Jakie jest prawdziwe znaczenie Księgi Jeremiasza?

Historia Jeremiasza pochodzi z jednego z najgorszych czasów w historii narodu hebrajskiego. Jeremiasz był następcą Izajasza. Młody ksiądz, który słyszał, jak Bóg mówił do niego o tym, jak całe jego życie zostało zaplanowane, aby szerzyć słowo Pana na całym świecie. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć o jego życiu i interpretacjach Księgi Jeremiasza .

Jeremiasz słuchał, jak Bóg powiedział mu, że został wybrany jeszcze zanim się urodził. Bóg dał mu całą swoją opiekę, aby w pełnej młodości mógł służyć jako narzędzie, aby Bóg mógł przemówić do narodu hebrajskiego o ich przeznaczeniu. Z tego powodu Jeremiasz był prześladowany, krytykowany i źle rozumiany za to, że był głosicielem słowa Pana .

Przeżył w swoim własnym ciele zniszczenie Jerozolimy, a także straszliwe wygnanie do Babilonu . Nigdy nie utracił wiary w Boga, głosząc ludziom, że powinni skupiać swoją wiarę w jedynym i jedynym wielkim wszechmogącym Bogu, aby porzucili kult nieistniejących istot, aby nie pozwolili, aby ich wiara została zdeponowana w żadnym inne miejsce lub bożek.

Czego Jeremiasz uczy nas w swojej księdze?

Sam naród hebrajski znajdował się już w trudnym czasie, trudności, z jakimi musieli się zmierzyć. Tam, gdzie najbardziej tego potrzebował, w tym momencie, w którym potrzebował niezachwianej wiary przed Bogiem naszym Panem , byli najbardziej zwiedzieni. Mieli idoli lub politeistyczne kultury , które nie pozwalały im skupić się na tym, kto naprawdę może im pomóc.

Aby to zrobić, Jeremias wziął na siebie rozmowę z nimi, aby zapomnieć o wszystkim innym, że naprawdę był jedynym, który mógł ich uratować, że był jedynym, który kochał ich bezwarunkowo. Jeremiasz, który zapowiedział zniszczenie królestwa Judy , zanim to się stało. Jeremiasz wezwał wszystkie pokolenia Izraela, aby pamiętały o Bogu, który wyprowadził ich z Egiptu, o którym zapomnieli.

Jednym z głównych tematów, które poruszył Jeremiasz w swojej księdze, był sąd i zbawienie . Odzwierciedlał, jak bardzo Bóg chciał ocalić nasze dusze i przywrócić nas do raju. Mówił o tym, jak bardzo nasza wiara była poddawana próbie, co miało miejsce w najtrudniejszych momentach. Kiedy powinniśmy więcej się modlić, kiedy powinniśmy więcej dziękować i kiedy powinniśmy okazywać nasze wieczne oddanie Panu .

Duży nacisk położono również na upadek Jerozolimy . Podczas gdy ludzie żyli w trudnej sytuacji w Babilonie, był prześladowany, krytykowany i prześladowany przez ludzi, którym starał się pomóc słowem Bożym .

Niewierność, którą Juda popełniła, zapominając o Bogu, zakończyła się całkowitym zniszczeniem, to wielkie królestwo upadło . Jeremiasz wiedział i próbował pokazać ludziom, że Bóg przygotował dla nich piękną przyszłość pełną światła, wiedział, że nadchodzi czas odnowienia i że jest nowe przymierze .

Przesłanie Jeremiasza

Jeremiasz oddał swoje życie, aby głosić słowo Boże w czasach rozpaczy , był zmuszony żyć życiem pełnym niepokoju i prześladowań, aby nieść słowo Boże narodowi hebrajskiemu, który z całą pewnością potwierdzał lśniące przeznaczenie pokoju, radości i zbawienia .

Prawdziwe znaczenie Księgi Jeremiasza opiera się na proroctwie o tym, jak Juda i Juda zostaną zniszczone przez zwycięski Babilon . Jak gdyby Juda zdołał skupić swoją wiarę i porzucić swoją dobroć , Bóg wierzył, że uratuje ją przed zniszczeniem przez Babilon, ale jak wiemy, nie było tak w historii.

W najwyższym momencie rozpaczy. Bóg czeka na skruchę Judy, aby uchronić ją przed zniszczeniem, po wszystkich próbach Juda upada. Ale, zgodnie ze słowem Bożym, odrodzi się, a niszczyciel Babilonu Judy zostanie zniszczony i nigdy nie powróci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *