych metodologiach, takich jak kongregacje czy klasztory.

Modlitwa Credo i Zdrowaś Maryjo

To modlitwy katolickie, które można usłyszeć na Mszy Świętej. Są one podstawowymi modlitwami, które można przypisać już od XIII wieku. Pierwsza część pochodzi z Ewangelii św. Łukasza, ale nie jest jasne, kto przepisał drugą część. W 1945 roku została ona przepisana po łacinie w dziele Esposizione sopra „Ave Maria”.

Boże, chroń Cię, Maryjo Święta Pani, świątynio,

tronie i tabernakulum Trójcy Świętej.

Najczystsza Dziewico, poczęta bez wina grzechu pierworodnego.

Niech Stwórca Cię wyzwoli, Królowo i Matko Miłosierdzia,

Życie, słodycz i nasza nadziejo. Bóg cię zbawia,

Nazywamy was wygnanymi dziećmi Ewy. Tobie wzdychamy,

jęczymy i płaczemy w tej dolinie łez.

Cóż, proszę pani, nasz prawnik. Wróć do nas,

te twoje miłosierne oczy, i po tym wygnaniu

pokaż nam Jezusa.

Błogosławiony owoc Twojego łona. O łagodna, o

pobożna, o słodka Dziewico Maryjo, módl się za

nas. Święta Matko Boża, abyśmy byli godni spełnienia

obietnic Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jehowo, uratuj Maryjo Najświętsza, córko Ojca

Umiłowana, Dziewico Najczystsza, po porodzie. W Twoje

powołanie przyjmą Twoje ręce – życzliwość, wiara,

nadzieja. Rozświetlaj nas, zachęcaj nas i bądź naszym

światłem, ponieważ jesteś pełna łaski. I bóstwo

jest z Tobą.

Trójco Święta, choć są 3,

są jedno, zmiłuj się nad nami,

wysłuchaj nas, wysłuchaj nas, Ojcze Niebieski.

Odkupicielu świata, pobłogosław nas!

I daj nam mądrość, by stanąć twarzą w twarz!

Oczyść nas z naszych grzechów i obdarz nas pokojem.

Czuwaj nad nami, Święta Matko Chrystusa.

Obyśmy byli godni osiągnięcia obietnicy naszego Pana

Jezusa Chrystusa.

Oto Baranek Boży, który zdejmuje grzechy świata.

Jehowo, uratuj nas, Maryjo. Pełna łaski,

Pan jest z Tobą. Jesteś najbłogosławieńszą

spośród wszystkich kobiet, a świętym jest owoc

Twojego łona. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się

za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci.

Wierzę w Boga, wszechmogącego Ojca, Stwórcę

nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa,

jego jedyny Syna, naszego Pana. Kto przyszedł

na świat w czynie i łasce Ducha Świętego.

Urodził się z Maryi Dziewicy. Cierpiał pod

władczością Poncjusza Piłata. Ukrzyżowano Go, umarł

i został pochowany.

Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał

zmarłych. Wstąpił do nieba. I zasiadł po prawicy Boga

Ojca, wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w

Ducha Świętego, świętą Cerkiew katolicką, Zmartwychwstanie

ciała i życie wieczne.

Wierzę w jedynego Odkupiciela, widzialnego i niewidzialnego.

Stworzyciela nieba i ziemi.

W jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, zrodzonego z łona

Maryi, z łaski Ojca.

Który walczył dla nas, ludzi, dla

naszego zbawienia, i został skazany.

Potem udał się na prawą rękę Króla wszechświata,

gdzie bronił Ducha Świętego, aby pocieszył nas.

Wierzę w chrzest, który umożliwia człowiekowi

odrodzenie się bez grzechu. Oddaję się Kościołowi,

by wyznać swoje grzechy i oczekuję

nawrócenia przez Chrystusa.

Amen.

Ile istnieje wersji Credo i Zdrowaś Maryjo?

Do tej pory nie można znaleźć dokładnej liczby wersji zarówno Credo, jak i Zdrowaś Maryjo, które mają biblijne znaczenie. Istnieje wiele zwolenników, którzy dostosowują je do swoich przekonań. Najczęściej spotykanym sposobem jest to, co znamy jako rozważania różańcowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *