Modlitwa „Boże chroń Maryjo” i „Credo” zakończone

ten Boże chroń cię, Maryjo i Creed są to stare, słynne i motywujące modlitwy. Ustanowili format w Kościele katolickim. Podobnie uczy się ich swoich wyznawców poprzez studia, takie jak bierzmowanie lub komunia. Oczywiście także w innych metodologiach, czy to kongregacje, czy klasztory.

Modlitwa Credo i Bóg uratuj cię Maria

To modlitwy katolickie, które można usłyszeć na mszy. Ponieważ są to podstawowe modlitwy. Czyli jeden z pierwszych przypisanych od XIII wieku XIII. gdzie to zostało zrobione? z Ewangelii św. Łukasza , pierwsza część. Chociaż druga nie jest jasna, kto ją przepisał. Podobnie w 1945 roku dokonano tego po łacinie w dziele Esposizione sopra „Ave Maria”.

Boże chroń Cię, Maryjo Święta Pani, świątyni,

tron i tabernakulum Trójcy Świętej.

Najczystsza Dziewica, poczęta bez

wina grzechu pierworodnego.

Niech Stwórca Cię wyzwoli, Królowo i Matko Miłosierdzia,

Życie, słodycz i nasza nadzieja. Bóg cię zbawia,

nazywamy was wygnanymi dziećmi Ewy. Tobie,

wzdychamy, jęczymy i płaczemy w tej dolinie

łez

Cóż, proszę pani, nasz prawnik. Wróć do

my, te twoje miłosierne oczy, i

po tym wygnaniu ukaż nam Jezusa.

Błogosławiony owoc Twojego łona. Och łagodny, och

pobożna, o słodka Dziewico Maryjo. modlić się za

nas. Święta Matko Boża, aby

bądźmy godni spełnienia obietnic

Nasz Pan Jezus Chrystus.

Jehowo cię uratowałem, Najświętsza Maryjo, córko Ojca

Umiłowana Dziewico Najczystsza po porodzie. W Twoim

powitanie rąk to życzliwość, wiara,

nadzieja. Oświecać, zachęcać i być

światła, ponieważ jesteś pełen łaski. i bóstwo

jest z tobą.

Trójcy Świętej, choć są 3,

są jedno, zmiłuj się nad nami,

wysłuchaj nas, wysłuchaj nas, Ojcze niebieski.

Odkupicielu świata, pobłogosław nas!

i daj nam mądrość, aby stanąć twarzą w twarz!

grzechy i daj nam pokój.

Czuwaj nad nami, Święta Matko Chrystusa.

Obyśmy byli godni dotrzeć do

obietnice naszego Pana Jezusa Chrystusa.

To jest baranek Boży do usunięcia

grzechy świata.

Jehowo cię uratuj, Maria. Pełen łaski,

Pan jest z tobą. Jesteś wśród wszystkich

kobiety, a święty jest owoc twojego

brzuch. Święta Maryjo Matko Boża,

Módl się za nami grzesznymi, teraz i w przyszłości

godzina naszej śmierci.

Wierzę w Boga, wszechmogącego Ojca, Stwórcę

nieba i ziemi. A w Jezusie Chrystusie

jego jedynego Syna, naszego Pana. co przyjechało?

dziełem i łaską Ducha Świętego.

Urodził się z Maryi Dziewicy. cierpiał pod

moc Poncjusza Piłata. Ukrzyżowali go, był

Martwy i pochowany.

Zstąpił do piekła. Trzeciego dnia wstał

spośród zmarłych. Wstąpił do niebios. I

siedzi po prawicy Boga Ojca

wszechmocny.

Stamtąd ma przyjść sądzić żywych i

do zmarłych. Zaufaj Duchowi Świętemu. ten

Kościół katolicki. Komunia błogosławiona.

Przebaczenie grzechów. Zmartwychwstanie

mięsa Życie wieczne.

Wierzę w jedynego Odkupiciela, jednego z widzialnych i

niewidzialny. Stwórca nieba i ziemi.

W jednym Panu Jezusie Chrystusie. zrodzony z

łono Maryi z łaski Ojca.

Że walczę dla nas, ludzi i dla

nasze zbawienie, dlatego poświęcił się.

Następnie udał się do prawej ręki Króla wszechświata,

i bronił Ducha Świętego, aby nas pocieszył.

Wierzę w chrzest, który pozwala człowiekowi

odrodzić się bez grzechu. Oddaję się kościołowi

aby wyznać swoje wady i mam nadzieję,

przybycie Chrystusa.

Amen.

Ile istnieje wersji Credo i Zdrowaś Maryjo?

Do tej pory nie można znaleźć dokładna liczba wersji , albo z biblijnego znaczenia Credo, albo Zdrowaś Maryjo. Cóż, jest wielu zwolenników, którzy dostosowują go do swoich pism. W ten sam sposób najczęstszym jest to, co znamy jako ministerstwa. Będziecie mogli ich wysłuchać w Różańcu Świętym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *